zomerkop logo
juni 2024
 
 
De zomervakantie staat binnenkort voor de deur. Ook bij G&H zoeken we de welverdiende rust weer op.
Wij wensen al onze lezers alvast een hele fijne en zonnige vakantie!
 
Heb jij content die je graag met ons zou willen delen? Schroom dan niet ons te mailen!
 
 

Gezocht: Praktijkvoorbeelden van parken die goed toegankelijk zijn

vrouw met rolstoel in ontoegankelijk parkDe richtlijn 'Toegankelijkheid van parken en groenvoorzieningen' is bijna af. Alle op- en aanmerkingen en alle suggesties die wij hebben gekregen zijn inmiddels verwerkt. 
 
Voor de presentatie van deze richtlijn zijn wij op zoek naar gemeenten, die het goed voor elkaar hebben en die een voorbeeld zijn voor andere gemeenten. Is er in jouw gemeente een goed toegankelijk park met toegankelijke paden? Vertel ons over welk park en welke gemeente het gaat en geef aan waarom dit park zo bijzonder en toegankelijk is?
Stuur je reactie naar ons middels het invullen van deze enquête
 
Voor het inzien van de (korte) versie van de 'Richtlijn voor toegankelijkheid parken en groenvoorzieningen,' surft u naar onze website
 

pia hendriks - ons zesde bestuurslid - stelt zich voor

foto van Pia tussen de lavendel
Het bestuur van Groen en Handicap is verheugd te kunnen melden dat we een nieuw bestuurslid hebben. Pia Hendriks is geen onbekende binnen de wereld van handicap en toegankelijkheid. Velen hebben haar naam al eens voorbij zien komen en weten dat ze zeer betrokken en actief is waar het gaat om inclusie voor mensen met een beperking.
 
Pia begon in 2012 in Eindhoven met het bekijken van bushaltes op gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Al snel daarna werd zij lid van het Platform Gehandicaptenbeleid en het Centraal Verkeers Overleg van de gemeente Eindhoven.
 
Pia zet zich breed in waar het de toegankelijkheid betreft. Zij bezoekt bijeenkomsten en houdt constant de buitenruimte in de gaten.
 
Zij focust zich niet enkel op de toegankelijkheid van parken en groengebieden, maar ook - bij verkiezingen - op de inrichting van stemlokalen, de inrichting van winkelgebieden in de stad, bibliotheken, theaters en in het bijzonder ook de Noordzeestranden.
 
Pia gebruikt vooral sociale media als facebook en websites om de boodschap van toegankelijkheid voor iedereen te verspreiden. Zie: Nederland Toegankelijker (Facebook en website) en Europa Toegankelijk (Facebook).
 
Wij vertrouwen erop dat onze verdere samenwerking er in het bijzonder toe leidt dat haar informatie over toegankelijke Noordzeestranden (beschikbare gehandicaptentoiletten, strandstoelen) actueel blijft en verder verspreid wordt. Ieder die daaraan een bijdrage wil en kan leveren, wordt gevraagd om ervaringen met de situatie aan de stranden aan ons door te geven: info@natuurzonderdrempels.nl
 
Voor meer informatie over Nederland Toegankelijker volgt u deze link
 

afsluiten routes natuurgebieden

bordje van rolstoelpad in natuurgebied
Het bestuur van Kenniscentrum Groen en Handicap krijgt de laatste tijd vragen binnen van bezorgde bezoekers van natuurgebieden. Deze mensen, veelal met een beperking, komen in toenemende mate routes tegen die niet meer toegankelijk zijn.
 
Maaike en Leo: “Wij missen ons heide-uitje enorm. Droevig dat velen - mensen met een nare beperking - niet meer onze prachtige *heidevelden kunnen bezoeken. Wat een gemis!"
*heidegebied gemeente Heeze-Leende
 
Het is ons streven dat ook mensen met een beperking van de natuur moeten kunnen genieten, net zoals ieder ander. Waarom zijn deze routes, die aanvankelijk wél toegankelijk bleken voor mensen met een beperking, het nu niet meer? Het antwoord op deze vraag blijkt minder éénduidig dan aanvankelijk gedacht: Er blijken meerdere problemen een rol te spelen.
 
Zo is o.a. in het Leenderbos (ZuidBrabant) al jaren de stikstofproblematiek aan de orde, waardoor ook al jaren rigoureuze natuurherstelwerkzaamheden aan de gang zijn. Daar hoort ook bij dat autoverkeer dwars door het (natuur-) gebied geweerd wordt. Verder geeft Staatsbosbeheer aan dat de financiële middelen om alle paden goed te kunnen onderhouden, tekortschieten.
 
Het volgende stuk artikel is overgenomen van deze website
 
'Tussen wal en schip
 
De recreatiegebieden zijn vanaf de jaren tachtig aangelegd, met name in de Randstad. Toen het rijk het natuurbeleid ging decentraliseren en bij de provincies en gemeenten neerlegde, zijn deze gebieden tussen wal en schip beland, aldus Staatsbosbeheer. We hebben het beheer zo goed en zo kwaad als het ging proberen te doen, eigenlijk zonder daar voldoende geld voor te krijgen. Dat zie je nu steeds meer terug. Paden worden slecht, voorzieningen verdwijnen, toezicht neemt af. Zonder goede financiering kunnen we niet garanderen dat de gebieden toegankelijk blijven. Ook de veiligheid komt dan in de knel.’
 
Iedereen, dus óók mensen met een beperking zouden volgens Kenniscentrum Groen en Handicap, in ieder geval van de highlights van een (natuur-) gebied moeten kunnen genieten. Kenniscentrum G&H wil daar graag over meedenken!
 

handen gezocht

Foto rolstoelpad met rolstoel en wandelaarsWIE WIL ONS HELPEN?                                                                                                      
Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die zich met ons in willen zetten voor het verbeteren van toegankelijkheid van natuur-, en recreatievoorzieningen en parken. Het gaat om een inzet van maximaal enkele uren per maand.
 
Groen & Handicap wordt voortdurend gevraagd om verspreid over het land te schouwen en te adviseren. Daarom vinden wij het belangrijk dat vrijwilligers en bestuursleden verspreid zijn over het land. De meeste vergaderingen (ca 4 x per jaar) vinden online plaats, daardoor is de tijdsinvestering minimaal.
 
Wij zijn ons ervan bewust dat nieuwe mensen andere en nieuwe inzichten zullen hebben,
en dat zij net als de huidige vrijwilligers zelf hun stempel op het kenniscentrum zullen moeten kunnen zetten.
Heb je goede ideeën, ben je enthousiast en wil je je inzetten? Laat het ons weten!
Je bent van harte welkom!                                                                                      
 
Wil je meer informatie of je aanmelden, stuur dan een mailtje
 

wandeling gemeente nuth 5 - 12 km

logo gemeente Nuth
Deze wandelroute is geschikt voor rolstoel-, scootmobielgebruikers en kinderwagens.
 
Via deze externe link die naar de website van Kenniscentrum Groen en Handicap leidt, kun je de wandeling inzien.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen en Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief
Gesteund door: