Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 31/08/2023
Het schooljaar is begonnen!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Annemieke Kalshoven-Tol, directeur onderwijs
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
De scholen zijn gestart! De rugtassen zijn gevuld, de fietsen zijn gereed en het schoolritme is weer opgepakt! Het nieuwe schooljaar is begonnen! Het is fijn om weer fris en uitgerust aan een nieuw schooljaar te beginnen en je medeleerlingen en de medewerkers weer te zien. In het bijzonder welkom aan alle brugklasleerlingen (en hun ouders/verzorgers). Voor jullie is het extra spannend en breekt er een nieuwe periode aan.
 
Het Minkema staat voor de leerlingen zien en begeleiden in je eigen te ontwikkelen onderwijsroute. Grijp die kans! Wij staan voor je klaar. Ontdek en blijf ontdekken wat het Minkema jou te bieden heeft.
 
Mocht je aankomende tijd op kamp gaan in binnen- of buitenland dan wens ik je ook daar een fijne tijd toe. Je komt altijd met mooie ervaringen rijker terug naar huis en naar school.
 
Op de Steinhagenseweg zit ik in kamer 324 en op de Minkemalaan in kamer 144. Ik hoop dat je mij zo af en toe eens opzoekt om te vertellen hoe je de school vindt!
 
Ik wens alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een mooi schooljaar 2023-2024 toe!
 
 
Belangrijke informatie
Onze website is een rijke bron van informatie. Graag brengen we in elk geval de volgende documenten onder de aandacht:
De bevorderingsnormen voor dit schooljaar staan 20 september op de agenda van de eerste MR-vergadering. Zodra er instemming op is verleend, zullen we deze ook op de website plaatsen.
 
Alle belangrijke documenten vind je gebundeld op één pagina op onze website.
 
 
 
 
Post van het Minkema
Berichten sturen we meestal per e-mail. We vragen jou en je ouder(s)/verzorger(s) dan ook vriendelijk om geregeld in de mail- (en spam)box te kijken. Het is hiervoor natuurlijk ook belangrijk dat we over de juiste mailadressen beschikken.
 
Als leerling gebruik je je hele loopbaan op het Minkema College hetzelfde e-mailadres: leerlingnummer@minkemacollege.nl. 
 
Je ouders kunnen hun persoonlijke gegevens bij een wijziging zelf aanpassen door in het ouderaccount van Magister in te loggen. Als van je beide ouders het mailadres bekend is, belandt de post ook in beide mailboxen.
 
Vinkje aan in Magister!
Ook mentoren sturen wel eens via Magister een bericht aan de ouders van hun mentorklas. Om op het persoonlijke mailadres hiervan een notificatie te ontvangen, is het belangrijk dat je ouders deze optie in hun persoonlijke Magister-account hebben aangevinkt.
 
E-bikes en fiets-/scooterstalling
 
Zorg voor een opgeladen accu!
Regelmatig krijgen we het verzoek van leerlingen of zij de accu van hun e-bike in school mogen opladen. Er zijn echter geen geschikte oplaadpunten op school beschikbaar. Zorg dus voor een opgeladen accu als je ‘s morgens van huis vertrekt, zodat je heen èn weer kunt! 
 

Scooterstalling alleen voor scooters en brommers
De scooterstalling is uitsluitend bedoeld voor scooters en brommers. Mocht je een tag hebben voor het hek van deze stalling, dan wordt deze binnenkort geblokkeerd. Heb jij een scooter of brommer, meld je dan bij het servicepunt, zodat we deze opnieuw kunnen activeren. Heb jij geen scooter of brommer (meer), dan kun je jouw tag inleveren, zodat je jouw borg retour krijgt.
 
Parkeer je fiets netjes
Leerlingen met fatbikes of een fiets met een (grotere) mand voorop kunnen hun fiets makkelijker parkeren bij de stalling naast de tijdelijke lokalen. Daar staan namelijk geen fietsrekken, waardoor er meer ruimte voor deze grote(re) fietsen is. LET OP: parkeer je jouw fiets buiten de daarvoor bestemde fietsenstallingen, dan wordt deze verwijderd!
 
Talentactiviteiten voor leerlingen
Op het Minkema College willen we je aanmoedigen om grenzen te verleggen en talenten te ontwikkelen. We willen in de behoefte voorzien om deel te nemen aan activiteiten die anders zijn dan de reguliere lessen. Je volgt talentonderwijs als je belangstelling hebt in een bepaald onderwerp of als je behoefte hebt aan meer uitdaging. Meer informatie over ons Talentonderwijs
U-Talent
Het schooljaar is weer begonnen en dat betekent dat ook blok 1 van U-Talent weer van start gaat!
 
U-Talent maakt deel uit van de Universiteit en Hogeschool Utrecht en biedt verdieping en verbreding voor leerlingen van havo en vwo. Het Minkema College is sinds schooljaar 2019-2020 partnerschool van U-Talent, wat betekent dat deelname over het algemeen gratis is.
 
   
 
Als leerling hoef je niet extra slim te zijn om deel te nemen aan een U-Talentactiviteit, als je maar gemotiveerd en nieuwsgierig bent om ergens meer over te leren.
 
Na deelname aan een activiteit ontvang je een certificaat. Vanwege de vroege start van ons schooljaar is het programma van blok 1 nog niet bekend. De activiteiten in blok 1 zullen voor bovenbouwleerlingen zijn; later dit jaar worden ook activiteiten georganiseerd voor de onderbouw. In september informeren we jullie per mail en via je mentor over het aanbod en de inschrijving.
TU Delft Pre-University Programme
Voor leerlingen uit 5 vwo organiseert de TU Delft het uitdagende TU Delft Pre-University Programme. Dit programma is bedoeld voor leerlingen met een NG- en/of NT-profiel die doorzettingsvermogen hebben en geïnteresseerd zijn in maatschappelijke vraagstukken. Het maakt niet uit wat je schoolcijfers zijn.
 
Na afronding van fase 1 (een dag op de universiteit) en fase 2 (je volgt online colleges en maakt opdrachten) kun je deelnemen aan de selectie voor fase 3: vier hele vrijdagen les op de TU Delft over een onderwerp naar keuze.
 
Wil je deelnemen aan het TU Delft Pre-University Programme? Meld je dan online aan. Dat kan tot en met zondag 15 oktober 2023.
 
 
Overige talentactiviteiten
Dit schooljaar worden nog meer talentactiviteiten georganiseerd: diverse olympiades, masterclasses en campusdagen. We informeren jullie altijd per mail, maar zetten ook een berichtje op de website en de sociale media als er een activiteit te gebeuren staat.
 
Ouderavonden
In september & oktober staat er voor elk leerjaar een ouderavond op het programma. Alle ouders ontvangen hierover deze week een brief met een link om zich aan te melden. Op de website is voor elke avond een korte toelichting te vinden.
 • Leerjaar 1 ma 18 september 
 • Leerjaar 2 di 26 september 
 • Leerjaar 3 do 20 september 
 • Leerjaar 4 havo do 28 september 
 • Leerjaar 5 havo do 28 september 
 • Leerjaar 4 vwo di 3 oktober 
 • Leerjaar 5 vwo do 5 oktober 
 • Leerjaar 6 vwo di 3 oktober
 
Inschuifrooster, lesvrije dagen en stilteweken
In de jaaragenda kun je zien dat er voor sommige weken (of dagen) een inschuifrooster geldt. De lessen duren dan niet 70, maar 50 minuten. Hierdoor hoeven er geen lessen uit te vallen, maar winnen we in de middag wèl tijd voor de docenten om te overleggen of samen te werken. Je kunt de tijden van het inschuifrooster vinden op de website.
 
In de week van 2 t/m 6 oktober hanteren we zo'n inschuifrooster. Voor de bovenbouwleerlingen schept dit extra tijd om zich voor te bereiden op de toetsweek van 9 t/m 13 oktober.
 
De lesvrije dagen vind je op de website. Ook kennen we sinds vorig jaar zogenaamde stilteweken. Dit zijn de dagen voor een toetsweek. We streven ernaar om in die weken geen bijzondere leerlingactiviteiten te plannen en ook geen toetsen of inlevermomenten voor grote opdrachten. Zo kan iedereen zich focussen op de toetsweek die erop volgt. De week van 2 t/m 6 oktober is zo’n stilteweek (alleen voor de bovenbouw).
 
WIS Collect voor vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage gebruiken we voor diensten en activiteiten die de overheid niet vergoedt, zoals de organisatie rondom thema-ouderavonden, culturele en extra sportactiviteiten, (buitenlandse) werkweken, schoolfeesten, introductieactiviteiten, het gebruik van (les-)materialen, kluisje et cetera.
 
 
De ouderbijdrage is niet verplicht. Jouw ouder(s)/verzorger(s) kunnen ervoor kiezen (een deel van) de ouderbijdrage niet te betalen. Dit heeft geen invloed op toelating, onderwijs, examens of deelname aan activiteiten.
 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt via WIS Collect aan het begin van het schooljaar geïnd. Hiervoor ontvangen je ouder(s)/verzorger(s) via WIS Collect een mail, waarmee ze de rekening rechtstreeks met o.a. iDEAL betalen. Je ouders bepalen zelf òf, hoeveel, wanneer en hoe zij betalen. Zo kun je in één keer betalen, maar in termijnen kan ook.
 
Enkele leermiddelen vertraagd
Het is niet iedere uitgeverij gelukt om de bestelde materialen tijdig beschikbaar te hebben. Er staat nog een aantal titels in backorder waardoor OsingadeJong niet alle pakketten compleet heeft kunnen uitleveren.
 
Op de pakbon behorend bij het boekenpakket staat welke leermiddelen nog nageleverd worden door OsingadeJong. Deze leermiddelen worden, zodra beschikbaar, op het huisadres bezorgd.
 
Het digitale materiaal is beschikbaar via Magister. Excuses voor het ongemak!
 
 
 
Toetsweken vervroegd
 
Het was al langer een wens en dit jaar gaan we die realiseren: de toetsweken vallen niet meer ná een vakantie, maar juist ervóór.
 
In gesprekken met leerlingen over werkdruk kwam geregeld terug dat jullie het moeilijk vinden om in een vakantie te ontspannen als er een toetsweek op volgt. Ook al zat er er een week tussen: velen van jullie startten al in de vakantie met het leren voor de toetsen. 
 
Dit jaar gaan we dat dus anders doen! Week 41 is de eerste toetsweek (alleen voor de bovenbouw); daarop volgt de herfstvakantie. De tweede toetsweek vindt vóór de kerstvakantie plaats. Deze start op 14 december voor de bovenbouw en op 15 december voor de onderbouw.
 
Tijdens het wintergala op 21 december kun je het vakantiegevoel alvast toelaten en op vrijdagochtend 22 december sluiten we het kalenderjaar af met mooie, verbindende activiteiten.
 
Ook in het tweede halfjaar doen we het zo. Halverwege maart vindt de 3e toetsweek plaats, ruim vóór Pasen en de meivakantie. De laatste toetsweek blijft natuurlijk vóór de zomervakantie staan.
 
Aan elke toetsweek gaat een stilteweek vooraf, waarin je geen toetsen krijgt en er ook geen deadlines voor grote opdrachten mogen liggen. We hopen met deze ingrepen bij te dragen aan een verlaging van jullie werkdrukervaring.
 
Driehoeksgesprekken (voorheen:
10 minutengesprekken)
Voor wie al langer op de Minkemalaan zit, zal het misschien even wennen zijn: de 10 minutengesprekken heten voortaan ‘driehoeksgesprekken’.
 
We verwachten jou samen met jouw ouders te zien!
Al enkele jaren nodigen we de leerlingen uit om met hun ouders mee te komen naar deze gesprekken. Graag maken we daar vanaf dit schooljaar een vanzelfsprekendheid van. We vinden het belangrijk om mèt jou te praten in plaats van óver jou.
 
In de jaaragenda vinden jullie de data: 27 & 30 november en 4 & 6 maart. Let op: de aanvangstijd is vervroegd! Houd er s.v.p. rekening mee dat je op (een van) deze dagen misschien al om 16.30u welkom bent.
 
Wat is een driehoeksgesprek?
In een driehoeksgesprek tussen docent, leerling en ouder(s) sta je als leerling natuurlijk centraal. Je hebt (een) gerichte vra(a)g(en) voorbereid waarover je docent/mentor en ouder(s) meedenken. Misschien weet je zelf al heel duidelijk wat je aan wil kaarten, maar je kunt dat ook van tevoren met je ouders of mentor bespreken.
 
Minkema invites....
 
Dit schooljaar komen er drie zeer inspirerende sprekers naar het Minkema College om hun unieke verhaal te doen. Zij vertellen over hun spannende - en voor velen aansprekende - werkwereld.
 
Onder de noemer 'Minkema Invites....' toveren we onze aula om tot een 'College Tour-studio' op:
 • woensdagmiddag 4 oktober
 • woensdagmiddag 31 januari
 • woensdagmiddag 18 april 
Voor jou een geweldige kans om vragen te stellen aan deze sprekers en meer te weten te komen over hun beroep en hun (wereldwijde) ervaringen. 
 
Zet de data in jouw agenda!
Informatie over wie er exact wanneer komt, en welk thema er dan op de agenda staat, wordt komende maand duidelijk. Zet de data alvast in je agenda!
 
Minkema Discovery leerjaar 1 t/m 3
Onder de naam ‘Minkema Discovery’ lanceerden we in schooljaar 2019-2020 in de brugklas zo’n 20 verschillende keuzemodules in 5 verschillende stromen: Arts, Nature, Society, Tech en Classics. 10% van de reguliere lestijd is sindsdien ingeruimd voor vakoverstijgende modules van 7 weken waarin de leerlingen van inmiddels leerjaar 1 t/m 3 vooral onderzoekend, samenwerkend en creërend te werk gaan.
klas 1
Deze eerste periode van 2023-2024 staat in het teken van gewenning, maar vanaf week 46 (de week van 13 november) volgen alle eerstejaars twee modules per kwartaal naar keuze. Ze maken hun keuze op woensdag 20 september, nadat hier in een brief en op de ouderavond van 18 september uitleg over is gegeven.
 
 
 
De modules verschijnen vanzelf in het lesrooster op dinsdag het 1e en vrijdag het 5e uur. Zo’n module kan overigens ook ondersteuning zijn op het gebied van begrijpend lezen of rekenen/wiskunde. Op de ouderavond van 18 september licht de mentor dit verder toe.
 
klas 2
Storytelling, Mediawijsheid, Verhalen van vluchtelingen, Sportvoeding & training, Een reis naar Mars: in 2020-2021 groeide het programma met keuzemodules door in klas 2. Vanaf woensdag 6 september tot maandag 11 september maken alle tweedejaars hun keuzes in Magister volgens de instructies in de brief die hierover is gestuurd.
 
De modules starten in week 46 en verschijnen vanzelf in jullie lesrooster op woensdag en donderdag het 1e uur. Tot die tijd is er gelegenheid om één (of twee) ondersteuningsmodule(s) te volgen, waarin de essenties van de brugklasstof herhaald worden. Hiervoor heb je afgelopen week al een keuze kunnen maken.
 
klas 3
Minkema Discovery groeide in 2021-2022 door in klas 3. De modules in dat leerjaar hebben thema’s gekregen die voorbereiden op de profielen van de bovenbouw. Voorbeelden zijn: Fossielen (kennismaking met paleontologie, waarin biologie en aardrijkskunde samenkomen), Kijken en Kopen (marketing, waarbij taal en economie een rol spelen), Beweging analyseren (een module die in samenwerking tussen natuurkunde en l.o. tot stand is gekomen) en nog veel meer.
 
Deze modules helpen de leerlingen van klas 3 bij (de bewustwording rondom) hun profielkeuze. Ook jullie beginnen dit jaar overigens met ondersteuningsmodules, maar vanaf week 46 staan de Discovery-modules geprogrammeerd op maandag het 1e en donderdag het 5e uur. Je keuze maak je tussen 6 en 11 september. Hierover heb je inmiddels een brief ontvangen.
 
Maatschappelijke stage leerjaar 4
Leerjaar 4 havo en 4 vwo gaan dit schooljaar hun maatschappelijke stage (MaS) lopen. Een MaS is een vorm van vrijwilligerswerk. Je doet iets goeds voor de maatschappij, zonder dat je daarvoor betaald krijgt.
 
Je loopt je MaS bij een maatschappelijke organisatie (bijv. een sportclub of een stichting). Meer informatie over de maatschappelijke stage vind je terug in de brief die je onlangs hebt ontvangen of op onze website.
 
 
Wanneer je je stage hebt afgerond, zorg er dan voor dat je alle formulieren ingevuld en ondertekend inlevert bij onze MaS-coördinator mevrouw De Goeij (kamer M337), zodat zij dit in Magister kan verwerken.
 
Let op: de MaS is een verplicht schoolonderdeel! Begin juni 2024 hoort deze afgerond te zijn en heb je de formulieren ingeleverd, zodat de beoordeling op je eindrapport kan komen te staan.
 
Profielwerkstuk examenjaar
De periode van de profielwerkstukken (PWS) gaat weer beginnen! Vrijwel alle groepjes zijn inmiddels gekoppeld aan een begeleider.
 
Aan alle begeleiders is het verzoek gedaan om op korte termijn contact op te nemen met de leerlingen die zij begeleiden en de boekjes (één per groep) uit te delen.
 
Vanaf dit schooljaar wordt de coördinatie van het PWS opgepakt door Lianne van Doorn (docent Engels) en Wouter Schaart (docent Nederlands). Loop je tegen vragen of onduidelijkheden aan? Spreek ons dan aan of neem contact met ons op via pws@minkema.nl.
 
Workshop miniatuurschilderen
 
Vind je Dungeons & Dragons of Warhammer leuk, maar mis je toch nog dat stukje extra om je campaign nog beter te maken? Of ben je gewoon heel erg nieuwsgierig hoe je miniatuurtjes schildert?
 
Vrijdag 8 september voor klas 2 t/m 4 havo en 5 vwo
Schrijf je dan in voor de workshop miniatuurschilderen op vrijdag 8 september om 13.45 op de Minkemalaan! Dit kan tot en met uiterlijk vrijdag 1 september! Deze workshop is voor leerlingen van klas 2 t/m 4 en 5 vwo die op dat moment geen andere activiteit hebben.
 
Er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. 
 
 
 
Tekenlessen (NPO-activiteit)
Heb jij zin om af en toe even lekker te ontspannen? Meld je dan aan voor de tekenlossen van mevrouw Marije van Schadewijk! 
 
Elke donderdag (na het 6e uur) kun je in lokaal M036 aan de slag met handletteren, brushletteren, doodles tekenen, cartoonfiguren en nog veel meer!
 
De eerste keer is direct na de activiteitenweek op donderdag 14 september.
 
Aanmelden
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar m.vanschadewijk@minkema.nl.
 
Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt dankzij de NPO-gelden.
 
 
 
NPO-ondersteuning
De regering heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) veel geld aan de scholen ter beschikking gesteld om de gevolgen van de coronapandemie voor de leerlingen zo veel mogelijk te beperken. Dit geld kan nog tot en met schooljaar 2024-2025 worden besteed.
 
Onze school gebruikt deze gelden om de leerlingen op verschillende manieren te ondersteunen, zowel op vakinhoudelijk als op sociaal-emotioneel gebied. Graag wijzen we je op het overzicht op de website. Deze pagina wordt in de loop van het schooljaar steeds bijgewerkt.
 
Op basis van de enquêtes en evaluaties die aan het eind van vorig schooljaar zijn gehouden, heeft de taskforce NPO een plan opgesteld voor aankomend schooljaar. Dit plan zal komende maand aan de MR worden voorgelegd. Een deel van de ondersteuningen zal dit schooljaar doorgaan, zoals de vorige jaren. Een aantal andere vormen van ondersteuning worden afgebouwd, vanwege de eindigheid van het NPO-budget.
 
AVG-privacymodule in Magister
Wij laten jou en je ouders met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals diploma-uitreiking en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen en in lessen. Ook maken wij elk schooljaar klassenfoto's.
 
We gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Vanuit de privacywetgeving zijn we verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van onze leerlingen als zij jonger zijn dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.
 
Toestemming wijzigen of kenbaar maken in Magister
Magister biedt een module waarin de ouder(s) zelf de toestemming kan (kunnen) doorgeven en wijzigen. Zodra je ouder(s) inlogt (inloggen) in Magister, wordt verwezen naar deze module. Als jouw ouder(s) vorig jaar deze module al heeft (hebben) ingevuld, hoeft er niets te gebeuren, tenzij je ouder(s) de toestemming wil (willen) wijzigen.
 
Gezocht: ouders voor de ouderraad
De ouderraad van het Minkema college is een groep betrokken ouders van leerlingen van beide locaties. De ouderraad denkt mee met school over verschillende punten en ondersteunt bij diverse activiteiten, zoals
 • iets lekkers voor iedere leerling tijdens Sinterklaas; 
 • een presentje voor de leerkrachten op de dag van de leerkracht; 
 • samen met de leerlingenraad nadenken over een passende invulling van het geld dat overblijft vanuit de vrijwillige bijdrage (bijv. een voetbaltafel in de kantine of een cursus 'Over de streep');
 • koffie schenken tijdens open dagen, thema-avonden etc.; 
 • uitreiking van waardebonnen tijdens de profielwerkstukavonden; 
 • corsages opspelden en iets lekkers uitdelen bij de diploma-uitreikingen.
 
Ieder jaar organiseren we een thema-avond voor alle ouders over een actueel onderwerp. Dit jaar ging het over alcohol, vapen en blowen.
 
De ouderraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Er worden dan diverse onderwerpen besproken; hoe om te gaan met mobieltjes op school, het tevredenheidsonderzoek, de cito-toetsen etc.
 
Voor het organiseren van de verschillende activiteiten maakt de Ouderraad gebruik van de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
We hebben recentelijk afscheid genomen van drie van onze leden. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe leden. Ben je enthousiast geworden en heb je interesse om aan te sluiten, dan kun je contact opnemen met ons via ouderraad@minkema.nl.
 
Christine, Femke, Minke, Monique, Robin en Sabina
 
Agenda
 
04/09: Start activiteitenweek en diverse werkweken
05/09 - 08/09: Brugklaskamp
 
Nieuwsbrief, augustus 2023 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.