______________________________________________________

15 september 2019 – nummer 401

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

Bevestiging Nicolette van der Kuilen - Dirkze


In de viering van zondag 8 september is ons gemeentelid Nicolette van de Kuilen-Dirkze bevestigd als ouderling-kerkrentmeester.
De kerkenraad is heel blij met deze versterking met een financieel deskundige en wenst Nicolette een goede tijd als ambtsdrager.

VIERINGEN

Viering zondag 15 september

Deze zondag is een dienst van Schrift en Tafel en lezen we uit het evangelie Lukas 15: 1 - 10.  Voorganger is ds Tineke Dronkert.
Komende zondag is een oecumenische viering als start van de Vredesweek, met als voorgangers ds Yko van der Goot, past. Henk Bloem en ds Tineke Dronkert. 

Dienstvoorbereiding (gewijzigde aanvangstijd)

De eerstvolgende dienstvoorbereiding is op woensdag 18 september om 19.15 uur in de consistorie.
Ook al is Yko van der Goot verantwoordelijk voor de verkondiging, het is wel de moeite waard om eens na te gaan met elkaar wat 'vrede' is en hoe we daaraan zouden kunnen werken.
We denken na over het verhaal van Jakob die engelen op en af zit lopen langs een ladder tussen de aarde en de hemel. 

Oecumenische vredesdienst 22 september

Aan het begin van de vredesweek, zondag 22 september, wordt een oecumenische vredesdienst gehouden in het Kerkelijk Centrum Zeist-West. Aanvang 10 uur.
Het thema is: ' Vrede verbindt over grenzen”.

Het is een gezamenlijke viering van de Parochie Sint Maarten, locatie Emmaüs, Doopsgezinde Gemeente Zeist, de Evangelische Broedergemeente en de PKN-wijkgemeente Zeist-West

Voorgangers in deze viering zijn ds. Tineke Dronkert, ds. Yko van der Goot en pastor Henk Bloem. Gertjaap Kardol is organist/pianist.
Er is kinderkerk en kinderoppas.
Iedereen is van harte welkom!

Bekijk alle andere activiteiten in de Vredesweek

Kliederviering

Dit jaar starten we met de kliederviering. Dit zijn vieringen voor jong en oud.
De naam kliederviering is gekozen om te laten zien dat we vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een Bijbelverhaal kunnen ontdekken. Op die manier leren we over en van God en elkaar.
Een doorsnee kliederviering duurt ongeveer anderhalf uur en bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.
Dit jaar is het thema oerverhalen.
Op zondag 22 september is er voor jong en oud een kliederviering. De schepping van God begin met de chaos. Het thema voor deze viering is dan ook de schepping. In 7 dagen schiep god de aarde. Met 7 verschilde spel/activiteiten ontdekken we het verhaal uit de bijbel. Ontdek samen het verhaal uit de bijbel.

Wanneer: zondagmiddag 22 september
Waar : Zeist-west de Clomp 33-02 3704 KB Zeist
Tijd : 15:00 – 16.30 uur

Wil je ons helpen?
Wij zoeken:
• 2 à 3 Koffie/thee/limonade schenkers
• Bakkers die cup cakes willen maken en vooraf willen brengen (de kinderen versieren deze)
• 2-3 vrijwilligers het leuk vinden om te helpen bij de activiteiten

Wijkgemeenten Noorderlicht – De Bron en Zeist-West
Inge Enserink, Miriam Bierhaus Marianne Sonneveld- v.Kammen.

Jeugdwerk@pknzeistwest.nl
marianne@pkn-zeist.nl

 

GOED OM TE WETEN

Inrichting pleintje voor de kerk

Deze week is de bestrating van het pleintje voor de kerk opgebroken.
Dit is nodig omdat er gewerkt gaat worden aan kabels, leidingen en het riool.
Er zullen dus de komende tijd ook nog wel gaten en sleuven gegraven worden.
We hebben de toezegging van de aannemer dat de ingang van het Kerkelijk Centrum toegankelijk blijft.
Overigens blijft ook het KC toegankelijk via de zijingang.

Over de voortgang is de aannemer weer afhankelijk van de voortgang van het werk aan de riolering en de leidingen. Dit zijn weer andere bedrijven die dat doen.
Zodra deze werkzaamheden gereed zijn zal de aannemer de nieuwe en definitieve bestrating aanbrengen, bestaande uit rood/bruine bakstenen.
In deze bestrating zullen de tegels met de menora en de vissersboot dicht bij de voordeur worden opgenomen en weer terugkomen.
In de hoek van het pleintje -onder de balkons van de appartementen- komt een verhoogde plantenbak met 3 bomen, een zitrand en een fietsenstalling.
Volgens de planning moet de inrichting van het pleintje 18 oktober gereed zijn.
De huidige situatie kan dus enkele weken gaan duren.

Koos Keestra

Liedboek in grote letter

Wie heeft er moeite met het lezen van de liederen in het liedboek?
Het meezingen van de liederen uit het nieuwe liedboek is niet voor iedereen makkelijk i.v.m. de lettergrootte en het dunne papier.
Voor degene die moeite hebben met het lezen van de liederen in het liedboek wil en kan ik de liederen uitprinten in een groter lettertype (ArialMT, 18).
Wie interesse heeft kan mij dat laten weten via de e-mail: matserpoos@hetnet.nl of per telefoon -030-2518369.
Als ik weet hoeveel personen hiervan gebruik willen maken dan liggen er vanaf zondag 22 september 2019 exemplaren op de kar bij de liedboeken.
Arrienne Matser

"En opeens ben je oud"

Het boekje "En opeens ben je oud" van Christine Smalbrugge-Hack over haar beleving van de periode van oud wórden naar oud zíjn kan worden besteld via een intekenlijst op de balie van de ontmoetingsruimte.
De prijs is €8,- waarvan een flink deel wordt geschonken aan onze wijkgemeente Zeist-West voor de interne renovatie.
Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer zodat het op de juiste manier kan worden afgeleverd (direct door Christine of via een bekend gemeentelid) en de betaling kan worden geregeld.

Nieuwe foto's ZWO-project Ghana

Nieuwe foto’s over het ZWO Zeist West wijkproject 2017-2020:” Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen”.

We hebben nieuwe mooie en vooral ook grote foto’s over ons meerjaren ZWO wijkproject, dat gaat over een beter inkomen voor Ghanese vrouwen.
Het verkrijgen van (foto)informatie over dit project van Kerk in Actie verloopt moeizaam. We zijn daarom blij materiaal gekregen te hebben vanuit onze regionale contacten met andere kerken die ook dit project steunen.
Wij zullen de foto’s een mooie plek geven op het prikbord in de hal van de ontmoetingsruimte.

Het project helpt boerinnen in Noord-Ghana, aan de rand van de Sahel-woestijn, die het nauwelijks lukt om genoeg voedsel te verbouwen voor hun gezinnen. De droogteperiodes duren steeds langer.
De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk helpt Ghanese boerinnen met landbouw en verkoop. Als er weinig werk is op het land, verzamelen vrouwen de noten van de karitéboom, die in het gebied groeit.
Ze maken er shea-boter van, maar de winst is minimaal, omdat het proces zo arbeidsintensief en tijdrovend is.
De kerk helpt vrouwen om het proces te stroomlijnen door zich in groepen te organiseren en zorgt voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. De vrouwen verwerken de noten nu op een efficiënte en milieuvriendelijke manier. De kwaliteit van de boter is zo goed, dat ze een betere prijs krijgen op de markt. “Ik kan nu mijn gezin onderhouden en mijn kinderen naar school sturen,” vertelt een van de vrouwen.

Voor meer informatie www.kerkinactie.nl/boeringhana

Jan Hortensius
ZWO commissie
 

Afscheidsdienst Yko van der Goot

Zondag 29 september om 14 uur neemt Yko van der Goot afscheid als predikant van de Doopsgezinde Gemeente Zeist.
Hij heeft daar bijna 7 jaar gewerkt. Maar niet alleen daar. Hij was graag en enthousiast betrokken bij veel oecumenische vieringen en vespers.
Ook was hij afgevaardigde van de Doopsgezinde Kerk in de Raad van Kerken Zeist.
En een enkele keer gastpredikant in de viering in Zeist-West.
Wij zullen hem missen!
Na de viering en enkele toespraken is er een receptie.
Van harte welkom!
Doopsgezinde Kerk Zeist, Pauw van Wieldrechtlaan 29a.

Promotie Elsbeth Littooij

Elsbeth Littooij, een van onze gewaardeerde gastpredikanten gaat op vrijdag 11 oktober promoveren aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Tijd: 9: 45 uur
Plaats: Aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam.

Na afloop is er een korte receptie.

Paranimfen: Carin Littooij (Littooij@huisartsendriebergen.nl) en Annemiek Littooij (a.littooij@zonnet.nl)

Elsbeth Littooij
Zeeltstraat 87
1432 PK Aalsmeer
elittooij@gmail.com
 

 

 

'Een goed verhaal' op de vrijwilligersavond

Vrijdag 11 oktober a.s. houden we weer een vrijwilligersavond. Nu eens anders dan anders!
We willen die avond graag met elkaar invullen als culturele avond.
Twee vliegen in één klap: weer eens een culturele avond én het budget dat voor die avond beschikbaar is komt in een pot waaruit te zijner tijd de verfraaiing van de binnenkant van de kerk zal worden betaald.
We zien dit als een start van een serie acties.
Wil je alvast de datum noteren en erover nadenken of je mee wilt doen in het programma?
We denken dan aan muziek (instrumentaal, vocaal, solo, ensemble, koor), poëzie, verhalen etc.

'Een goed verhaal'
Omdat ons jaarthema 'Een goed verhaal' is zijn we met name ook op zoek naar mensen die zelf verhalen schrijven en die daarvan wat willen laten horen op deze avond. (zie ook hier)
We komen er direct na de zomervakantie op terug.
Wil je je nu alvast aanmelden, dan kan dat bij
Jeannette van Andel, e-mail: je.andel@wxs.nl, tel. 030 6955221
Arie Boers, e-mail: arieboers@casema.nl, tel. 030 6952853

Wie helpt mee met acties voor de Ontmoetingsruimte

Binnenkort zal worden begonnen met de verbouwing van de binnenkant van het Kerkelijk Centrum.
Ook de Ontmoetingsruimte wordt opnieuw aangekleed.
Een werkgroep werkt aan voorstellen voor nieuw meubilair, gordijnen, enz.
Maar daarvoor hebben we niet genoeg geld in kas.
We zullen dus in actie moeten komen om dit te kunnen realiseren.

Als je zin hebt in om mee te helpen deze acties het komend najaar te helpen opzetten en tot een succes te maken, meld je dan aan bij de Scriba, Gerard van Heiningen, Hugo Albers of via actie@pknzeistwest.nl.

Zangers (v/m) voor Gedachtenisviering 3 november

Voor de gedachtenisviering op 3 november wordt geprobeerd een gelegenheidskoortje te vormen onder muzikale leiding van Carlijn Budde.
Belangstellenden zijn meer dan welkom om ons te komen versterken.
Omdat Carlijn haar inkomen verdient met muziek vragen we van deelnemers een bijdrage, voor het honorarium van Carlijn.
De invulling van de zangavonden is - naast het repertoire voor 3 november - deels ook “vrij zingen”.

De zangavonden zijn gepland op donderdagavonden, van 20.00 tot 22.00 uur.
Op deze avonden gaan we zingen: donderdag 5 en 19 september, 3 en 31 oktober.
De kosten bedragen € 7,50 per avond.

Carlijn heeft deze vragen:
1. Ben je beschikbaar op 3 november in de ochtend?
2. Welke zangavonden kan en wil je komen? Ook als je niet meezingt op 3 november, ben je welkom op de repetities!
3. Wie wil en kan meedenken over repertoire voor 3 november?

Heb je belangstelling? Mail dan het antwoord op deze vragen naar Anton Stegeman, antonstegeman@live.nl

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Walk of peace scholieren 23 september

Maandag 23 september is er een walk of peace voor middelbare scholieren. Hieraan doen verschillende scholen mee.
14.00 uur: alle deelnemende scholieren/studenten (en docenten) worden ontvangen in de openbare bibliotheek Zeist. Daar wordt een workshop gegeven door 'Musicians without borders'.
15.00 uur: walk of peace naar het gemeentehuis
15.30 uur: ontvangst op het gemeentehuis door burgemeester Janssen; hij gaat met de jongeren in gesprek gaat over het thema vrijheid.

Als je mee wilt doen graag aanmelden bij Jeannette van Andel (je.andel@wxs.nl) of Ellen de Boom (ellen.deboom@kpnmail.nl)

Vredesduif van Zeist

In 2015 werd in de oecumenische vredesdienst voor het eerst de Vredesduif van Zeist uitgereikt en Ellen de Boom werd benoemd tot Vredesduif van Zeist voor 2015-2016.
De Vredesduif van Zeist werd in 2016 jaar uitgereikt aan Najib Zahri, directeur van de Stichting Toléarance. In 2017 kreeg Jantje Paasman van de Weggeefwinkel de Vredesduif en in 2018 Gertjaap Kardol.
Op 29 september a.s. wordt de vredesduif overgedragen tijdens een bijeenkomst van het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies om 16 uur in de kerk van de Broedergemeente.
We willen ieder jaar in de Vredesontmoeting deze Vredesduif aanbieden aan iemand in de gemeente Zeist die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vrede in onze omgeving. We hebben een aantal criteria opgesteld:
De Zeister Vredesduif is bestemd voor een persoon die zich in het afgelopen jaar heeft onderscheiden door zich in te zetten voor:
- het vergroten van de betrokkenheid van mensen in Zeist op elkaar
- het vergroten van begrip tussen mensen met verschillende achtergronden/levensbeschouwingen
- volwaardige deelname aan de samenleving van mensen die buitengesloten dreigen te worden
- verzoening tussen mensen en groepen die in een gespannen relatie tot elkaar leefden.

Nu is aan u en jou de vraag: Ken jij iemand die aan deze voorwaarden voldoet? Of anders gezegd: zou je iemand willen voordragen voor deze Vredesduif?
We kunnen ons voorstellen dat jouw kandidaat niet helemaal aan álle criteria voldoet, maar als je hem of haar toch een goede kandidaat vindt: laat het ons weten!
U kunt uw nominatie tot uiterlijk 23 september doormailen aan Jeannette van Andel, je.andel@wxs.nl. Vermeld er ook bij waarom je haar of hem een geschikte kandidaat vindt!
Bekijk alle andere activiteiten in de Vredesweek

Vredesontmoeting 29 september

Zondag 29 september om 16.00 uur is er een vredesontmoeting als afsluiting van de vredesweek. Deze wordt georganiseerd door het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies en wordt gehouden in de kerk van de Broedergemeente, Zusterplein 20.
Tijdens deze bijeenkomst worden vredesteksten vanuit allerlei religies uitgesproken en wordt de vredesduif Zeist 2019/2020 uitgereikt door Gertjaap Kardol, vredesduif 2018/2019.
Iedereen is van harte welkom!

Opbrengst collectes en FairTrade

De opbrengsten van de collectes van 8 september 2019 zijn:
- Vluchtelingenwerk Inlia: € 216,96
- Plaatselijke gemeente: € 155,79
- Jeugd- en jongerenwerk: € 125,14

ACTIVITEITEN               

Bibliodrama: spelers en speelsters zijn welkom!

Op dinsdag 17 september om 20 uur start in het Kerkelijk Centrum opnieuw een serie bibliodrama-bijeenkomsten. Maar er kunnen nog wel wat mensen bij! Ook de spelers van afgelopen voorjaar moeten zich opnieuw opgeven. Graag z.s.m., maar uiterlijk maandagmorgen om 12.00 uur ... bij ds Tineke Dronkert ( ds.t.dronkert@pknzeistwest.nl) of via een sms of appje 06-189.186.45 .
Op vrijdagmorgen 20 september om 10.30 uur start de 'ochtend-bibliodramagroep'. Ook hier is het fijn als er nog wat spelers en speelsters bij komen. Opgave is noodzakelijk (ook voor oud-deelnemers!), uiterlijk woensdagavond om 20 uur.
Nota bene: als ik per mail reageer, kijk dan ook in uw spambox. Helaas belanden er nogal wat mailtjes van mij in een spambox bij diverse providers.....
En als u uw telefoonnummer onderaan uw mailtje zet, kan ik u ook telefonisch bereiken. Dat is wel zo handig.
Zie ook hier.

JeS, Tienerclub 12-15 jaar

Zo eens in de maand ontmoeten de tieners elkaar in het jeugdhonk. Gezelligheid en ontspannen samen zijn, daar draait het om bij JeS! (Jong en Samen) We praten bij, worden even stil, steken een kaarsje aan en gaan daarna komen we in beweging. Bijvoorbeeld een spel, samen een film kijken, iets maken een andere spontane activiteit samen. Met elkaar bedenken we het programma en sluiten de avond af met een tekst of een lied.

20 september, - 19.30 – 21.00 uur
Plaats: Jeugdhonk Noorderlichtkerk, Bergweg 92B Zeist
Miriam Bierhaus 06 29 60 60 12, Inge Enserink 06 3658 4985
E-mail: jeugdwerk@pknzeistwest.nl

 

 

 

Landelijke ontmoetingsdag INLIA

Mpho Tutu van Furth spreekt over omgaan met polarisatie

“Kunnen we erover praten?”

Mpho Tutu van Furth is op zaterdag 5 oktober aanstaande key note speaker in Amersfoort, op de landelijke ontmoetingsdag van INLIA (de interkerkelijke vluchtelingenorganisatie, waarbij ook deze kerk betrokken is). De dominee, auteur en dochter van Desmond Tutu woont tegenwoordig in Nederland.
Ze spreekt op de bijeenkomst over het omgaan met polarisatie. Hoe spreken we met elkaar over onderwerpen als vluchtelingen of racisme? Of vermijden we deze discussies, uit angst voor conflict? Als we het gesprek wél voeren; hoe voorkomen we dat het families, vriendenclubs of geloofsgemeenschappen splijt?
INLIA koos Mpho als gastspreker naar aanleiding van het boek over vergeving dat zij samen met haar vader Desmond schreef. INLIA-directeur John van Tilborg werd erdoor geraakt: “Een heel krachtige, bemoedigende boodschap.” INLIA kent de Zuid-Afrikaanse oud-aartsbisschop overigens al heel lang; Tutu was in 1989 een van de eerste ondertekenaars van het Charter van Groningen. Met dit verbond kozen (inter-)nationale kerkgemeenschappen destijds partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.
Na de speech zijn er dialoogtafels over hetzelfde thema, om ervaringen te delen en elkaar de hand te reiken. Na de lunch staan diverse workshops op het programma, zie https://www.inlia.nl. Hayarpi Tamrazyan, die bekend werd door het langdurige kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag, sluit de dag af.
De dag in de Emmaüskerk in Amersfoort is gratis toegankelijk voor alle leden van betrokken geloofsgemeenschappen, zoals de onze.
Mensen moeten zich wel aanmelden, via krp@inlia.nl.

Zaterdag 5 oktober
Inloop vanaf 10 uur.
Emmauskerk, Amersfoort

 

Wonen in een woongroep, iets voor u ?

Zoals vermeld in de Opgang van september en in eerdere berichten van onze Ontmoetingsgroep staat de komende avond op donderdag 19 september in het teken van “Wonen in woongroepen”.
Wat zijn de mogelijkheden in Zeist nu en in de naaste toekomst?
Waar zou je wel of juist niet gelukkig van worden?
Komt mijn gehechtheid aan privacy onder druk te staan of kan ik de onderlinge verbondenheid in een woongroep als een verrijking ontvangen?
Er zijn genoeg aspecten om de eerdere globale verkenning van vorig jaar verder uit te diepen.
We beginnen op 19 september om 19.30 uur in het KC.
Aanmelden bij ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl kan tot zaterdag 14 september met het oog op de catering en organisatie.
Frans van Schaik

 

Bezoek aan de moskee De Clomp

Op donderdagmiddag 26 september vanaf 14.00 uur zijn we welkom bij de moskee.
We kunnen dan het middaggebed meemaken.
We krijgen een presentatie over de Islam, een rondleiding door het gebouw en sluiten af met samen theedrinken.
Iedereen is welkom om mee te gaan, ook al woont u niet in Zeist-West.
Als u mee wilt kunt u zich aanmelden bij ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl

 

Zin-in-Film najaar 2019

Hierbij nodigen wij u weer uit voor de nieuwe serie films in het kader van het Forumprogramma "Zin in Film"!
Samen een film bekijken op groot beeld, met nagesprek.
Drie films met het thema: “Past dit bij elkaar?”
U bent van harte welkom, meld u aan!

Donderdag 26-09-19: Shoplifters
Als Osamu en zijn zoon na hun zoveelste winkeldiefstal weer onderweg naar huis zijn, komen ze buiten in de kou een verloren klein meisje tegen. Als blijkt dat ze van huis is weggelopen, neemt Osamu haar mee naar huis, waar ze al snel wordt opgenomen in het hechte gezin. Hoewel de familie arm is en ze net genoeg verdienen door te stelen, hebben ze een gelukkig leven samen. Tot een onverwachte gebeurtenis verborgen geheimen blootlegt en de familiebanden hevig op de proef worden gesteld.

Data: donderdag 26-09
Tijd:
 19.30-22.15 uur
Plaats: zaal in de NoorderLichtkerk
Kosten: vrijwillige bijdrage 2 euro + kosten eigen consumptie
Nagesprek o.l.v.: Jolande Knevel
Info/aanmelding: José Horjus
E-mail: horjus2003@ziggo.nl

 

Agenda deze week

wo 18 sept    19.15 u         Dienstvoorbereiding  

do 19 sept     19.30 u         Ontmoetingsgroep, wonen in een woongroepen", KC 

vr 20 sept     10.30 u         Bibliodrama, opgeven voor 17 sept, KC 

vr 20 sept     19.30 u         JeS, tienerclub 12-15 jaar, jeugdhonk Noorderlichtkerk 

za 21 sept     12.00 u         Internationale dag van de vrede, Walk of Peace in Almere 

zo 22 sept     10.00 u         Oecumenische vredesdienst, KC 

zo 22 sept     15.00 u         Kliederkerk, thema: schepping", KC 

zo 22 sept     19.30 u         Taizéviering, in deze viering klinkt psalm 146, Noorderlichtkerk,   

Eerder verschenen

 

Gespreksgroep Ontmoetingen met God Een jaar of 4 geleden hebben we met een groep gesprekken gevoerd nav het boekje “Ontmoetingen met God”. Toen het boek uit was, bespraken we het fijn te vinden om elkaar en God te blijven ontmoeten, zonder dat het thema de verplichting gaf alle avonden te komen.

Jaarthema "Een goed verhaal" Voor het jaarthema van dit jaar hebben we besloten aan te sluiten bij het landelijke thema ‘Een goed verhaal’. Dit past goed bij onze visietekst ‘…met een boek vol verhalen van God en de mensen…’. Het jaarthema zullen we elke maand op een bijzondere manier voor het voetlicht brengen.

Vredesweek 2019 Een overzicht van alle activiteiten in de Vredesweek 2019

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zeist Download de folder met de activitieten voor de verschillende leeftijdsgroepen

Programma Ontmoetingsgroep tweede helft 2019 Een afwisselend programma van samen dingen ondernemen voor iedereen.

Open Dag 7evende Hemel Kom en doe mee aan de workshops en geniet van één van onze voorstellingen. Je kunt je vanaf nu inschrijven voor deze dag.

 

 

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring