______________________________________________________

29 september 2019 – nummer 403

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

Vredesviering 22 september

Vredesviering 2019 Bekijk ook de andere foto's

Vredesweek 2019

Vredesontmoeting
Zondag 29 september om 16.00 uur is er een vredesontmoeting als afsluiting van de vredesweek. Deze wordt georganiseerd door het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies en wordt gehouden in de kerk van de Broedergemeente, Zusterplein 20.

Lees verder ...

 

 

 

Wake bij kamp Zeist

De Raden van Kerken van Zeist en Soest gaan door met het organiseren van de maandelijkse wake op iedere eerste zondag van de maand, een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet.
Komt u ook weer met bloemen?

Zondag 6 oktober
Tijd: 16.30 uur


Breng bloemen mee!
Breng mensen mee!
Breng licht!

De mensen binnen weten dat we er zijn en hen niet vergeten.

Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk
van de Raad van Kerken Zeist

Plaats:
 Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg

Route:
per auto: Afslag Soesterberg, voor de brug rechts = Richelleweg;
openbaar vervoer: bus 56, halte Kampweg Soesterberg, 10 min. lopen via Kampweg;
per fiets: via Kampweg in Soesterberg.

Namens de Raad van Kerken Zeist en Soest

Informatie: 030 6962283 / 035 6013882
Bekijk ook de websites: www.wakezeist.nl en www.saviz.nl (Steunfonds)

 

VIERINGEN

Viering zondag 22 september

Deze zondag is er kanselruil. Tineke Dronkert zal voorgaan in de NoorderLicht en Roel Bosch in Zeist-West.. 

Dienstvoorbereiding

Op woensdag 25 september is er geen dienstvoorbereiding.

 

GOED OM TE WETEN

Liedboek in grote letter

Wie heeft er moeite met het lezen van de liederen in het liedboek?
Het meezingen van de liederen uit het nieuwe liedboek is niet voor iedereen makkelijk i.v.m. de lettergrootte en het dunne papier.
Voor degene die moeite hebben met het lezen van de liederen in het liedboek wil en kan ik de liederen uitprinten in een groter lettertype (ArialMT, 18).
Wie interesse heeft kan mij dat laten weten via de e-mail: matserpoos@hetnet.nl of per telefoon -030-2518369.
Als ik weet hoeveel personen hiervan gebruik willen maken dan liggen er vanaf zondag 22 september 2019 exemplaren op de kar bij de liedboeken.
Arrienne Matser

Actie Wijkkas weer van start

Deze week krijgt u een brief in de bus met het verzoek voor een bijdrage voor de Wijkkas.
Graag vragen wij u om hieraan aandacht te geven, want het is een belangrijke actie.
Twee maal per jaar kloppen wij bij u aan voor een financiële bijdrage. In januari is er de Actie Kerkbalans en in het najaar is het tijd voor de Actie Wijkkas. Uit de opbrengst van de Actie Kerkbalans worden de vaste lasten van de PKN-gemeente in Zeist betaald, zoals salarissen van de predikanten en het onderhoud van kerkgebouwen.
Maar naast de opbrengst van Kerkbalans heeft elke wijkgemeente ook een eigen wijkkas. In Zeist-West betalen we hieruit de ‘dagelijkse’ zaken zoals bloemen, (kerst)versieringen, jeugdwerk, vorming van ambtsdragers, oecumenische activiteiten, kerkmuziek, koffie na de vieringen en alle andere zaken ten behoeve van de eredienst. Ook de website, de Nieuwsbrief, de kerstattenties voor ouderen en de zomeruitstapjes worden hieruit betaald. Het zijn allemaal zaken die onze wijk tot een levende gemeenschap maken, waarin we omzien naar elkaar.
In de brief staat dit uitgebreider beschreven.
Daarnaast vindt u daar de begroting voor het jaar 2020, zodat u kunt zien waaraan we uw bijdragen besteden.
We hopen ook dit jaar weer op een geode opbrengst.
U kunt de brief en begroting ook hier [216 KB] downloaden.

Terugblik op de Kliederviering

Dit jaar starten we met de kliederviering. Dit zijn vieringen voor jong en oud.
De naam kliederviering is gekozen om te laten zien dat we vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een Bijbelverhaal kunnen ontdekken. Op die manier leren we over en van God en elkaar.
Een doorsnee kliederviering duurt ongeveer anderhalf uur en bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.
Dit jaar is het thema oerverhalen.
Bekijk hier de terugblik op de kliederviering van 22 september.

 

Afscheidsdienst Yko van der Goot

Zondag 29 september om 14 uur neemt Yko van der Goot afscheid als predikant van de Doopsgezinde Gemeente Zeist.
Hij heeft daar bijna 7 jaar gewerkt. Maar niet alleen daar. Hij was graag en enthousiast betrokken bij veel oecumenische vieringen en vespers.
Ook was hij afgevaardigde van de Doopsgezinde Kerk in de Raad van Kerken Zeist.
En een enkele keer gastpredikant in de viering in Zeist-West.
Wij zullen hem missen!
Na de viering en enkele toespraken is er een receptie.
Van harte welkom!
Doopsgezinde Kerk Zeist, Pauw van Wieldrechtlaan 29a.

Vrijwilligersavond

Vrijdag 11 oktober a.s. houden we weer een vrijwilligersavond. Nu eens anders dan anders!
We willen die avond graag met elkaar invullen als culturele avond.
Twee vliegen in één klap: weer eens een culturele avond én het budget dat voor die avond beschikbaar is komt in een pot waaruit te zijner tijd de verfraaiing van de binnenkant van de kerk zal worden betaald.
We zien dit als een start van een serie acties.
We denken aan muziek (instrumentaal, vocaal, solo, ensemble, koor), poëzie, verhalen ( al of niet zelf geschreven) etc.

Je kunt je nog tot 6 oktober aanmelden bij
Jeannette van Andel, e-mail: je.andel@wxs.nl, tel. 030 6955221
Arie Boers, e-mail: arieboers@casema.nl, tel. 030 6952853

Kasten van Tineke te koop.

Na de verhuizing heeft Tineke Dronkert een paar spllen over die ze niet meer nodig heeft en/of niet kan plaatsen.
Ze biedt deze nu tegen schappelijke prijzen ter overname aan.
En de opbrengst is volledig voor de inrichting van de ontmoetingsruimte in het Kerkelijk Centrum.

Neem voor verdere informatie en bekijken even contact op via WhatsApp of telefoon.
De kopers moeten zelf voor vervoer zorgen, want de kastdelen passen niet in de auto van Tineke.

2 Kledingkasten PAX met houten/matglasdeuren: Deze zijn 2.36 hoog, hebben 2 deuren per kast met ondoorzichtig ribbelglas in het midden. Breedte: 1.00 en Diepte: 58 cm. Twee paar deuren zijn hoog 2.29 m. Een paar deuren is korter, want die horen bij een kast met bovenin mogelijkheid tot legplanken of roedes en onderin 3 grote laden met houten voorfrontpanelen, wat in mindering op de hoogte van de deur komt. De deuren zijn nu niet meer verkrijgbaar bij IKEA, maar het scharniersysteem is nog identiek. Als ik het goed gezien (en geteld heb) zijn er zeker 2 volledige kasten te bouwen, en een 3e zal waarschijnlijk wat mankementen vertonen omdat het hout op een enkele plek wat afgescheurd is. In elk geval zijn 3 ladensets compleet qua plaatmateriaal. Ook is er nog een uitschuifbaar broekenrek dat compleet is en een kledingroede. Daarnaast zijn er de nodige planken. Er zijn 2 sets "lange deuren" en er is 1 set "korte deuren" die past op een kastindeling waarbij er 3 laden worden gemaakt. VRAAGPRIJS IS € 200.

2 campingkasten van canvas voor €10

een schuifdeurensysteem van 3 grote panelen plus rails (2.40 hoog en 1.05 breed - wat resulteert in een wand van 3 meter die je kunt bedekken). De deuren zijn in zeer goede staat (nieuwprijs was 600). VRAAGPRIJS NU €150

een grote oranje zitzak van Sit&Joy (ja, de originele!) - erg leuk voor Oranjefans :-). ELK BOD IS WELKOM

1 persoons Lifetime houten bed met lattenbodem (buitenmaat bed 2.15 * 1.10 voor een matras van 0.90 * 2.00) Matras is zo oud, dat die gratis bijgeleverd wordt. VRAAGPRIJS ??

 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Verkoop FairTrade producten

Zondag 29 september worden na afloop van de dienst weer FairTrade artikelen verkocht. Uiteraard is er dan het gebruikelijke assortiment maar er zijn ook leuke non-food artikelen te koop.
Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens de FairTrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen.

De ZWO-commissie

 

Opbrengst collectes en FairTrade

De opbrengst van de collecte op de Vredeszondag voor een oecumenisch doel bedroeg € 493,13

 

Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

* De bloemen van zondag 22 september, vredeszondag, zijn gegaan naar Yko vd Goot die op 29 september afscheid neemt als predikant van de Doopsgezinde Gemeente; naar Henk Bloem met een wens voor goed herstel na zijn knieoperatie; naar Tineke Dronkert voor in haar nieuwe huis en naar Jan Gruiters, die afscheid neemt als directeur van PAX. 

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  Hartelijke ontvangst bij de moskee De Clomp

Op donderdagmiddag 26 september brachten we met een groep van 26 mensen uit Zeist-West en andere wijkgemeenten een bezoek aan de moskee De Clomp.
We werden hartelijk ontvangen en starten het programma met het meemaken van het middaggebed. Het was goed om te zien dat niemand ergens achterin ging zitten, maar aansloot bij de rijen vooraan in de gebedszaal. En als je iets te laat was dan bleef je gewoon wat langer om de reeks vaste gebeden af te maken. Wij bleven ook wat langer in de gebedsruimte om de zaal te bekijken en uitleg te krijgen over de versieringen en de nrichting. Op een open en respectvolle wijze werd uitleg gegeven over het islamitische geloof en de grote verwantschap met het joden- en christendom. We hebben een grote historie samen zoals ook blijkt de verwantschap tussen de Koran en de Bijbel. Dat bleek ook toen er een soera-vers werd gereciteerd en daarna de Nederlandse vertaling daarvan. Een bekend verhaal over Zacharias en Johannes.
We bezochten daarna de eerste etage, die gereserveerd is voor de vrouwen, zodat ze daar vrij en zonder hoofddoek met elkaar kunnen samen zijn en de jeugdruimtes en leslokalen op de derde etage.
Alle vragen konden worden gesteld en met een kopje hete (en zoete) thee werd de middag afgesloten. Een mooi contact dat we zeker zullen onderhouden. We kijken uit naar het tegenbezoek.
Hugo Albers

 

 

 

ACTIVITEITEN               

BBQ voor alle 16-25 jarigen

Namens Sola Gratia (de jeugdvereniging van de Bethel gemeente) wil ik jullie graag uitnodigen bij onze openings barbeque! Dit doen wij met Sola al jaren, maar het leek ons eens leuk om de jeugd uit de andere gemeentes ook hiervoor uit te nodigen, zodat we elkaar kunnen leren kennen, en de avond nog gezelliger wordt!
De barbeque is op zaterdag 28 september, 18u is de inloop en 18.30 begint het. Het zal rond 24u afgelopen zijn, maar je mag natuurlijk ook eerder weg. Het wordt gehouden op de Tiendweg 38 in Zeist (Bij Jan’s fruitschuur). Hier zitten verder geen enkele kosten of verplichtingen aan verbonden, wij zouden het alleen heel gezellig vinden als jullie komen!
Als je komt, stuur dan een appje of een mailtje naar 0633176990 of naar caroline.catsburg@gmail.com
Ik hoop jullie daar allemaal te zien!
Caroline Catsburg

Organiseren van de Adventmarkt

Ook dit jaar gaan we weer een Adventmarkt organiseren. En dat doen we samen met de NGK.De geplande datum is zaterdag 30 november.
Op dinsdag 8 oktober komen we bij elkaar in het KC om 20.00 uur.
Als je (weer) mee wilt helpen organiseren ben je van harte welkom. Zorg wel dat je op tijd bent, want er is ook bibliodrama en dat willen we niet verstoren.
Hugo Albers

Muziek voor iedereen

 

 

 

 

 

 

Het is herfst. De natuur trekt zich terug, kleuren veranderen.
En wij zoeken naar geborgenheid, gaan meer naar binnen.
Meer stilte, meer eenzaamheid misschien.
Muziek maakt ons bewust van de ander, van andere culturen ook, nodigt uit tot verbinding.
4 oktober is er weer een muziekmiddag in het Lindenhuis.
Ik nodig iedereen uit muziek mee te nemen die troostend kan zijn, opwekkend of gewoon heel mooi is.

Vrijdag 4 oktober 2019
Tijd : 14.30 uur tot rond 16.0u

Wij beginnen met een kopje koffie en thee.

Iedereen is van harte welkom op deze muzikale middag.
in het Lindenhuis, Cort van der Lindenlaan 1
Graag tot dan!

Voor meer informatie kunt u mailen: gertjaap.kardol@ziggo.nl Tel. 030-6957643

Week tegen Eenzaamheid!

Wijkinloophuis Zeist West maakt zich op voor de Week tegen Eenzaamheid!

Samen Soepen
De wijkinloophuizen besteden aan het thema eenzaamheid. In samenwerking met het Kunstenhuis en de gemeente Zeist wordt er op 1 oktober om 12.30 uur Samen Soepen ( www.samensoepen.nl) georganiseerd in alle inloophuizen van Kerk en Samenleving.
Samen Soepen is een landelijk initiatief waarbij buurtbewoners bij elkaar gebracht worden rondom een pan heerlijke, zelfgemaakte verse soep. De bedoeling is verbinding tot stand te brengen tussen mensen in de wijk waarin het Inloophuis zich bevindt.
Het Kunstenhuis zal per locatie met een groepje amateur toneelspelers uitbeelden hoe het is om je eigen eenzaamheid te doorbreken. Daarbij wordt zichtbaar gemaakt dat je iemand daarbij kunt helpen door contact te maken.
Kom vooral en neem iemand mee, voor wie dit een leuke eerste stap richting een Inloophuis zou kunnen zijn. Mensen wordt gevraagd zich vooraf aan te melden, de intekenlijst volgt volgende week.

O’mama’s café
Op vrijdag 4 oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur zal het O’mama’s café worden gehouden in het inloophuis. De Omama’s zijn ontstaan vanwege eenzaamheid onder (jonge) moeders en oma’s. Deze eenzaamheid wordt steeds zichtbaarder en wordt veroorzaakt door zorg voor kinderen en werk. Hierdoor komt deze groep vaak minder toe aan het onderhouden van sociale contacten, buiten Facebook.
Daarom wordt met deze groep een eerste contact gelegd via Facebook en daarnaast worden o.a. ontmoetingen georganiseerd. En op 4 oktober zal dat voor de eerste keer in het Wijkinloophuis plaatsvinden!
Voor meer info over de O’mama’s zie: http://www.omamas.nl/

Brei- en haakcafé
In dezelfde week start er ook een nieuwe activiteit namelijk het Brei- en haakcafé! De start is op maandag 30 september om 14.30 uur en Mieke van Yperen en Bep Bouwman gaan dat begeleiden. Het café gaat wekelijks open op de maandagmiddag.
Er is gekozen om weer voor een goed doel te gaan haken en breien (en naaien).
Na vorig jaar mee gedaan te hebben aan de grootste gehaakte deken ter wereld, ontstond bij sommigen de behoefte om weer aan de slag te gaan voor een goed doel.
Dat goede doel is geworden: Stichting Hartendekens (https://hartendekens.nl). Deze stichting heeft tot doel om mooie dekens te haken voor kinderen die een beperking of langdurige ziekte hebben, in een pleeggezin of tehuis zijn geplaatst of een gezinslid hebben verloren of gaan verliezen.
Daarnaast kunnen ook knuffels gehaakt, gebreid (of genaaid) worden die bestemd zijn voor de broertjes en zusjes van degene, die in aanmerking komt voor een deken. Het uiteindelijke doel is warmte, troost en geborgenheid te bieden.

Welkom
U bent van harte welkom! En neem eens een buurvrouw of -man mee die niet zo veel contacten heeft!

Marianne Krijgsman
coördinator Wijkinloophuis Zeist West


 

 


Bezoek aan de woongemeenschap Eikpunt

5 oktober. Bezoek aan de woongemeenschap Eikpunt. Onze ontmoetingsgroep van Zeist-west is uitgenodigd voor een bezoek aan de woongemeenschap Eikpunt in Lent bij Nijmegen op zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Ieder die graag wil zien hoe het is om in zo’n woongemeenschap te wonen en te leven is welkom om mee te gaan. Er zijn geen kosten. Een vrijwillige bijdrage voor de catering is welkom. Aanmelden kan tot zondag 29 september bij de ontmoetingsgroep bij ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl of bij Frans van Schaik tel. 030-6994056. Meerijden met elkaar is te regelen.

Bibliodrama

De eerste bibliodrama-ronde zit er alweer op. Het waren bijzondere momenten, waarbij het spel (uiteraard) de tweede keer weer anders was dan de eerste keer. 
De volgende ronde is op dinsdagavond 8 oktober (20-22 uur) en op vrijdagmorgen 18 oktober (10.30 - 12.30 uur). 
Voor beide keren is er nog een enkele plek beschikbaar. Mocht u mee willen doen: opgave is nodig!! Als u zich al opgegeven hebt per mail, dan hoeft u dat niet meer te doen.  
Let op: het is handig als u bij aanmelding per mail ook uw telefoonnummer opgeeft. Want het wil nog wel eens gebeuren dat mijn bevestigingsmail dat er nog plek voor u is bij de spambox terecht komt, zodat mijn reactie u ontgaat. 
Zie ook hier

Landelijke ontmoetingsdag INLIA

Mpho Tutu van Furth spreekt over omgaan met polarisatie

“Kunnen we erover praten?”

Mpho Tutu van Furth is op zaterdag 5 oktober aanstaande key note speaker in Amersfoort, op de landelijke ontmoetingsdag van INLIA (de interkerkelijke vluchtelingenorganisatie, waarbij ook deze kerk betrokken is). De dominee, auteur en dochter van Desmond Tutu woont tegenwoordig in Nederland.
Ze spreekt op de bijeenkomst over het omgaan met polarisatie. Hoe spreken we met elkaar over onderwerpen als vluchtelingen of racisme? Of vermijden we deze discussies, uit angst voor conflict? Als we het gesprek wél voeren; hoe voorkomen we dat het families, vriendenclubs of geloofsgemeenschappen splijt?
INLIA koos Mpho als gastspreker naar aanleiding van het boek over vergeving dat zij samen met haar vader Desmond schreef. INLIA-directeur John van Tilborg werd erdoor geraakt: “Een heel krachtige, bemoedigende boodschap.” INLIA kent de Zuid-Afrikaanse oud-aartsbisschop overigens al heel lang; Tutu was in 1989 een van de eerste ondertekenaars van het Charter van Groningen. Met dit verbond kozen (inter-)nationale kerkgemeenschappen destijds partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.
Na de speech zijn er dialoogtafels over hetzelfde thema, om ervaringen te delen en elkaar de hand te reiken. Na de lunch staan diverse workshops op het programma, zie https://www.inlia.nl. Hayarpi Tamrazyan, die bekend werd door het langdurige kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag, sluit de dag af.
De dag in de Emmaüskerk in Amersfoort is gratis toegankelijk voor alle leden van betrokken geloofsgemeenschappen, zoals de onze.
Mensen moeten zich wel aanmelden, via krp@inlia.nl.

Zaterdag 5 oktober
Inloop vanaf 10 uur.
Emmauskerk, Amersfoort

Agenda deze week

Zaterdag 28-9   18.00 u      BBQ voor alle 16-25 jarigen, Tiendweg 38 (Jan"s fruitschuur) 

Zondag 29-9     16.00 u      Vredesontmoeting, Uitreiking Vredesduif ZeistKerk van de Broedergemeente, Zusterplein 20 

Maandag 30-9    14.30 u     Brei- en haakcafé, Wijkinloophuis 

Dinsdag 1-10     12.30 u     Samen Soepen, Wijkinloophuis 

Vrijdag 4-10      14.30 u     Muziek voor Iedereen, Lindenhuis 

Vrijdag 4-10      15-17 u     O"mamma"s café, Wijkinloophuis 

Zaterdag 5-10   14-17 u     Ontmoetingsgroep bezoekt Woongemeenschap Eikpunt in Lent Eerder verschenen

 

Inrichting pleintje voor de kerk Deze week is de bestrating van het pleintje voor de kerk opgebroken. Dit is nodig omdat er gewerkt gaat worden aan kabels, leidingen en het riool. Er zullen dus de komende tijd ook nog wel gaten en sleuven gegraven worden. We hebben de toezegging van de aannemer dat de ingang van het Kerkelijk Centrum toegankelijk blijft. Overigens blijft ook het KC toegankelijk via de zijingang.

Promotie Elsbeth Littooij Elsbeth Littooij, een van onze gewaardeerde gastpredikanten gaat op vrijdag 11 oktober promoveren aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Zangers (v/m) voor Gedachtenisviering 3 november Voor de gedachtenisviering op 3 november wordt geprobeerd een gelegenheidskoortje te vormen onder muzikale leiding van Carlijn Budde. Belangstellenden zijn meer dan welkom om ons te komen versterken.

Gespreksgroep Ontmoetingen met God Een jaar of 4 geleden hebben we met een groep gesprekken gevoerd nav het boekje “Ontmoetingen met God”. Toen het boek uit was, bespraken we het fijn te vinden om elkaar en God te blijven ontmoeten, zonder dat het thema de verplichting gaf alle avonden te komen.

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zeist Download de folder met de activitieten voor de verschillende leeftijdsgroepen

Open Dag 7evende Hemel Kom en doe mee aan de workshops en geniet van één van onze voorstellingen. Je kunt je vanaf nu inschrijven voor deze dag.

 

 

 

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring