Voorwoord
Een nieuw jaar, een onbeschreven blad. Of toch niet? We bouwen verder op waar we in 2017 mee gestart zijn. Vol nieuwe energie. Dat doen we samen, want met elkaar versterken we onze kinderen. Zodat ze met plezier naar school gaan, een diploma halen en trots zijn op zichzelf. Wat we kinderen aan passend onderwijs en ondersteuning geven, krijgen we dubbel en dwars terug.
 
Ik wens u een mooi nieuw jaar toe vol inspirerende ontmoetingen.
 
Hartelijke groet,
 
Anne Veldt
Directeur-bestuurder
Wijziging telefoondienst team passend onderwijs
 
Vanaf heden verandert de telefoondienst van het team passend onderwijs, voorheen dagelijks bereikbaar tussen 12.00 en 14.00 uur. Wij zijn de gehele dag bereikbaar via het algemene nummer 072-7920100. Het secretariaat zet door uw vraag door aan een van de consulenten per mail of telefonisch. Lees verder ...
Versterking team TOM
Per 1 januari 2018 is het team TOM versterkt door de komst van Hans Eeftinck. Hij is leidinggevende op de TOM. Hans heeft veel zin om met het team aan de slag te gaan en zijn uitgebreide ervaring in te zetten. Lees verder ... 
Kansrijk 10-14 in Alkmaar-Noord
Overgangsmomenten in het onderwijs behoren voor de meeste leerlingen tot de meest kwetsbare momenten. Zeker de overgang van primair naar voortgezet onderwijs brengt risico’s met zich mee. Binnenkort start in Alkmaar-Noord een pilot gericht op het creëren van gelijke toekomstkansen voor kinderen met ongelijke sociale, culturele en economische uitgangssituaties. Lees verder ...
Verrassing voor medewerkers TOM
Eind december werden de medewerkers van de TOM blij verrast met een kookboek van Jamie Oliver. Dit cadeau ontvingen zij van ouders met de begeleidende tekst: Lees verder ... 
Ambitietafel Alkmaarse onderwijsagenda
Wat kunnen onderwijs en arbeidsmarkt voor elkaar betekenen om leerlingen via een reeks ervaringen te begeleiden naar het werk waar ze goed in zijn en waar ze blij van worden? Lees verder ... 
Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL  Alkmaar, 072-7920100