12 FEBRUARI KICK-OFF SESSIE KE(R)NNETWERKEN BIJ HET MINISTERIE VAN VWS

 
Op 12 februari 2019 van 14.00 - 16.00 uur is er een kick-off sessie van het project Ke(r)nNetwerken
bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag. Er kunnen helaas slechts een beperkt aantal mensen deelnemen.
U kunt zich aanmelden tot en met 1 februari a.s. Bij meer dan voldoende aanmeldingen zullen wij loten.
U hoort van ons tijdig of u aanwezig kunt zijn en zo ja, waar dat dan exact zal zijn (in welke ruimte bij VWS).
 


 

 

 
Gratis kennis- en leer netwerkbijeenkomsten: Ke(r)nNetwerken
voor (Centrale) Cliëntenraadsleden, Voorzitters en Ambtelijk Secretarissen VVT-sector 

  LATEN WE DE POSITIE VAN CLIËNTENRADEN VERDER VERSTERKEN! 
Met het plan van aanpak ‘waardigheid en trots’ verandert er veel in de langdurige zorg. De positie van de cliënt en de cliëntenraad wordt versterkt. De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten! Dit wordt ook zo genoemd in het kwaliteitskader, met de mens als vertrekpunt in de zorg. Dit versterkt de positie van de individuele cliënt. Voor de collectieve afspraken is de cliëntenraad de aangewezen instantie.

Het is belangrijk dat we de positie van de cliëntenraad versterken.
  
 
Een programma dat erop is gericht om de positie van de cliëntenraad te versterken bij haar dagelijkse werkzaamheden.
 
De bijeenkomsten:
Om de positie en verbondenheid van de Nederlandse cliëntenraden verder te ontwikkelen, organiseert NCZ  85 gratis bijeenkomsten. Er worden drie verschillende doelgroepen aangesproken. Er is voor iedere doelgroep een bijeenkomst op maat.
 
De doelgroepen: 
-Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad™
-Lid (Centrale) Cliëntenraad
-Voorzitter (Centrale) Cliëntenraad 
 
De volgende punten komen in de bijeenkomsten aan de orde:
-De rol en positie van de professionele ondersteuning
-De rol en positie van de voorzitter
-Kennis opdoen over inspraak en medezeggenschap voor cliëntenraden (Wmcz2018)
-Kennis opdoen over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
-Ervaringen uitwisselen over nieuwe vormen van medezeggenschap
-Leren van elkaars ervaringen met medezeggenschapswerk
 
 
De netwerkbijeenkomsten vinden plaats in 17 regio’s in Nederland.
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl