Nieuwsbrief Sensomotorische integratie
 
September  2013
 
In deze nieuwsbrief veel aandacht voor gedragsproblemen. Veel gedragsproblemen worden (mede) veroorzaakt door problemen met de verwerking van zintuigprikkels. Er is steeds meer belangstelling voor de relatie tussen gedragsproblemen en sensomotorische integratie. Als specifiek probleem wordt in deze nieuwsbrief allereerst besproken: het in de mond stoppen van voorwerpen. Daarna aandacht voor twee in het Nederlands vertaalde boeken. Een over specifiek gedrag en eventuele oplossingen en het andere over het begrijpen van onze zintuigen. Verder de vermelding dat er van de Sensory Profile-NL een nieuwe editie is verschenen en van een proefschrift over het medicijngebruik bij mensen met gedragsproblemen en een verstandelijke handicap.
In deze nieuwsbrief de nieuwe data van de tiendaagse en zesdaagse cursussen sensomotorische integratie of sensorische informatieverwerking die in januari en februari 2014 beginnen. Deze cursussen geven inzicht in het proces van sensorische informatieverwerking waardoor paramedici en andere professionals de principes van de sensorische informatie verwerking in hun behandeling en in hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen. De tiendaagse cursussen voor paramedici die in september beginnen zijn vol. Op de zesdaagse cursussen zijn nog wel plaatsen beschikbaar. Deze zesdaagse cursussen zijn ook heel geschikt voor professionals werkzaam in het onderwijs. Tot slot de aankondiging van een studiedag over de Motorische Observatie Test in september. 
 
Veel leesplezier. 
 
   Els
 
In deze nieuwsbrief:
 
  
   

Voorwerpen in de mond stoppen

 
Normaal gedrag bij baby's
Voorwerpen in de mond stoppen is normaal gedrag bij baby's. Een baby doet dat vanaf ongeveer 3 maanden. Eerst stopt hij vooral zijn handjes in zijn mond en zodra hij voorwerpen kan pakken, eigenlijk alles wat binnen zijn bereik is. Het in de mond stoppen van zijn handjes, duim of vingers en later voorwerpen is belangrijk voor een baby omdat: 
 • Het zuigen op zijn duim of vingers of op een speen helpt om rustig te worden en te kunnen inslapen. De baby kan zich hierdoor beter van zijn omgeving afsluiten. Het helpt ook om het hoofd te stabiliseren hetgeen eveneens belangrijk is om te kunnen inslapen.  
 • Door voorwerpen en zijn handjes in zijn mond te stoppen, tast hij met zijn mond die voorwerpen af en voelt of ze hard of zacht zijn en  welke vorm ze hebben. Hierdoor leert hij die voorwerpen en zijn handjes kennen. Hij voelt niet alleen zijn handjes en andere voorwerpen die hij in zijn mond stopt, maar door het aanraken van zijn mond met zijn handjes en de verschillende voorwerpen, voelt hij ook zijn mond zelf, zijn lippen en zijn tong.  
 • Door voorwerpen in zijn mond te stoppen went zijn mond aan wat  hardere dingen. Zijn mond wordt hierdoor minder gevoelig waardoor een baby van ongeveer 4 maanden van een lepel kan gaan eten en enige maanden later ook steviger voedsel zoals brood. 
In de loop van het eerste jaar en in het tweede jaar neemt het voorwerpen in de mond stoppen af doordat:
 • het kind de meeste voorwerpen, die hij in zijn omgeving ziet, kent, hij hoeft ze daarvoor niet eerst in zijn mond te stoppen.
 • De gevoeligheid in zijn mond zover is afgenomen dat hij gewoon mee kan eten.
 • Hij kan zijn hoofd rechtop kan houden bij het zitten, staan en lopen en hoeft daarvoor zijn duim of hand niet als extra ondersteuning te gebruiken.
Oudere kinderen en volwassenen die voorwerpen in de mond blijven stoppen  
 
Het is een probleem bij oudere kinderen en volwassenen wanneer ze voorwerpen in de mond blijven stoppen (het zogenaamde pica gedrag) en zelfs opeten. Problemen met sensomotorische integratie, sensorische integratie of sensorische informatieverwerking kunnen samengaan met dit probleem maar er kunnen ook andere oorzaken aan dit probleem ten grondslag liggen. Het komt veelvuldig voor bij mensen met een verstandelijke handicap. Het is altijd zinvol om te kijken in hoeverre de de sensomotorische integratie en het in de mond stoppen van voorwerpen elkaar beïnvloeden. Hoewel hij het zich vaak niet bewust is, heeft het kind of de volwassene altijd een reden voor dit gedrag. Het is daarom in de eerste plaats belangrijk om de reden voor het gedrag te achterhalen. Mogelijk kunnen dan alternatieven  worden geboden. Het in de mond stoppen van voorwerpen zal vaak door de persoon zelf niet als probleem worden ervaren maar wel door zijn omgeving. Het is een vies gezicht, het hoort niet en vooral - bij het opeten van niet-eetbare voorwerpen - is het gevaarlijk.
 
Mogelijke oorzaken en oplossingen
 
Vanuit het perspectief van de sensomotorische integratie zijn er verschillende oorzaken voor het in de mond blijven stoppen van voorwerpen. De voornaamste zijn: 
 • prikkels zoeken
 • de wereld willen onderzoeken
 • gebrek aan stabiliteit
 • alertheidsregulatie 
  
 
 
Nederlands boekje over: Oplossingen voor gedragsproblemen in het onderwijs 
 
Van het boek Behavior Solutions for the Inclusive Classroom is door de firma Senso-Care een Nederlandse editie uitgegeven: Gedrag? Oplossingen! Praktische oplossingen voor gedragsproblemen in het passend onderwijs.
 
Doordat er steeds meer kinderen met 'problemen' naar het reguliere onderwijs gaan, worden leerkrachten geconfronteerd met gedrag dat ze niet eerder tegenkwamen.
In dit praktische boek worden verschillende soorten opvallend gedrag beschreven, hun mogelijke oorzaak en oplossingen. Het geeft ideeën op welke manier leerkrachten met specifieke gedragsproblemen om kunnen gaan.
 
De Nederlandse uitgave vertoont grote overeenkomst met de Engelse editie. Het is goed vertaald en voorziet waarschijnlijk in een grote behoefte. Een boekje om bij de hand te hebben. Speciaal aanbevolen voor leerkrachten en andere professionals werkzaam in het 'passend' onderwijs. Een mooi initiatief van de firma Senso-Care.
 
Het boek is vooralsnog alleen verkrijgbaar via de website www.senso-care.nl.
Het boek kost  €14,95 plus € 2,95 verzendkosten.
 
Informatie over dit boekje is ook te vinden op pagina Nederlandse Boeken over sensomotorische integratie.  Het Engels-talige boekje is te vinden op de pagina: boeken voor leerkrachten.
 
  
 
 
 
Nederlandse vertaling van het boek van Winnie Dunn:
 
Gelezen in de nieuwsbrief van Pearson:
 
Nederlandse vertaling van Living with Sensations
 
Leven met sensaties.  Begrijp je zintuigen. 
 
Informatie over dit boek is te vinden op de pagina Nederlandse Boeken over sensomotorische integratie.  Het Engelstalige boekje is te vinden op de pagina: boeken voor professionals.
 
 
 
 
 
 
Ook in de nieuwsbrief van Pearson gelezen:

SENSORY PROFILE-NL

Herziene editie met Nederlandse normen en casuïstiek

De Sensory Profile-NL (SP-NL) meet via een vragenlijst hoe goed kinderen sensorische informatie kunnen verwerken in alledaagse situaties. Deze is herzien en bevat nu o.a. Nederlandse normen, nieuwe casuistiek en kwadrantscores. Meer informatie...
 
 
 
 
Proefschrift over het gebruik van medicijnen bij mensen met een verstandelijke handicap.
 
Onlangs gelezen in het Dagblad van het Noorden:
 
Mevrouw Gerda de Kuijper deed onderzoek naar het medicijngebruik bij mensen met gedragsproblemen en een verstandelijke handicap. In het interview in deze krant zegt mevrouw De Kuijper: "Vaak worden gedragsproblemen veroorzaakt door te veel of te weinig prikkels, een verkeerde dagbesteding of omdat iemand is opgegroeid in een omgeving met veel agressie. Antipsychotica worden ook gebruikt om zulke gedragsproblemen te bestrijden maar het effect daarvan is niet bewezen." Uit haar studie bleek dat het bij bijna de helft van 98 cliënten goed mogelijk was de medicijnen af te bouwen. Ze gingen er geen lastiger gedrag door vertonen.
 
Mevrouw De Kuijper promoveert op 4 september 2013 op dit onderzoek in Groningen. 
 
 
 
 
 
Cursussen sensomotorische integratie/sensorische informatie verwerking voor paramedici:
 
 
De verschillende cursussen sensomotorische integratie worden sinds september 2012 onder de naam sensorische informatieverwerking door Facet trainingen georganiseerd. Aan de opzet en inhoud van de cursussen sensomotorische integratie die sinds 1983 in Groningen werden georganiseerd is verder niets veranderd. De cursussen die in september 2013 beginnen zijn inmiddels vol. Op de cursussen die in februari 2014 zijn nog plkaatsen beschikbaar.
 
Cursusplaats: Ermelo.

Cursussen sensorische informatie verwerking die in september 2013 en februari 2014 beginnen:
  
Cursussen voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen (zonder verstandelijke beperking):
 
 • 19 en 20 september, 31 oktober en 1 november, 21 en 22 november, 19 en 20 december, 23 en 24 januari 2014. Deze cursus is vol.
 • 6 en 7 februari, 13 en 14 maart, 10 en 11 april, 8 en 9 mei, 12 en 13 juni 2014.
Deze cursussen wordt  door Esther Fleurbaay  gegeven.
 
Cursussen voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking:  
 • 12 en 13 september, 10 en 11 oktober, 14 en 15 november, 12 en 13 december, 16 en 17 januari 2014. Deze cursus is vol.
 • 13 en 14 februari, 6 en 7 maart, 17 en 18 april, 15 en 16 mei , 19 en 20 juni 2014.
   
Deze cursussen worden gegeven door Cor Reusen.
 
Zie voor verdere informatie cursussen en Facet Trainingen.
 
 
Cursus sensomotorische integratie voor andere professionals:
 
 
Zesdaagse cursus voor leerkrachten, remedial teachers, sociaal pedagogische hulpverleners, groepsleiders, verpleegkundigen en andere hulpverleners of professionals met een HBO opleiding.
 
Deze cursussen sensomotorische integratie worden sinds september 2012 onder de naam sensorische informatie verwerking door Facet trainingen georganiseerd. Aan de inhoud en de opzet van de cursus is verder niets veranderd.
 
Cursusplaats: Ermelo.
 
Data van de cursussen sensomotorische integratie voor andere professionals die in september 2013 en in januari en februari 2014:

Voor groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, remedial teachers, leerkrachten, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met kinderen:
 • 26, 27 september,7 en 8 november 2013, 9 en 10 januari 2014
 • 30 en 31 januari, 3 en 4 april, 5 en 6 juni 2014 (zonder verstandelijke beperking):
Deze cursussen worden gegeven door Esther Fleurbaay.
  
Voor groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, remedial teachers, leerkrachten, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.
 • 23, 24 september, 4 en 5 november 2013, 13 en 14 januari 2014.
 • 2 en 3 februari, 7 en 8 april, 2 en 3 juni 2014.
Deze cursussen worden gegeven door Cor Reusen.
 
Zie voor verdere informatie cursus voor anderen en Facet Trainingen.
 
 
Motorische Observatie Test
 
Aankondiging van een eendaagse cursus op zaterdag 21 september 2013 te Bloemendaal.
 
De MOTORISCHE OBSERVATIES TEST is een gestandaardiseerde diagnostische test, die gebruikt kan worden als een pre- en een post test om de effectiviteit van uw therapie aan te tonen - dus evidenced based. Ontwikkeld voor alle paramedici.
 
Ga naar www.motorobservations.com om een groot deel van de test en scoring te zien, voordat u deze aanschaft. Standaard Deviatie (S.D.) statistieken worden geproduceerd via de software met gekleurde grafieken die speciaal zijn ontwikkeld om de sterke en zwakke gebieden tonen. Leeftijd: 5 jaar - 0 maanden t/m 11 jaar – 11 maanden.
 
 
Voor meer informatie over de cursusdag op 21 september 2013: e-mail naar: lynnsi.horowitz@gmail.com. U krijgt dan uitgebreidere informatie en een inschrijfformulier.
 
DOCENTEN:
 • Lynn J. Horowitz, Master Health Science, Occupational Therapist.
 • Dr. W.R.A. Duurkoop, medisch socioloog.
 • Bernadette van Schaik, kinderfysiotherapeut, docente Transfergroep Rotterdam en gespecialiseerd in Sensorische Integratie.
 • Marjolein van Egmond- Hoeve, kinderergotherapeut, docente Transfergroep Rotterdam en gespecialiseerd in Sensorische Integratie.
 • Marjon Witteman, kinderfysiotherapeut en gespecialiseerd in Sensorische Integratie.
WAAR:
Hartenlustschool te Bloemendaal. Gemakkelijk te bereiken per trein, 5 minuten lopen vanaf het station. Er is een ruime parkeergelegenheid bij de school.
 
DOEL:
In de ochtend zal de nadruk liggen op het leren of opnieuw leren van de items en in de middag op de scoring en interpretatie. Er zal een korte inleiding zijn over de statistische onderbouwing van de Motorische Observaties. 6 contact uren.
 
PRIJS:
€ 195,- voor de cursusdag of € 380,- – voor de combinatie van de cursusdag plus de aanschaf van de Motorische Observatie Test per website. U bespaart in dat geval € 35,-. Deelnemers, die kunnen aantonen dat ze de cursus Sensomotorische Integratie, TRO of AKK hebben gevolgd, kunnen ook alleen het middagdeel volgen. De kosten hiervoor zijn € 125,-. (Het aantal plaatsen hiervoor is beperkt.) De cursus is inclusief koffie en lunch.
 
TIJD:
Van 8.45 tot 16.45 uur. Van 8.45 -9.15 uur registratie. De accreditatie voor ergotherapeuten en logopedisten is 6 uur (voor de hele cursusdag). 
 
 
Nieuwsbrief:
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in mijn adressenbestand voorkomt.
 
Iedereen die belangsteling heeft voor sensomotorische integratie, sensorische integratie, sensorische informatie verwerking of sensory processing kan zich voor de nieuwsbrief aanmelden via de website sensomotorische integratie.  Aanmelden.
 
Heeft u geen behoefte aan deze informatie dan kunt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden. Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
U kunt de nieuwsbrief ook naar andere belangstellende doorsturen.  Stuur deze email door naar een vriend
 
Deze nieuwsbrief is gemaakt met het YMLP your mailinglist provider.
 
Deze nieuwsbrief zal afhankelijk van de beschikbare wetenswaardigheden verschijnen. U kunt ook informatie voor deze nieuwsbrief insturen.  
 
 
Met vriendelijke groet
 
Els Rengenhart