Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? (Rom 8:31,32)

 
 
Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Wat is het heerlijk ontspannen
Als je bevrijd bent van de drang om jezelf te moeten bewijzen, komt er rust en kun je gaan ontdekken wie je nu eigenlijk echt bent en kun je verbinding maken met de droom die God in je hart heeft gelegd maar waar je nooit aandacht aan durfde te geven omdat je dacht dat het niet kon of mocht.
Je houd ineens veel energie over om dingen te gaan doen die vanuit je hart komen en niet meer omdat het moet.
Dingen gaan ineens veel meer vanzelf en je hoeft veel minder moeite te doen omdat jezelf zijn precies is waarvoor je bent gemaakt.
In deze video vertel ik mijn eigen verhaal hoe ik na mijn burn-out veel dichter bij mijn hart ben gaan leven.
Hoe ik met minder moeite meer dingen doe en mijn hart durf te volgen ook al begrijpt niet iedereen wat ik doe en is niet iedereen het er mee eens.
Juist mijn unieke werkwijze vanuit mijn hart en mijn authentieke maar onvolmaakte manier van werken spreekt mensen vaak juist erg aan.
https://youtu.be/DSSKhI6To6M
 
Lezing 29 oktober: Samen scheppen met God (geef je snel op!)
 
Ieder mens is continu aan het creëren in zijn leven. Al je gedachten, intenties, woorden en daden, bewuste en onbewuste overtuigingen zijn krachten in je leven die continu werken en dingen aantrekken en afstoten in je leven en dingen creëren.
Je kunt in een positieve stroom zitten of in een negatieve stroom.
Als je eenmaal bewust wordt van hoe deze processen werken kun je samen met God hele mooie dingen gaan creëren in je leven en de negatieve patronen doorbreken.
De afgelopen weken heb ik een studie gemaakt van het scheppingsverhaal. Daarin kun je heel duidelijk goddelijke principes ontdekken van hoe het scheppingsproces werkt. Deze principes zijn universeel en werken ook in jouw en mijn leven.
Door hier bewust naar te kijken en deze processen te leren aansturen vanuit Gods Geest ga je wonderen ervaren in je leven en kun je samen met God je leven, je heden en toekomst en zelfs je verleden transformeren.
De lezing wordt gehouden in mijn praktijkruimte in Nieuwegein en zijn gratis (vrijwillige bijdrage).
Opgave via de website is verplicht. De laatste lezingen komen steeds meer mensen en het is voor mij belangrijk te weten hoeveel mensen er komen voor de praktische organisatie. Ik heb beperkte faciliteiten. Als je wilt komen nodig ik je uit je op tijd op te geven. Het kan zijn dat er een stop komt op de inschrijvingen omdat het vol is.
https://www.leveningod.nl/bijeenkomsten/event/78-scheppen-met-god.html
 
 
Kennismakings consult voor slechts € 50,- (i.p.v. € 70,-)
Het vragen om hulp en/of investeren in jezelf is voor veel mensen een grote stap. Ik herken dat bij mezelf. We hebben de neiging om het zelf allemaal alleen te moeten kunnen oplossen. Toch heeft God ons aan elkaar gegeven om elkaar te helpen en ondersteunen. God heeft ons gaven en talenten gegeven om elkaar te dienen. Ik heb speciale gaven van God gekregen om mensen te helpen om dieper Gods liefde te ervaren en genezing te ontvangen in diepe innerlijke blokkades. Langdurige stress, angst, spanning, boosheid enz. blokkeert niet alleen je levensenergie en vreugde, het kan ook op termijn in je lichaam veel klachten geven die niet of slecht op te lossen zijn met medicijnen. Er is iets anders nodig. Een heling van binnenuit.
Ook verslavingen waar je niet vanaf komt hebben vaak een dieper liggende oorzaak.
Ik ga met mensen de diepte in en via een helende reis met Jezus nodigen we Gods helende Liefde uit in de oorzaak van het probleem. We gaan niet bezig met symptoombestrijding maar via gesprek, gebed en diepe zegening/helend lichaamswerk gaan we aan de slag met heling van hetgeen nodig is in je leven op diep niveau van waaruit de verstoring ontstaan is. Want vaak zit het probleem niet in je ratio maar in de diepere lagen van je emoties.
Dan is alleen praten vaak niet voldoende.
Om de drempel wat te verlagen reken ik voor mensen die voor het eerste komen een speciaal tarief.
Voor slechts € 50,- neem ik anderhalf uur de tijd voor je en gaan we samen met Jezus en helende reis maken naar dat gebied wat heling nodig heeft.
Mocht er meer nodig zijn dan kunnen we van daaruit kijken wat nodig is en past bij jou.
Zie https://agapecoach.nl/
 
Liefdevolle groet en Gods zegen,
 
Robert van Mierlo