NIEUWSBRIEF OLDTIMERCLUB LEUSDEN
 
 
 
FEHAC Nationale oldtimer enquête 2012 / 2013
De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs), voert een onderzoek uit naar de klassieke voertuigwereld. Een dergelijk onderzoek heeft eerder in 2006 ook plaatsgevonden. De FEHAC gaat dit onderzoek nu herhalen in een meer uitgebreide vorm. Actualisering van de informatie is noodzakelijk mede naar aanleiding van het Regeerakkoord 2012, waarin de MRB vrijstelling voor oldtimers of klassieke voertuigen wederom ter discussie wordt gesteld. Met deze actuele informatie kan de FEHAC de belangen van oldtimer clubs en de eigenaren van oldtimers effectiever behartigen bij de Ministeries, politici en beleidsmakers bij de overheid.
Het onderzoek is beperkt tot voertuigen met bouwjaren tot en met 1986.
De belangrijkste doelen zijn om inzicht te krijgen
  • In het financieel-economische belang van klassieke voertuigen in ons land.
  • Hoe klassieke voertuigen worden gebruikt.
  • De demografische kenmerken van de eigenaren.
  • De activiteiten die in verband staan met klassieke voertuigen.
Het doel van het onderzoek is om feiten te verzamelen over de klassieke voertuigwereld, die van belang zijn bij de totstandkoming van verkeerswetgeving en beleid. De verzamelde gegevens zullen worden gebruikt om ons mobiele erfgoed voor de toekomst te beschermen.
U kunt uw antwoorden invullen door in het betreffende hokje uw antwoord aan te geven. Beantwoord zoveel mogelijk vragen. Uw antwoorden moeten betrekking hebben op de periode 1 november 2011 t/m 31 oktober 2012.
De enquête zal uiterlijk op 28 februari 2013 worden gesloten.
 
Bent u met het invullen van de enquête bezig en moet u het invullen onderbreken, dan kunt u het invullen van de enquête hervatten door onder het eerder ingevulde e-mailadres opnieuw verder te gaan. De reeds ingevulde gegevens worden bewaard.
Het invullen van uw e-mailadres is ter controle op doublures. De FEHAC zal uw e-mailadres beslist niet doorgeven aan derden. De anonimiteit is dus gegarandeerd.
Op het moment dat de resultaten van de enquête bekend zijn, zult u daar van op de hoogte worden gesteld.
Het invullen van de enquête kost u ongeveer 10 minuten
 
 
 Om naar de enquête te gaan verzoeken wij u hieronder uw e-mailadres in te vullen

M.v.g.
OCL
Nieuwsbrief Koptitel Hier...
 
Nog een Koptitel Hier...