Toekomstvisie vzw LKSD: HDC, PAR, SPC
 
Geachte mijnheer, mevrouw
 
Uw zoon of dochter loopt school in het Heilige-Drievuldigheidscollege, het Paridaensinstituut of het Sint-Pieterscollege. Deze scholen behoren tot hetzelfde schoolbestuur, de vzw LKSD – Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle. Het zijn drie scholen met een lange traditie in goed onderwijs. Een traditie ook van zoeken naar manieren om ons onderwijs bij de tijd te houden. We willen met medewerkers, ouders en leerlingen nadenken over hoe we ons onderwijs organiseren in de toekomst. We zijn een dynamische organisatie die antwoorden kan bieden op de uitdagingen van onze tijd.
We stellen vandaag aan onze medewerkers de toekomstvisie voor die wij hebben voor onze drie secundaire scholen: Via onderstaande link vertellen we ook u graag wat die visie inhoudt, waarom we ertoe komen en hoe we dit samen willen realiseren. Naast de medewerkers worden de schoolraad, de oudervertegenwoordiging en de leerlingenraad op school hierbij nauw betrokken.

 We noemen ons plan “Perron 3000”:


Meer weten? Klik dan op deze link!
 
Wil u hierover een reactie kwijt of heeft u bepaalde vragen, kan u zich richten tot het directieteam van de betrokken scholen:
 
Heilige-Drievuldigheidscollege: frank.baeyens@hdc.ksleuven.be
Paridaensinstituut: hilde.dengis@paridaens.be
Sint-Pieterscollege: Chris.Croes@spc.ksleuven.be
 
Algemeen contactadres: perron3000@lksd.be
 
 
Vriendelijke groeten, namens het bestuur en de directieleden van de vzw LKSD
 
Patrick Vandewiele
Voorzitter vzw LKSD
 
Frank Baeyens, Hilde Dengis, Chris Croes
Algemeen directeurs HDC, PAR, SPC
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be