eNews | 29 september 2017 | week 40
DEZE WEEK
• Nieuwe Ouderlingen
• Suriname en Trinidad
• Zondagavond
• Vrouwen
• Concert
• Senioren
• Lofprijsavond
• M15
• Doopdienst
• Gemeente vastendag
• Mannen retraite
• Overleden
• Programma oktober
• Programma Almere 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 40
1 t/m 8 oktober 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4
19.30 uur  Vrouwenbijeenkomst 

WOENSDAG
10.30 uur  Seniorenbijeenkomst
19.30 uur  Lofprijsavond

DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
VRIJDAG
19.30 uur  M15
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Doopdienst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 

Ouderlingen
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
  
Het ambt van ouderling is een voortreffelijke taak. "Dit is een betrouwbaar woord: indien iemand staat naar het opzienersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak."(1 Timotheüs 3:1). En toch mogen we niet uit het oog verliezen dat een ouderling een gewoon mens is, met al zijn/haar tekortkomingen. Een ouderling heeft ook strijd zoals iedere gelovige. Duidelijk moet zijn dat hij of zij in de eerste plaats een christen is. 
Aan het ambt van oudste worden bepaalde eisen gesteld (zie 1 Timotheüs 3). Eisen, waaraan uiteraard ook alle gelovigen moeten voldoen. Iedere gelovige behoort nuchter, beschaafd, gastvrij, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, maar vriendelijk te zijn. De meeste zaken die in dit hoofdstuk genoemd worden, hebben te maken met de vrucht van de Geest en die is bestemd voor ieder kind van God. Als Paulus deze zaken noemt in relatie tot het ambt van oudste, dan wil hij ons daarmee de voorbeeldfunctie van de ouderlingen duidelijk laten zien. Ze moeten, met Gods hulp, hun uiterste best doen om uit te munten in alles. De gelovigen van de gemeente mogen hen hierop aanspreken. 
Paulus zegt aan de jonge voorganger Timotheüs, dat hij een voorbeeld moet zijn voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid (1 Timotheüs 5:12). We zien ook hier weer de voorbeeldfunctie. De oudsten moeten de gemeente voorgaan in alle zaken, zoals opgetekend in 1 Timotheüs 3 en 1 Timotheüs 5:12. Bij alle dingen die de Here, maar ook de gemeente van de gelovigen verwacht, wordt benadrukt dat de oudsten en andere leiders het goede voorbeeld moeten geven. Op hen rust een grote verantwoordelijkheid en daarom moeten ze hun handel en wandel nauwkeurig nagaan. Edmund Bounds zegt in zijn boek over het gebed: "Ga uw eigen leven nauwkeurig na, uw hele succes hangt ervan af." Het leven van de oudste bepaalt zijn succes in de gemeente. 
De gemeente en de mensen daarbuiten schreeuwen om een man met karakter, een man die het goede voorbeeld geeft. In onze gemeente wordt dat van de voorganger en de ouderlingen verwacht. De ouderlingen zijn de geestelijke leiders van de gemeente en zijn beschikbaar voor de dienst aan de gelovigen. Ze zijn bekwaam om te onderwijzen. Ze ondersteunen de voorganger in velerlei zaken, vooral in het pastorale werk. Ouderlingen zijn discipelmakers, evenals alle andere wederom geboren kinderen Gods. Ook in dit opzicht dienen ze het goede voorbeeld te geven. Ze moeten er wel op toezien dat hun activiteiten in de gemeente niet ten koste gaan van hun gezin, want ze behoren ook een goed bestierder te zijn van hun eigen huis. Daarom behoren ze genoeg tijd te maken voor hun gezin. 
Besef wel, gelovigen, dat deze mannen geen supermensen zijn. Ze zijn gewone mensen zoals u, die een voortreffelijke taak te vervullen hebben.
"De oudsten, die goede leiding geven, komt DUBBEL eerbewijs toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht (1 Timotheüs 5:17). Dat doen bijna alle oudsten. 
Tenslotte: Gods Woord leert ons dat we geen klacht tegen een oudste mogen aannemen, tenzij er twee of drie getuigen zijn. In geen geval is het toegestaan kwaad te spreken over een oudste. Hebt u iets tegen een oudste, spreek dit dan uit onder vier ogen. De Bijbel zegt in Handelingen 23:5: "Van een overste uws volks zult gij geen kwaad spreken." 

Nieuwe Ouderlingen
Op 3 december hoopt de voorganger de volgende broeders, indien alles goed gaat, in te zegenen tot ouderling van Maranatha Ministries:
Miquel van Duivenvoorde
Philip Habes
Roberto Sweeb
De gemeente heeft een maand de gelegenheid om bezwaar aan te tekenen tegen één of meer van de broeders. 

Suriname en Trinidad
Voorganger S.L. Hofwijks vertrekt, DV, op 9 oktober naar Suriname en Trinidad & Tobago. Het wordt de eerste en enige reis dit jaar naar Suriname. De voorganger zal onder andere spreken bij De Deur Ministries van apostel Sewdath en de gemeente Alpha & Omega van pastor Rinaldo Boldewijn.
Hij reist in gezelschap van John Uyleman en Roberto Sweeb. John Uyleman spreekt op 15 oktober in de Pinksterzending Suriname en Roberto Sweeb in Logos Ministries.
De voorganger brengt ook een kort bezoek aan San Fernando, Trinidad.
Op 10 oktober gaan, DV, John Hofwijks, zijn vrouw en dochter Aimee naar Suriname. John Hofwijks heeft spreekbeurten in diverse gemeenten in Paramaribo en in de gemeente Nieuw Leven te Wageningen
Patrick Rechards reist ook af naar Suriname. 

Zondagavond
Denk aan de bijzondere dienst van zondag 1 oktober, aanvang 19.00 uur. Op deze avond hoopt pastor Nicole Ballosingh- Holder uit Trinidad de gemeente te bemoedigen met het Woord van God. U bent van harte welkom.

Vrouwen
Alle vrouwen van de gemeente zijn van harte welkom op de vrouwenbijeenkomst van maandag 2 oktober. Het wordt een avond om samen met de vrouwen de Here te prijzen, elkaar kort te bemoedigen uit het Woord van God en te fellowshippen. De dienst begint om 19.30 uur.

Concert
Op zaterdag 28 oktober vindt er, DV, een groot concert plaats van een koor van de Word of Hope Church – Manilla Filippijnen. De groep bestaat uit 24 personen en valt onder Dr. David Sobrepena. 

Senioren
De senioren van de gemeente zijn van harte welkom op de clubochtend van woensdag 4 oktober, die plaatsvindt in de kerk. De seniorenbijeenkomsten zijn voor alle gelovigen vanaf 55 jaar.
De dienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur.

Lofprijsavond
Woensdag 4 oktober vindt onze lofprijsavond plaats in de kerk. Onze woensdagavondsamenkomst staat dan in het teken van een Praise-avond, met veel lof, aanbidding, proclamaties en dank. De lofprijsavond staat onder leiding van de praiseleider Gerard Liesdek. U bent van harte welkom. De dienst begint om 19.30 uur.

M15
Op vrijdag 6 oktober vinden onze M15’s plaats op verschillende adressen in Amsterdam en omstreken. De M15 is een celgroep van de gemeente waar gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar komen voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15 begint om 19.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.

Doopdienst
In de middagdienst van zondag 8 oktober vindt onze doopdienst plaats. Er zullen ongeveer 25 gelovigen gedoopt worden. Het wordt een bijzondere samenkomst.

Gemeentevastendag
Denk aan de gemeentevastendag van zaterdag 14 oktober. De gemeente wordt opgeroepen om deze dag in bidden en vasten door te brengen. U kunt desgewenst ook sober vasten.
Wij hopen van 12.00 tot 14.00 uur samen te komen in de kerk om te bidden voor de gemeente, de gelovigen, de voorganger van de kerk en tal van andere zaken. U bent van harte welkom.

Mannen retraite
Er zijn nog plekken vrij voor de Men’s Meeting retraite, die plaatsvindt van donderdag 12 tot en met zaterdag 14 oktober. De prijs voor deelname bedraagt € 115,00 per persoon. U kunt zich inschrijven door het betreffende formulier in de Infokamer in te vullen. Voor meer informatie kunt u ook mailen naar maranathamannen@gmail.com. 

Overleden
Op zondag 24 september is Randolf Jones, de echtgenoot van zr. Emma Jones-Burleson, op 75-jarige leeftijd in Suriname in de Here ontslapen. Wij bidden de familie veel sterkte toe.

Programma oktober
01 oktober – 10.00 uur – John Hofwijks
01 oktober – 10.00 uur – Teen Explosion
01 oktober – 12.45 uur – Nicole Ballosingh-Holder – Trinidad
01 oktober – 19.00 uur – Nicole Ballosingh-Holder – Trinidad
02 oktober – 19.30 uur – Vrouwensamenkomst 
04 oktober – 19.30 uur – Lofprijsavond
08 oktober – 10.00 uur – S.L. Hofwijks – Avondmaal
08 oktober – 12.45 uur – S.L. Hofwijks – Doopdienst
11 oktober – 19.30 uur – Gustaaf Soekimo – Woensdagavonddienst
14 oktober – 12.00 uur – Gemeente Vasten – Hans Brunings
15 oktober – 10.00 uur – Astrando Castillion
15 oktober – 12.45 uur – Miquel van Duivenvoorde
18 oktober – 19.30 uur – Gustaaf Soekimo – Woensdagavonddienst
21 oktober – 09.30uur  – Maranatha Bijbelschool en Maranatha Basics
22 oktober – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
22 oktober – 12.45 uur – S.L. Hofwijks
22 oktober – 19.00 uur – Bevrijdingsdienst – Charles Lepelblad
25 oktober – 19.30 uur – S.L. Hofwijks – Woensdagavonddienst
27 oktober – 20.00 uur – NEXTGEN Youth meeting
29 oktober – 10.00 uur – David Sobrepena – Filippijnen
29 oktober – 12.45 uur – S.L. Hofwijks

Programma Almere
01 oktober 2017: A. Castillion
08 oktober 2017: A. Castillion
15 oktober 2017: C. Touwnaar-Vyent
22 oktober 2017: A. Castillion
29 oktober 2017: E. Drielinger
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl