Nieuwsbrief Sensomotorische integratie
 
Maart 2014
 
Om niet achter te blijven, ben ik, aangemoedigd door Linda Rijvers, een pagina op Facebook begonnen. Ik hoop vooral op uitwisseling van ervaringen en het delen van informatie. Het uitwisselen van ervaring kan al naar aanleidingvan het op de markt verschijnen van een therapeutische schommelstoel voor volwassenen, en mogelijk ook de ervaring met andere schommelstoelen. 
Een recensie van de Nederlandse vertaling van het boek Living with Sensations en aandacht voor de boeken van Sally Goddard. De ideeën van Sally Goddard zijn ook van toepassing op het succes van de 'inktvisjes' die nu in een aantal ziekenhuizen aan couveusekinderen worden gegeven, waardoor de kinderen meer 'houvast en afleiding' hebben. Misschien biedt dit ook mogelijkheden voor sommige oudere kinderen.
Verder aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en de data van de cursussen sensorische informatieverwerking die in september en oktober bij Facet traingen beginnen.
Ik hoop voor iedereen veel leesplezier. 
 Els
 
In deze nieuwsbrief:
 
 
Sensomotorische integratie op Facebook
 

Sensomotorische integratieop Facebook

Sensomotorische integratie is nu ook te vinden op Facebook.
Op deze pagina bestaat de mogelijkheid voor vragen, uitwisseling van ervaringen, boeken- en speelgoedtips, en is mede tot stand gekomen op advies van Linda Rijvers, een moeder van een zoon met prikkelverwerkingsproblemen.
Er zal ook regelmatig informatie en een 'activiteit van de week' op worden geplaatst. Er is al een begin mee gemaakt. Heb je vragen of handige tips plaats het op facebook.com/SI.prikkEls.
 
We hopen op veel reacties, 'likes' en volgers.
 
 
  
Schommelstoelen voor volwassenen                   
 
Sensomotorische integratie of SI therapie werd aanvankelijk vooral bij kinderen toegepast. Nu blijkt, dat die therapie ook voor volwassenen met prikkelverwerkingsproblemen een waardevolle aanvulling kan zijn. Ook bij hen komen prikkelverwerkingsproblemen veelvuldig voor als een op zichzelfstaand probleem, of als bijkomend probleem bijvoorbeeld bij mensen met autisme, een psychische stoornis, een verstandelijke handicap en dementerende ouderen
 
Een belangrijk onderdeel van de SI therapie is het reguleren van de alertheid waarbij het bewegen en bewogen worden een belangrijke rol speelt. Bij kinderen worden voor dat doel allerlei soorten schommels gebruikt, maar voor volwassenen zijn die meestal niet geschikt. Het gebruik van een schommelstoel kan hiervoor een alternatief zijn.
 
Sinds enkele maanden is er een therapeutische schommelstoel voor volwassenen in de handel bij VMcare. Een stoel waarin iemand goed kan worden ondersteund en voorzien is van wielen. Hij biedt waarschijnlijk goede mogelijkheden voor ouderen met een verstandelijke handicap of dementie, en voor mensen met een motorische handicap.
Voor andere volwassenen is er in de reguliere handel meestal wel een schommelstoel te vinden. Het aanbod lijkt alleen maar groter te worden, zeker nu het het belang van bewegen steeds duidelijker wordt. Zoeken op internet is zeker de moeite waard. Naast de klassieke schommelstoel zijn er ook allerlei designmodellen in de handel. Hieronder enkele voorbeelden:
 
Schommelstoel HK Living       Schommelfauteuil Strasse Nonna
   
 Schommelstoel HK Living                     Schommelfauteuil Strässle, Nonna
 
 
Ik ben benieuwd naar ervaringen met de VMcare therapeutische schommelstoel en natuurlijk ook naar andere ervaringen. Graag reacties op facebook.com/SI.prikkEls.
 
 
 
 
 
Leven met Sensaties                   
 
Begrijp je zintuigen
  
 
   
Auteur: Winnie Dunn  Paperback, 216 pagina's, Pearson, 2013. 
 
De Nederlandse vertaling van Living with Sensations, mooi vormgegeven en met een duidelijke en overzichtelijke lay-out. Een boek over de verschillende manieren van verwerking van zintuigprikkels en de de invloed daarvan op ons dagelijks functioneren.

Iedereen reageert anders op de verschillende zintuigprikkels. Door je van die reacties bewust te zijn, kun je er voor zorgen dat je gedurende de dag precies de juiste zintuigprikkels krijgt. Dat geldt ook voor je kinderen, partner, vrienden en collega's. Hun reactiepatroon kan verschillend of zelfs tegengesteld zijn aan je eigen behoeften. Door de verschillende reactiepatronen te herkennen en te begrijpen, kan dat een relatie positief beïnvloeden. Het boek staat vol met manieren om je eigen reacties en die van anderen te herkennen en tips hoe je daarmee om kunt gaan. De relaties tussen partners en tussen ouders en hun kinderen worden bijvoorbeeld uitgebreid besproken. 

Het boek is geschikt voor iedereen die meer van zijn eigen gedrag wil begrijpen. Door daar rekening mee te houden kunnen dan de juiste keuzes worden gemaakt wat betreft kleding, huis, relaties en werk. 

Aanbevolen om kinderen en volwassenen met prikkelverwerkingsproblemen beter te begrijpen. Voor therapeuten werkzaam met de Sensory Profile geeft dit boek veel achtergrondinformatie.

U kunt dit boek vinden en bestellen via de pagina boeken. Het boek is ook te vinden op boeken volwassenen.
 
 
 
 
Boeken van Sally Goddard:
 
José Claassen, ergotherapeute te Veere, heeft mij het door haar aanbevolen boek Reflexes, Learning and Behavior van Sally Goddard toegestuurd.
 
Het boek legt de nadruk op het aanwezig blijven van reflexen die in de loop van het eerste levensjaar moeten verdwijnen. Daardoor komen andere reacties, met name de evenwichtsreacties, onvoldoende tot ontwikkeling.
Sally Goddard geeft aan, dat de pasgeboren baby vooral in staat is tot overleving en al zijn reacties zijn daarop op gericht. Indien dit overlevingsmechanisme blijft overheersen, belemmert dat de ontwikkeling van belevingsgericht gedrag en heeft invloed op de verwerking van zintuiginformatie, gedrag en schoolse vaardigheden.
Zij beschrijft een therapie waarbij het verminderen van de primitieve reflexen en het ontwikkelen van goede evenwichtreacties en bewegen centraal staat. Hierbij wordt ook steeds een verband gelegd met de zintuigen.
 
Bovenstaande ideeën ondersteunen - en zijn een aanvulling op - de bestaande ideeën over sensomotorische integratie of sensorische integratie. Persoonlijk zie ik problemen in prikkelverwerking vooral als een overheersing van overlevingsreacties ten koste van op belevingsgericht gedrag. Daarbij zijn er bijna altijd problemen met het evenwicht en een gebrek aan stabiliteit. Dit laatste zou mede zijn oorzaak kunnen vinden in het gedeeltelijk blijven bestaan van de zogenaamde primitieve reflexen.
Jean A. Ayres heeft in haar publicaties ook altijd op het latent aanwezig zijn van die primitieve reflexen gewezen, en haar motorische observaties zijn daar ook voor een belangrijk deel op gebaseerd.
 
Het bovenstaande boek of andere boeken van Sally Goddard aanbevolen voor therapeuten om met name de relatie tussen de motorische- en de sensorische reacties beter te leren begrijpen en te integreren in de therapie.
 
Het bovengenoemde en door mij gelezen boek is niet via bol.com te bestellen. Een goed alternatief hiervoor is waarschijnlijk Attention, Balance and Coordination of een van de andere boeken van Sally Goddard. U kunt dit boek vinden en bestellen via de pagina boeken voor professionals
 
 
 
Gehaakte inktvisjes voor couveusekinderen
                     
Dagblad van het Noorden van 25 februari 2014: "Couveusekind krijgt houvast en afleiding met gehaakt inktvisje. Te vroeg geboren kinderen krijgen in het Zaandam Medisch Centrum een heel bijzonder rustgevend kameraadje in hun couveuse:een handgemaakt inktvisje. 
 
 
 
 
Het idee komt overwaaien uit Denemarken en Zweden, waar de breisels en haaksels bijzondere resultaten teweeg brengen, vertelt Ria Knulst uit Lelystad. Zij introduceerde het idee in Nederland. Zeven Nederlandse ziekenhuizen hebben inmiddels toegezegd de gehaakte inktvissen in de couveuses te leggen."  Verder Lezen
 
Ria Knulst heeft speciaal voor de couveusebeestjes een facebookpagina opgezet. Iedereen kan het haak-of breipatroon krijgen en aan de slag gaan.
 
De stabiliteit van de 'inktvisjes' vindt evolutionair zijn oorsprong waarschijnlijk in het vastgrijpen van baby-aapjes aan de haren van de vacht van de moeder aap. Zodra de moeder beweegt, grijpt het baby-aapje zich onmiddellijk vast. Bij pasgeboren mensenbaby's komen bij bewegen de schrik- of de Moro-reacties veelvuldig voor. Het kind schrikt en brengt zijn hoofd achterover en zijn armen uit elkaar. Door zich ergens aan vast te grijpen met zijn handjes onderdrukt de baby zo de schrikreactie. Het vastgrijpen geeft op deze manier een veilig gevoel.
 
In het bovenstaande boek van Sally Goddard wordt beschreven dat deze schrik- of Moro-reactie de belangrijkste oorzaak is van het in stand houden van het op overlevingsmechanisme van de baby gericht gedrag, en dat het vastgrijpen aan iets de schrikreactie kan verminderen.
 
Implicaties voor oudere kinderen met prikkelverwerkingsstoornissen: mogelijk zouden de bovenbeschreven 'inktvisjes' ook een idee kunnen zijn voor sommige oudere kinderen met veel op overleving gericht gedrag. Misschien moeten de visjes dan wat groter worden gemaakt, maar natuurlijk wel met uitsteeksels waar ze zich aan vast kunnen grijpen. In alle gevallen spreekt het natuurlijk voor zich dat het wel veilig moet zijn.
 
 
 
Wetenschappelijk onderzoek
 
Vorig jaar is er een open access artikel geschreven over Breakthrough Study Reveals Biological Basis for Sensory Processing Disorders in Kids.
In dit artikel wordt beschreven dat er biologische afwijkingen in de hersenen zijn aangetoond bij kinderen met prikkelverwerkings stoornissen. Daar wordt vooral in Amerika veel onderzoek naar gedaan. Voor mij is het niet zo zeer de vraag of deze afwijkingen aantoonbaar zijn, maar of ze ook de oorzaak zijn van deze stoornissen. De reactie op zintuigprikkels verloopt anders waardoor de hersenen andere informatie krijgen over de manier van handelen. De feedback of re-afferentie van het motorisch handelen is meestal veel minder sterk. Dat hierdoor na verloop van tijd in de hersenen verschillen kunnen worden aangetoond met zich normaal ontwikkelende kinderen, lijkt me niet meer dan logisch. De hersenen krijgen voortdurend andere informatie. Maar is het oorzaak of gevolg?
 
Er blijft veel vraag naar wetenschappelijk onderzoek. Naar aanleiding daarvan is de pagina over wetenschappelijk onderzoek van mijn website vernieuwd.
De belangrijkste sites met informatie over wetenschappelijk onderzoek naar sensomotorische integratie of sensory processing, worden weergegeven. Daarnaast een directe link naar de artikelen of de abstracts van die artikelen die de laatste jaren in het Amerikaanse tijdschrift voor ergotherapie zijn verschenen.
 
 
 
 
 
Cursussen sensomotorische integratie/sensorische informatieverwerking voor paramedici:
 
 
De verschillende cursussen sensomotorische integratie worden sinds september 2012 onder de naam sensorische informatieverwerking door Facet trainingen georganiseerd. Aan de opzet en inhoud van de cursussen sensomotorische integratie die sinds 1983 in Groningen werden georganiseerd is verder niets veranderd. Er wordt nu ook een cursus georganiseerd voor paramedici werkzaam met ouderen. 
 
Cursusplaats: Ermelo.

Cursussen sensorische informatieverwerking die in september 2014 beginnen:
  
Cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen (zonder verstandelijke beperking):
 
 • 25 en 26 september, 30 en 31 oktober, 27 en 28 november, 11 en 12 december 2014, 22 en 23 januari 2015.
Deze cursus wordt gegeven door Esther Fleurbaay  .
 
Cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking:  
 • 18 en 19 september, 9 en 10 oktober, 13 en 14 november, 18 en 19 december 2014, 15 en 16 januari 2015.
   
Deze cursus wordt gegeven door Cor Reusen.
 
Zie voor verdere informatie cursussen en Facet trainingen.
 
 
Cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten en andere professionals met een HBO opleiding werkzaam met ouderen:  
 • 25 en 26 september, 30 en 31 oktober, 27 en 28 november, 18 en 19 december 2014.
   
Deze cursus wordt gegeven door Erik Storck.
 
Zie voor verdere informatie Facet trainingen.
 
 
 
 
Cursus sensomotorische integratie /sensorische informatieverwerking voor andere professionals:
 
 
Cursussen voor orthopedaggogen, psychologen, leerkrachten, remedial teachers, sociaal pedagogische hulpverleners, groepsleiders, verpleegkundigen en andere hulpverleners of professionals met een HBO opleiding.
 
Deze cursussen sensomotorische integratie worden sinds september 2012 onder de naam sensorische informatieverwerking door Facet trainingen georganiseerd. Aan de inhoud en de opzet van de cursus is verder niets veranderd.
 
Cursusplaats: Ermelo.
 
Cursussen sensorische informatieverwerking die in september en oktober 2014 beginnen:

Voor orthopedagogen, psychologen, groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, remedial teachers, leerkrachten, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met kinderen (zonder verstandelijke beperking):
 • 2 en 3 oktober, 20 en 21 november 2014, 8 en 9 januari 2015.
Deze cursus wordt gegeven door Esther Fleurbaay.
  
Voor orthopedagogen, psychologen, groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, remedial teachers, leerkrachten, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking:
 • 8 en 9 september, 27 en 28 oktober, 8 en 9 december 2014.
Deze cursus wordt gegeven door Cor Reusen.
 
Zie voor verdere informatie cursus voor anderen en Facet trainingen.
 
Voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten en andere professionals met een HBO opleiding werkzaam met ouderen:  
 • 25 en 26 september, 30 en 31 oktober, 27 en 28 november, 18 en 19 december 2014.
   
Deze cursus wordt gegeven door Erik Storck.
 
Zie voor verdere informatie Facet trainingen.
 
 
 
 
Nieuwsbrief:
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in mijn adressenbestand voorkomt.
 
Iedereen die belangsteling heeft voor sensomotorische integratie, sensorische integratie, sensorische informatie verwerking of sensory processing kan zich voor de nieuwsbrief aanmelden via de website sensomotorische integratie.  Aanmelden.
 
Heeft u geen behoefte aan deze informatie dan kunt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden. Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
U kunt de nieuwsbrief ook naar andere belangstellende doorsturen.  Stuur deze email door naar een vriend
 
Deze nieuwsbrief is gemaakt met het YMLP your mailinglist provider.
 
Deze nieuwsbrief zal afhankelijk van de beschikbare wetenswaardigheden verschijnen. U kunt ook informatie voor deze nieuwsbrief insturen.  
 
 
Met vriendelijke groet
 
Els Rengenhart