Infobrief Diaconie Brugge  April 2011, 3de jaargang nr. 9Je medemens
 
Kussend als je vrouw
Spelend als je dochter
Stoeiend als je zoon
Voelend als je moeder
Redenerend als je vader
Je medemens is familie
 
Smachtend naar liefde
Uitkijkend naar waardering
Hopend op vriendschap
Je medemens is je wereld
 
Kijkend naar je glimlach
Horend naar je stem
Ruikend naar je lijf
Je medemens is dichtbij
 
Lijdend onder onrecht
Vragend naar water
Vechtend om brood
Zoekend naar kleding
Vragend om onderdak
Vechtend om beter te worden
Verlangend naar contact als gevangene
Huilend om de dood
Roepend om hulp
Je medemens zit om de hoek
 
Omgaand met een handicap
Uitkijkend naar een baan
Worstelend om mee te doen
Levend als mensen
Waarom zoek je je medemens zo ver?
 
(Hub Crijns)
 
 
 2. Profetische Stem op 11 april: Mieke Van Hecke

 
 3. Romero Leeft !

 
Lang voor paus Johannes-Paulus II (1983) en president Barack Obama (22 maart 2011!) het graf van de vermoorde aartsbisschop O. Arnulfo Romero in El Salvador gingen groeten, was hij voor velen van ons een onvergetelijke figuur, en schitterende inspirator.
We vergeten nooit dat hij op 31 januari 1980 (zeven weken voor het fatale schot) bij ons in Brugge te gast was, in de zaal waar wij nu zullen samenkomen.
Dertig jaar lang hebben we hem hier herdacht; voor velen van ons blijft hij een wegwijzer – vooral in verwarrende tijden en gebeurtenissen. Tot op vandaag.
Zoals wij nog andere persoonlijkheden in maatschappij en kerk niet willen vergeten, voor hun sterk en levensecht getuigenis en hun bevrijdende en hoopgevende inzet, zo is Romero voor ons een ’godsgeschenk’. Als was het maar omdat hij er ons voortdurend aan herinnert dat wij al wat gebeurt ook moeten bekijken door de bril van de verliezers, ‘de stemlozen’, de groep die niet meetelt.
Deze ‘mini-Romerodag’ zal je heel waarschijnlijk aanspreken en oproepen. Wil je zelf nog een paar mensen uit je kennissenkring motiveren om erbij te zijn?
Hopelijk tot ziens...
 
Jef Ravelingien - Marijke Deconinck - Geert Dedecker


 

 
  4. Betlehemproject Bisdom Brugge
 

 
Het Betlehemproject – of Bevordering van de Sociale Huisvesting binnen de Katholieke Kerk – is, zoals u het waarschijnlijk al weet, in 2006 in Brussel gestart, ten gevolge van de oproep van kardinaal Danneels.
Het Project beoogt de herbestemming van “gebouwen die tot de kerk behoren”, maar die niet meer gebruikt worden. Het is de bedoeling deze panden ter beschikking te stellen voor sociale huisvesting.
Het Brusselse project is een groot succes. Vorig jaar heeft het zijn veertigste sociaal woonproject gevierd in aanwezigheid van Kardinaal Danneels en Mgr De Kesel.
Vanuit Brussel zijn er contacten met het bisdom Antwerpen – Luik – Doornik…Vanaf één september volgt het Vicariaat Waals Brabant met een gebouw in  Tubeke. Overal kan het Project op veel interesse rekenen.
 
Ook in het Bisdom Brugge een noodzaak.
 
Huisvesting is een schrijnend probleem in alle provincies. Momenteel staan er meer dan 60.000 mensen in Vlaanderen op de wachtlijst voor een sociale woning. Deze wachtlijst maakt duidelijk dat de vraag ruim het aanbod overstijgt. Daarenboven is het aanbod onaangepast.
Daardoor is het ook essentieel - naast de klassieke ‘sociale woningen’- een deel van de privé markt open te stellen voor de sociale sector en aldus een deel van de privé markt toegankelijk te maken voor de mensen met een laag inkomen.
Dat is het objectief van het Betlehemproject.
 
"Werkgroep Betlehem" van start in het bisdom Brugge!
 
Met dit objectief voor ogen zijn we vanuit de dienst diaconie en aangemoedigd door onze bisschop gestart met de "Werkgroep Betlehem". Deze werkgroep kwam op 24 maart voor het eerst samen en bestaat uit 10 enthousiaste sociaal bewogen vrijwilligers die ervoor willen zorgen dat tegen het einde van dit jaar het Betlehemproject Bisdom Brugge boven de doopvont kan gehouden worden. In een eerste fase gaan we contacten leggen met eigenaars van kerkelijke goederen en sociale verhuurkantoren. Maar we vergeten ook niet om te informeren bij allerlei sociale diensten en voorzieningen om te weten te komen welke noden er precies zijn in ons bisdom op het gebied van sociale huisvesting.
In de maand juni komt deze werkgroep voor een tweede keer samen. Voor wie meer wenst te weten of voor wie interessante informatie hieromtrent wenst te delen, gelieve contact op te nemen met Filip Carpentier via filip@diaconiebrugge.be .
 
 
 
5. Waar is jouw brandend braambos? (Over vindplaatsen van God vandaag)
 


 
 
6. "Roma in een veranderende samenleving"
 
 
Via Huize Godtschalck vzw kregen we volgende informatie:
 
Regelmatig worden ook wij in Huize Godtschalck geconfronteerd met Roma-jongeren die in onze voorziening terecht komen.  Vanuit een bezorgdheid om deze jonge mensen, met zorg en respect voor hun culturele achtergrond, een zo omvattend mogelijke begeleiding te geven, zijn we op zoek gegaan naar de juiste mensen om ons daarmee op pad te helpen.
We hebben die mensen gevonden bij vzw ‘Vroem’: ‘Vlaamse Vereniging voor Voyageurs, Roms, Roma en Manoesjen’.
Voorzitter en bezieler van ‘VROEM’, tevens auteur van ‘Laat maar zitten … integratie van Roma is een doe-woord’ (Garant, 2009,ISBN: 9789044124538): Toon Machiels, zal ons wegwijs maken in deze problematiek.
Omdat wij weten dat er veel instanties eveneens met Roma, jongeren en/of volwassenen, te maken krijgen, willen wij deze informatie met een breed publiek delen.
Daarom deze uitnodiging…
Het is een uniek kans om een autoriteit ter zake aan het werk te horen en een uitgelezen moment om mensen uit het werkveld te ontmoeten.  Dit kunnen we doen in ’t Folk te Dranouter, op 12 mei 2011.  De spreekbeurt die om 19u aanvangt zal voor een groot stuk gedragen worden door de inbreng, de vragen en opmerkingen van de aanwezigen.  Er zal dus ruim mogelijkheid zijn om vragen te stellen en cases aan bod brengen.  We geven u overigens de kans dit op voorhand te doen, teneinde Mr. Machiels een beeld te geven van wat er leeft in het aanwezige publiek.
Schrijf u in op info@huizegodtschalck.be en bevestig deze inschrijving door vijf euro per persoon te storten op nummer 011-2503921-23. Vragen en cases mogen op het zelfde adres worden doorgemaild.
Wij zorgen dat een aanwezigheidattest voor u klaarligt.
Wij hopen u te mogen begroeten op 12 mei en dat ons initiatief door velen zal worden gedragen en gewaardeerd.


 
7. Gluren bij de buren: Ariëns Prijs voor Diaconie in aartsbisdom Utrecht

Hulpbisschop Mgr. Th. Hoogenboom heeft tijdens een feestelijke bijeenkomst de winnaars van de Ariëns Prijs voor Diaconie van het aartsbisdom Utrecht bekend gemaakt. Uit de in totaal negenentwintig voorgedragen projecten werd Het Fotoproject De Ongeziene Gezien in Apeldoorn uitgeroepen tot winnaar. Dit project ontving een kunstwerk en een geldbedrag van duizend euro.
De jury schrijft in zijn rapport: "U hebt dit diaconale initiatief grondig voorbereid. U hebt gekozen voor een structurele aanpak om zich over mensen in nood te ontfermen. Uw fotoproject heeft alle mensen van Apeldoorn en zelfs van de omgeving de kans geboden armoede en uitsluiting dichtbij en veraf in beeld te brengen. Uniek is uw voorwaarde dat fotografen met de mensen die in beeld gebracht worden contact opnemen, een praatje aangaan. Het fotoproject biedt kwaliteit, opent de ogen voor werelden, die meestal ongezien zijn en heeft een grote impact in de lokale samenleving. De lokale parochie en de gehele Apeldoornse samenleving is deelgenoot gemaakt. De jury waardeert de combinatie van creativiteit, dialoog met de mensen zelf en de doorwerking naar de samenleving van Apeldoorn, zowel politiek, maatschappelijke organisaties en scholen, kerken. Dat u als vrijwilligers van het fotoproject dit initiatief heeft gestart en nog wil uitbreiden is in de ogen van de jury prijzenswaardig."
Meer informatie over dit prachtige project kunt u vinden op: www.deongezienegezien.nl


 
Bij de keuze voor het meest voorbeeldige initiatief heeft de jury zich laten leiden door haar vermoedens wat Alphons Ariëns als overwegingen zou hebben gehad, naast de inzichten rond wat goede diaconie is. Daarbij is gekeken naar de bevlogenheid van de initiatiefnemers, en de wijze van uitvoering. Creativiteit speel in de keuze een belangrijke rol, evenals het verbinden van mensen, zowel binnen de activiteit of het project als binnen de parochie en plaatselijke samenleving.
De jury mocht naast het Fotoproject De Ongeziene Gezien nog drie winnaars eren. De drie projecten zijn: Het Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding in Rheden en Rozendaal, dat belangenbehartiging rond armoede plaatselijk bundelt; het Spaarproject Eerste Communie Maarssenbroek, waarin ouders en kinderen sparen voor een zelfgekozen goed doel; en de Werkgroep Troostdekentjes in Tubbergen, die anoniem troostdekentjes maken en aanbieden aan ouders van jong overleden kinderen.
Meer informatie over alle genomineerde diaconale projecten voor deze prijs is te vinden op : www.dkci-utrecht.nl

 
 
 8. "Armoe troef" in het Bijbelhuis
  
9. Elektriciteit €72 duurder en dan weet u nog niet allesdo 31.03.11
 
Gezinnen betalen voortaan gemiddeld 72 euro meer voor hun elektriciteit. Dat heeft de Creg, de federale energiewaakhond beslist. De verhoging komt er omdat distributienetbeheerder Eandis de subsidies voor zonnepanelen doorrekent aan de gezinnen en kleine bedrijven. Als dat u niet kwaad genoeg maakt, hieronder nog enkele cijfers.
“Wie geld heeft, kan het zich veroorloven om in zonnepanelen te investeren. Maar de grote meerderheid kan dat niet. Toch draaien zij op voor de kosten van de maatregel”, zo vat Ivo Mechels van Test-Aankoop de situatie samen.
Er komen boze reacties. Om die verontwaardiging wat te voeden, hier nog enkele onontbeerlijke cijfers.
 • 75 tot 90 procent van de factuur van groene stroom wordt afgewenteld op gezinnen en kleine bedrijven.
 • Grote bedrijven zijn goed voor 2 procent van de installaties voor zonne-energie, maar door hun grote oppervlakte leveren ze wel de helft van alle stroom uit zonne-energie in Vlaanderen en hebben ze dus recht op de helft van de subsidies.
 • In 2008 ging 80 procent van de subsidies voor energiebesparingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar gezinnen in Ukkel en St-Lambrechts-Woluwe (de gemeenten met een hoger aandeel rijke inwoners). De 17 armere gemeenten moesten het met de overblijvende 20 procent doen.
 • In Vlaanderen zijn 100.000 gezinnen voor hun elektriciteit aangewezen op de distributienetbeheerder omdat ze hun facturen bij Electrabel of Luminus niet meer konden betalen. Ook zij zullen die 72 euro moeten ophoesten.
 • Eandis keert jaarlijks ongeveer 250 miljoen euro uit aan haar aandeelhouders. Electrabel bezit een derde van de aandelen.
 • De afgeschreven kerncentrales leveren Electrabel een winst op van 2 tot 2,3 miljard euro (de zogenaamde nucleaire rente), zo becijferde de Creg. De centrales werden tussen 1971 en 2003 door de elektriciteitsverbruikers versneld afbetaald via verhoogde tarieven. De aandeelhouders van Electrabel worden nu slapend rijk dankzij die financiële inspanningen van de Belgische gezinnen en bedrijven.
 • De energie die deze centrales produceren is goedkoop - 20 tot 28 euro per megawattuur – maar wordt door Electrabel duur verkocht: aan 50 euro per megawattuur. Een winst van 150 procent, alstublieft.
 • In 2010 kostte de elektriciteit in België 14,5 cent per kilowattuur. In onze buurlanden is dat slechts 11,9 cent. 
 • Vorig jaar werd elektriciteit 6 procent duurder. De prijs van gas steeg zelfs met 21 procent. In onze buurlanden was dat respectievelijk 2,7 en 6,6 procent.
 • In ons land betaalt de industrie bijna 40 procent meer voor energie dan in Frankrijk, het land dat via Electrabel-moederbedrijf GDF Suez de Belgische energietouwtjes in handen houdt.
 • In 2009 betaalde Electrabel 0,04 procent belastingen op een aangegeven winst van 1,55 miljard euro. Dat is een fiscale korting van 526,5 miljoen euro.
 • De regering legt de eigenaars van kerncentrales een monopoliebelasting op van 250 miljoen euro. Electrabel vecht die belasting aan. De energiereus kan de taks nochtans aftrekken van de winstbelasting.
(cijfers afkomstig van ABVV, Creg, SP.A, PVDA en Groen!)
 
 
 
 
10. "Het clichébeeld rond mensen in armoed moet veranderen"
De Morgen, 25 maart 2011
 
Liefst acht op de honderd Vlaamse kinderen kwamen in 2009 in een kansarm gezin ter wereld. Dat is twee keer zoveel als negen jaar eerder. De Vlaamse regering is van plan dat aantal te halveren tegen 2020. ‘Ervaringsdeskundige’ Tanja Verreydt (26) spaart nu al om haar twee kleuterzonen naar de universiteit te kunnen sturen. ‘Toch vrees ik hen niet de toekomst te kunnen geven die ik voor ogen heb’, zegt ze, met haar maandbudget bij de hand.

“Het ergste? Dat ik heel vaak ‘nee’ moet zeggen tegen mijn kinderen. Ik kan niet met hen op vakantie. Ik plan lang op voorhand wanneer we naar de film gaan, en leg dan elke dag geld opzij om tickets en popcorn te kunnen betalen.” De 26-jarige Tanja Verreydt is een alleenstaande mama van twee zonen, Youri (4,5 jaar) en Yente (3 jaar). Zelf liep ze school tot het vierde middelbaar. Ze vreest dat ze haar kinderen niet de kansen kan geven die ze wil. “Ik spaar er nu al voor dat ze later naar de universiteit kunnen. Ik moet, als ik ze een toekomst wil geven. Ik koop voor mezelf enkel kleren in de solden. Als ik voor mijn verjaardag geld krijg, koop ik dingen voor mijn kinderen.”
Tanja is een van de mensen in armoede die samen met experts uit het brede middenveld en beleidsmakers deelnemen aan een rondetafel ‘Kinderarmoede’ aan de Provinciale Hogeschool Limburg in Hasselt, op uitnodiging van de bevoegde Vlaamse minister Ingrid Lieten (sp.a). Actie lijkt alleszins broodnodig. Het aantal Vlaamse kinderen dat in kansarme gezinnen ter wereld komt, verdubbelde in negen jaar tijd, tot meer dan 8 procent van de Vlaamse geboorten in 2009. Tanja Verreydt is desalniettemin niet erg tuk op hulp van buitenaf. “Ik heb zelf kinderen op de wereld gezet, ik moet zelf mijn plan maar trekken. Ik ben enerzijds blij dat er zulke vormingsdagen en rondetafels zijn, maar anderzijds vraag ik me af wat het allemaal uithaalt. Je merkt dat de armoedecijfers alleen maar stijgen. Alles wordt duurder, en de lonen blijven achter. Ik wil vooral dat het clichébeeld rond mensen in armoede verandert. Het gaat niet alleen om mensen die onder bruggen slapen, maar ook om ouders zoals ik die heel goed hun uitgaven in de gaten moeten houden.”
Gelukkig kan ze voor haar zonen gratis een beroep doen op het buurtcentrum ’t Lampeke, vlak bij haar sociale woning in het centrum van Leuven. Toegang tot langdurige begeleiding is belangrijk om kansarmoede proberen te doorbreken. “Mijn kinderen kunnen er naar de speelpleinwerking tot 18 uur, tot hun twaalfde. En nadien tot hun 20ste naar de jongerenwerking, indien nodig. Ze kunnen er mooi doorstromen.” Als alleenstaande moeder heeft Tanja het allesbehalve gemakkelijk om werk te vinden. “Ik moet alles alleen doen. Omdat ik geen diploma heb, kon ik tot hiertoe vooral in de verkoop terecht. Tot februari werkte ik nog aan de kassa van een gadgetwinkel, maar ik ben er ontslagen. In de verkoop werk je dikwijls tot 18.30 uur, zit je vaak met zaterdagwerk. En ik heb mijn zonen om het andere weekend bij mij. Ik droom natuurlijk van een betere toekomst voor mezelf. Maar als ik realistisch ben, zit dat er niet echt in.”
 
Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178