Big Winds första nyhetsbrev på länge
 
 
 
 
På väg
 
Vilken väg är bäst?
Den som leder bort eller den som leder hem? Den breda eller smala? Är vi på rätt väg? Går vi åt fel håll? Varför går det en stig bredvid gatan? Vem går på den? Vart ska de? 
 
Är det sant?
Jag tror att själva grundmeningen med att spela föreställningar för barn (och för vuxna också) är att bredda perspektivet. Att lägga fler möjligheter på bordet. Att presentera alternativ. Jasså, kan man göra så? Kan man dansa så? Kan man säga så? Kan man låta så?
I förlängningen: kan jag göra så, låta så, säga så? Här ryms det både teknisk ekvilibrism och nya idéer. Bredare form och bredare innehåll.
 
Flera olika svar
Därför skapar vi artister och konstnärer platser och miljöer där begreppen lätt sätts på ända. Både själva spelplatsen och den fiktiva plats där äventyret utspelas. En plats där det tillsynes självklara förvandlas till ett alternativ bland många.

Stormens öga
Men det förutsätter konstigt nog en trygghet för att våga det otrygga. Ett lugn för att vara vild och stiltje för att våga vara Big Wind!
Hälsningar Ola Karlberg, teaterdirektör
 
Sedan 1989
Borta bra - hemma helt OK!
Big Wind är ett turnérande sällskap. Och turnérar är precis vad vi gör. Den senaste tiden bl.a i Blekinge, Östergötland, Småland, givetvis Västra Götaland och på hemmaplan i Göteborg. En rikstäckande turné till Folkets hus och parker står för dörren. Vi har just nu sju olika föreställningar som snurrar runt. 
Stora för de små
Under förra året spelade vi som vanligt drygt 300 föreställningar och hade som vanligt en publik på över 20 000 personer. Utan att skryta är de siffrorna helt i jämförelse med exempelvis Regionteater Väst och andra större länsteatrar. 
Lever länge - Länge leve!
Vårt sätt att överleva är, förutom att slita mycket asfalt, att låta våra föreställningar leva länge. Många frågar om det inte blir tjatigt att spela samma föreställning 200 gånger. Men nä, det gör det inte. Det finns alltid saker att förbättra, tillägga och förändra. Och kontakten med publiken gör att Slentrian sällan kommer och hälsar på. Lyckligtvis. Och "Det man gör mycket blir man bra på!"
Kooperativ
En annan förklaring till hur Big Wind lyckas klara denna gropiga väg genom musik-, dans- och teaterlandet är förmodligen kontinuiteten. Det betyder inte en ekonomisk kontinuitet som kommun, region eller stat har hjälpt oss med (för den har lyst med sin frånvaro) utan vår egen kontinuitet. Lita till egna krafter, heter det och just det har Big Wind gjort. Medlemmarna har varit kompaniet trogna, alla har haft mycket att bidra med och glädjen har ständigt varit delad.
 
Vad blev till under 2016
Sipa Lipa Lakritspipa - Hellsings sånger och verser, 4-9 år
Bak-å-fram-på - Sinnrik dans för de små, 2-5 år 
Snövit - Klassiskt och skruvat, 6-11 år 
 
 
Dessutom på repertoaren
 
               
 
Under våren 2017 spelar vi också Birollen och Musikanten, Det var en gång, Fröken Sill simmar till & Blommornas Vals på turné runt om i Sverige men också turné runt om i Göteborg. Vi har tre hemmascener där vi själva är arrangörer. Finfina samarbeten med Konstepidemin, Kulturhuset Vingen och Hammarkullens Folkets hus.
 
I stöpsleven
 
Nu en bit in i 2017 vet vi att Bronja Novak Lindblad har två nya stycken på gång. Till att börja med ska de små barnen få en ny, härlig, dansande bekantskap i form av Kullerbaggen. Ett kryp som egentligen är för litet för att kunna ses. Men i fiktionen fungerar, som sagt, många saker som är helt omöjliga i den så kallade verkligheten. Musik av Klas Fredrik Thorsson och kostym av Anna Kraft. Premiär i slutet av april.  
 
Framåt hösten kommer Bronja att tillsammans med pianisten Sara Sjödahl ta sig an Spöksonaten. Dans, klassisk musik, improvisation, flygel, spökerier och ljus utlovas! Föreställningar på Atalante i Göteborg i november. Men då är det för vuxna!
 

Mer information om Big Wind
 och alla föreställningar: 
www.bigwind.se
 
Big Wind är en av landets flitigaste och mest anlitade resande teatersällskap. Verksamheten bedrivs i hela landet med säte i Göteborg. Big Wind spelar sedan 1989 mellan 300 och 400 föreställningar per år för 20-40 000 personer. Huvudsakligen barn och ungdomar från norr till söder. Big Wind står konstnärligt stadigt förankrat i tvärdraget mellan de tre uttrycksformerna dans, musik och teater. Big Wind ägs av dess arton medlemmar. Big Wind är en fri varelse i bemärkelsen att varken stat, region eller kommun dikterar vad som komma skall. Vad som ska visas för publiken bestäms av artisterna, konstnärerna själva. Håll tillgodo!

Big Wind, Konstdepidemins väg 6, 413 14 Göteborg, 031-82 77 28