Infobrief Diaconie Brugge  December 2011, 3de jaargang nr. 15


Kerstmensen
 
In deze donkere dagen
sturen we elkaar kerstwensen
maar hebben we ook oog voor de "kerstmensen"?
 
Kerstmensen,
vrouwen en mannen
in wie een nieuwe toekomst zichtbaar wordt.
Kerstmensen,
mensen die als herders zorg dragen voor anderen.
Kerstmensen,
mensen met hoop in de ogen
en geloof in het hart.
Kerstmensen,
mensen in wie God ook vandaag
mens mag worden.
Kerstmensen,
mensen met een hart voor zieke, uitgesloten,
illegale en legale mensen.
Kerstmensen,
vrouwen en mannen die zich durven inzetten in de politiek
en zo werken aan een andere samenleving.
Kerstmensen,
mensen met oog voor de werksituatie
die durven opkomen voor betere werkomstandigheden.
Kerstmensen,
mensen die zoeken naar de mens
achter het lijvige dossier.
Kerstmensen,
vrouwen en mannen die door hun leven tonen
"Ik ben er voor jou".
 
Moge deze kersttijd
van ons wat meer tot kerstmens maken.
 

 
2. Profetische Stem op 12 december: Caroline Van Pottelbergh

 
Dokter Caroline van Pottelbergh woont in Kortrijk waar ze samen met haar echtgenoot een huisartsenpraktijk runt in een drukbevolkte wijk met rijke en arme mensen, veel kinderen en een grote mix van nationaliteiten. Na haar werkuren zet zij zich sterk geëngageerd in voor mensen aan de rand van de maatschappij.
In een interview met het weekblad "Visie" lezen we het volgende:
 
“Op bezoek bij de mensen zie je veel. Je houdt het niet voor mogelijk in wat voor armtierige, vochtige woningen mensen moeten leven. Ze stoken zich te pletter, de warmte vliegt door spleten en gaten. Of ze stoken niet. Een moeder had tal van psychosomatische klachten. Ze had de hele winter overleefd zonder verwarming, met een baby van minder dan één jaar. Er zijn ook veel oudere, arme mensen. Een pensioentje van 900 euro, wat doe je daar nog mee nadat huur en energiekosten zijn betaald? Een man kwam om een stevige spuit, hij had dringend een tweede heup nodig, maar wilde die niet zolang hij zijn eerste nog aan het afbetalen was. Er zijn ook welvarende mensen die plots in de armoede geraken. Een man van 50, bedrijf failliet, huwelijk naar de vaantjes. Drinkt, eet nog nauwelijks. Een probleem, jazeker. Maar wie de rekening niet tijdig betaalt, krijgt soms maar een halve behandeling. Een mama met zes kinderen. Het jongste ziek en herhaaldelijk opgenomen. Normaal doen ze alle mogelijke controles, waaronder de zweettest. Maar niet voor dit kind. Het is bijna dood als het UZ van Gent ontdekt dat het mucovisidose heeft. De specialist belt me en zegt: dit wordt mijn kind, het heeft een immense achtergrond, maar ik ga er alles voor doen wat ik kan, doe je mee? Hoed af, voor die dokter. En voor de mama die het zo goed doet voor haar en onze ‘keppe’.“
 
Wie het vollegdige interview wil lezen klik hier: 
 
 
 
 
En als je Caroline Van Pottelbergh aan het woord wil horen kom op 12 december naar De Bremstruik / De Kerit in Roeselare.
   
Bedoeling van "Profetische Stemmen":
 
 • We willen met de Diocesane Dienst voor Diaconie mensen rond de tafel samen brengen die als vrijwilliger of professioneel met taken en opdrachten dienstbaar in de samenleving staan.
 • We willen ruimte creëren voor herbronning.
 • We willen mensen in contact brengen met gelijkgezinden. De bedoeling is vooral: een soort “pitstop” te zijn voor mensen die zorgend bezig zijn voor anderen.
 • Via de ontmoeting “rond de tafel”, via rustmomenten, delen van onmacht en kleine “succes­ervaringen”, bezinning, gebed en confrontatie met iemand die wat verder staat in de “geaarde” spiritualiteit van de diaconie, willen we de aanwezigen de kans bieden om te groeien en zichzelf sterker te maken, zodat zij hun (vrijwilligers)werk van daaruit met meer kwaliteit en diepgang kunnen verder zetten.
Praktisch:
 • Waar: De Bremstruik / De Kerit, Sint - Alfonsusstraat 42, 8800 Roeselare
 • Dagindeling:
  9u.30: We starten met een bezinningsmoment
  10u.30: Een geïnspireerde spreker zet ons op weg
  12u.00: Wij voorzien belegde broodjes, koffie, thee en frisdrank
  13u.00: We nemen de tijd om ons te verdiepen in de aangeboden spiritualiteit
  16u.00: einde
 • Meer informatie: info@diaconiebrugge.be of 0488/809178
 
 
 3. Unieke kerststal uit wilgentenen
 
4. Migratie heeft een jong gezicht: kwetsbaar, hoopvol, onze toekomst
 

 
 

 
5. Leven in een krabbenmand


‘Mensen die in de shit zitten kunt ge vergelijken met een mand vol krabben. Iedereen wil eruit, maar zo simpel is het niet. Iedere keer als ge een beetje houvast vindt aan de rand van de mand is er wel een andere krab die zich aan u vasthaakt en uw poot als steun wil gebruiken. Dan wordt ge weer opnieuw de dieperik ingetrokken.’

De theatermonoloog is gebaseerd op de waar gebeurde roman ”Ik ben iemand/niemand” van Guy Didelez en Lieven De Pril. Een vrouw van rond de veertig  vertelt daarin over haar leven in armoede in ons land. Het is een beklijvend, soms humoristisch, soms hard relaas. Daarnaast komt haar kracht en doorzettingsvermogen sterk aan bod. Het is ook een liefdesgeschiedenis van een koppel dat elkaar door dik en dun blijft steunen. Armoede zit in Vlaanderen vaak verborgen achter de gevels. Nochtans is het de realiteit voor 1 op 10 mensen. De roman en de monoloog geven een inkijk in deze onbekende andere wereld.”
 
7 januari 2012 in het CC van Knokke-Heist
7 februari 2012 in de Stadschouwburg van Kortrijk
15 februari 2012 in CC De Spil in Roeselare
22 maart 2012 in de Schouwburg in Ieper
 
Meer informatie: 
 


 
 
6. Zingen achter tralies
 


 
Voor het komende jaar worden koren gezocht die de weekendvieringen in de gevangenis van Brugge of Ieper willen komen opluisteren.
Voor de mensen achter de muur van de gevangenis is een viering met een koor "van buiten" een deugddoend moment. En voor de koorleden is het meestal een enorme ervaring en ontdekking.
De vieringen in Brugge zijn op zaterdagavond en / of zondagmorgen. De viering in Ieper is op zaterdagavond. Enkele weken vooraf moeten wel enkele formaliteiten in orde worden gemaakt. Er is geen vergoeding voorzien. De koorleden moeten minstens 18 jaar oud zijn.
Koren die interesse hebben, sturen best een e-mail op het adres gaby.demeulenaere@skynet.be (voor Ieper) en / of antoon.vandeputte@telenet.be (voor Brugge)
 
 
 
7. Katholieke Kerk Brussel investeert in sociale woningen
 
Rorate - vrijdag 25 november 2011 om 08:25u
BRUSSEL (RKnieuws.net) - De katholieke Kerk van Brussel heeft in het kader van het Betlehemproject ter bevordering van de Sociale Huisvesting binnen de katholieke Kerk drie sociale woningen gerealiseerd aan de Portaelsstraat in Schaarbeek. Dit renovatieproject is het resultaat van de samenwerking tussen de Vereniging voor Parochiale Werken Brussel-Noord-Oost en het Sociaal Verhuurkantoor ‘Ieder zijn woning’. De huurprijzen bedragen respectievelijk 303, 350 en 408 euro. Bij de renovatie is extra aandacht besteed aan de isolatie zodat de huurders maximaal kunnen besparen op hun energiekosten.
Het Betlehem-project is een antwoord op de oproep van Kardinaal Godfried Danneels vijf jaar geleden om niet gebruikte eigendommen van de Kerk ter beschikking te stellen voor sociale huisvesting. Inmiddels zijn in Brussel al 50 kerkelijke gebouwen bestemd voor sociale huisvesting door bemiddeling van een Sociaal Verhuurkantoor. In het totaal zijn er al ongeveer honderd sociale woningen gerealiseerd. Het project heeft inmiddels aan 500 mensen met een laag inkomen een degelijke huisvesting kunnen bieden. Het project krijgt inmiddels ook vorm in de bisdommen Brugge, Luik en Doornik.

Voor de realisatie van het project in Schaarbeek kon gerekend worden op renovatie- en energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De drie gerealiseerde sociale woningen worden vanaf 1 december verhuurd.
 

 
8.Uitnodiging startmoment Betlehemproject op 14 december
 

 

  
 
 
 
 
9. Kerstconcerten De Colores - 17, 18 en 23 december 2011
 
10. Eenzaam in gedachten
 

 
 
 
 
 
11. U zijt wellekome: 26 december 2011
 

 

 
 
 
Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178