Onafhankelijk zorgcongres "Vanuit Reflectie naar perfectie" 
Workshop Profileren Cliëntenraad en Werven nieuwe leden 31 mei in Zwolle door Hans van Dinteren  
Door het toelatingsbeleid voor de langdurige intensieve zorg, wordt het steeds lastiger om leden voor de Cliëntenraad te werven. Het aanbod van kandidaten wordt binnen de Verpleegzorg klein en het opzetten en werven van leden voor een cliëntenraad voor Thuiszorg is voor veel organisaties nieuw en onbekend. Voor cliëntenraden van ziekenhuizen is werven van kandidaten van buitenaf niet nieuw, maar hoe kun je het werven het beste aanpakken? Algemene oproepen, bijvoorbeeld in een nieuwsbrief, krijgen doorgaans niet veel respons.
Nieuwe leden werven wordt ook als lastig ervaren omdat er bepaalde zaken van leden wordt verwacht. Veel cliëntenraden vinden het lastig om een profiel op te stellen voor nieuwe leden.

NCZ organiseert de Workshop Profileren Cliëntenraad en Werven nieuwe leden op 31 mei in Zwolle 

In deze workshop: 

  • Kijken we naar effectieve manieren om leden voor de cliëntenraad te werven.
  • Stellen we een profiel op voor een lid van de cliëntenraad.
  • Wisselen we ervaringen met het werven van nieuwe leden uit.
  • Kijken we naar de profilering van de cliëntenraad.
  • Kijken we naar welke activiteiten belangstelling op leveren voor het lidmaatschap van de cliëntenraad.
  • Kijken we naar hoe je niet alleen leden werft, maar ook hoe je ze in de eerste tijd het best kunt begeleiden, zodat ze plezier krijgen in het werk van de cliëntenraad.
 
Doel:
  
Een duidelijk beeld van het profiel van de cliëntenraad als geheel en van cliëntenraadsleden
afzonderlijk. Een duidelijk beeld van de mogelijkheden om de cliëntenraad te profileren en om nieuwe leden te werven.

Resultaat:
Aan het eind van de workshop heeft u een checklist voor het profileren van de cliëntenraad en het werven van nieuwe leden en een profiel voor een nieuw lid.

Voor wie:
(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, patiënten advies raden of andere vormen van cliënten medezeggenschap/inspraak/participatie. Ambtelijk secretaris/CR ondersteuner, manager/bestuurder.
Algemene informatie:Bijgevoegd een pdf document met alle informatie over de Workshop Profileren Cliëntenraad en Werven nieuwe leden.

Voor meer informatie: 

Marika Biacsics
Netwerkvoorzitter NCZ
E: marika@ncz.nl
T: 0651222505
 
 
 
    
WWW.NCZ.NL