Beleef Brugge
Met Franky demon

 
 

januari

 
"een nieuw bestuur"
Beste ,
 
Ik hoop dat je het nieuwe jaar goed hebt ingezet, samen met vrienden en familie. Dit nieuwe jaar betekent ook de start van een nieuw bestuur voor onze stad. Het college en alle gemeenteraadsleden legden ondertussen hun eed af. Niets houdt ons nu nog tegen om erin te vliegen en om van Brugge een thuis te maken voor iedereen. Ik ben blij dat ik hieraan mag meewerken.
 
Ik ben sinds 1 januari dan wel schepen van sport, ook de jeugd blijft in mijn hart. Tijdens de sportkampen in de vakanties krijgen kinderen en jongeren de kans om te sporten. Op vlak van ruimtelijke ordening kreeg De Frères een vergunning om het klooster te verbouwen. En bij de uitreiking van de 4e monumentenprijs was ik blij te zien dat er zoveel restauratieprojecten uitgevoerd worden in onze stad.  
 
Deze dagen vind je mij op heel wat nieuwjaarsrecepties van Brugse verenigingen en op evenementen. Misschien komen we elkaar daar tegen. Tot dan?!
 
Veel leesplezier,
 
 

 
 
verbouwen van klooster als uitbreiding voor sfx

Het klooster van de Broeders Xaverianen in de Mariastraat wordt omgebouwd tot kwaliteitsklassen voor De Frères (SFX). Ik gaf hiervoor de vergunning. De oorspronkelijke functie van de broeders, namelijk lesgeven, zal nu ook in hun klooster verdergezet worden. Hiermee kan verder kwaliteitsvol onderwijs aangeboden worden.

 

 
 
stedelijke kleuter- en omnisportkampen

Samen met K.A.V.V. Fedes organiseert Stad Brugge tijdens iedere schoolvakantie sportkampen op diverse locaties in Brugge. Als schepen van sport vind ik het belangrijk dat ook kinderen en jongeren kunnen sporten, deze kampen bieden ook een aanbod voor de kleinsten. De beschikbare plaatsen raken razendsnel ingevuld. Snel inschrijven is dus de boodschap! 

 

 
 
app 112

Sinds juni 2017 is de app 112 BE beschikbaar om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België. Uit cijfers die ik opvroeg blijkt dat de app al 516.924 keer gedownload werd. Dit aantal moet nog omhoog, daarom pleit ik om in te zetten op lokale campagnes, zodat de bekendheid van de app vergroot wordt en het aantal downloads nog verder stijgt. 

 

 
 
monumentenprijs

Recent werd voor de vierde keer de Monumentenprijs uitgereikt. Als schepen voor Monumentenzorg ben ik blij dat er zoveel succesvolle restauratieprojecten zijn, mede door onze subsidie Kunstige Herstellingen. Deze projecten hebben allemaal een meerwaarde voor het patrimonium van onze stad. De prijs van de vakjury ging naar het pand op het Kraanplein 4 van dhr. en mevr. Parmentier-Dhoed. De winnaar van de publieksprijs was voor Sint-Amandsstraat 7 van dhr. Elyn.

 

 
 
 

schepen.demon@brugge.be