Voorwoord
Inmiddels is het schooljaar vol van start gegaan. Een periode waarin herfstige stormen afgewisseld door prachtige nazomerdagen zorgen voor een dynamiek die zich ook afspiegelt in ons programma. In deze maanden vond een aantal bijeenkomsten plaats in onze regio. Verschillende thema’s kwamen aan bod, steeds met de vraag hoe we samen verantwoordelijk zijn voor de ontplooiing van jongeren, ieder vanuit zijn/haar eigen perspectief.
 
Ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders en kernpartners kwamen bijeen om te spreken over het perspectief vakmanschap. Ouders en medewerkers van scholen (OPR) hebben het ouderperspectief verkend. Waarbij we ons  steeds laten inspireren en motiveren door het perspectief van de jongere. In november komen directeuren/rectoren en bestuurders bijeen om te praten over wat de ontwikkeling passend onderwijs van ons vraagt, ook richting de toekomst.
 
Ook willen we graag Irma de Wit van harte welkom heten. Zij komt ons team consulenten versterken als senior consulent vo/vso en stelt zich voor.
 
Samen bouwen we verder aan passend onderwijs, want samen halen we het beste uit iedere jongere.
 
Ik wens u veel leesplezier en alvast een fijne herfstvakantie.
 
Hartelijke groet,
 
Anne Veldt
Algemeen Directeur
 
Sfeerimpressie inspiratiemiddag 'vakmanschap' 25 september 2017
Op 25 september gingen trajectbegeleiders, ondersteuningscoördinatoren, jeugd & gezinscoaches, leerplichtambtenaren, beleidsmedewerkers onderwijs/jeugd, consulenten en andere betrokkenen met elkaar in gesprek over vakmanschap: "Hoe komt jouw vakmanschap volledig tot zijn recht? Wat is jouw specialisme? Wat merkt de leerling hiervan? En waarin zou jij je nog verder willen ontwikkelen? De bijeenkomst stond in het teken van elkaar ontmoeten en inspireren. Een sfeerimpressie met de conclusie treft u hier
Kernberaad 2 november 2017 ontwikkeling passend onderwijs
Op 2 november gaan directeuren, rectoren, bestuurders en andere collega’s in gesprek over de ontwikkeling van passend onderwijs en wat dit betekent voor eenieder. Binnen het samenwerkingsverband hebben directeuren en bestuurders zich gebogen over de vraag hoe we vanuit vertrouwen werken aan kwaliteit. Samen zorgen we ervoor dat iedere jongere in de regio het onderwijs en de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft. Lukt dit ons? Hoe maken we dit inzichtelijk? En hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat we als school en als regio steeds sterker worden? Tijdens de kenniskring wordt de gezamenlijke richting besproken en de ontwikkelagenda gepresenteerd.
 
Even voorstellen: Irma de Wit, senior consulent vo/vso
Per 1 oktober ben ik (Irma de Wit) begonnen als consulent passend onderwijs vo/vso bij het samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland. Ik ondersteun een aantal vo/vso scholen als consulent, neem deel aan het Expertise Centrum Arbeid (ECA) en ben projectleider maatwerk thuiszittende leerlingen.
 
De ontwikkeling van de havo/vwo trajectplus+ klas Willem Blaeu en Spinaker is in volle gang
Het team van de trajectplus+ klas is in volle en enthousiaste voorbereiding om in januari 2018 te kunnen starten. Op dit moment bevindt de ontwikkeling van deze klas zich in fase 1. De docenten en het ondersteuningsteam zijn bezig met de voorbereidingen; observaties, lesbezoeken, scholingen en workshops vinden plaats. Daarnaast houdt de projectgroep zich bezig met de ontwikkeling van de procedure.
De trajectplus+ klas is bedoeld voor vso-leerlingen en havo/vwo leerlingen die binnen het reguliere onderwijs met extra ondersteuning een havo/vwo diploma kunnen halen.
Vernieuwde werkwijze GGD
De GGD heeft sinds dit schooljaar een vernieuwde werkwijze. Tijdens de kenniskring van 12 juni heeft de GGD hier uitleg over gegeven aan de hand van een PowerPoint. De GGD heeft aangegeven dat de jeugdverpleegkundigen in de komende weken naar de scholen gaan om de werkwijze toe te lichten en vragen te beantwoorden.
Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland
Arubastraat 4, 1825 PV  Alkmaar, 072-5671067