eNews | 5 mei 2017 | week 19
DEZE WEEK
• Sprekers
• Vastendag
• Liefdemaal
• Vakantie
• Livestream
• Woensdagavond
• Kinderkamp
• Kinderwerk
• Doopdienst
• Parelen bruiloft
• Gastsprekers
• Huwelijk 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 19
7 mei t/m 14 mei 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4

WOENSDAG
19.30 uur  Woensdagavond samenkomst

DONDERDAG
19.30 uur  Evangelisatie
 
ZATERDAG
12.00 uur  Vastendag
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
12.45 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 


WETTISCH
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Het is opvallend dat een aantal mensen verlangt naar een leven volgens de wet. Sommigen willen terug naar de wetten van Mozes. Met het leven naar de wet bedoelen zij soms, het houden van de sabbat. Het Joodse volk heeft zich nooit kunnen houden aan de volledige wet, want niemand is daartoe in staat. 
De liefde is de vervulling van de wet. Zie Romeinen 13:10: “De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.”
Wie van God en van mensen houdt, zal niet stelen of liegen, enzovoort. 
Die liefde, de vervulling van de wet, is er niet vóór de kruisdood, maar na de kruisdood en opstanding van de Heer. 
In het Oude Testament zijn er 613 wetten en de meeste mensen die zich aan de wet willen houden, kennen niet eens al die wetten. Zij houden zich dus ook niet aan al die wetten. Zij willen zich aan de wet houden, maar bepalen zelf hun regels en aan welke wetten van Mozes zij zich houden. Zelfs mensen die zeggen dat zij de sabbat houden, doen dat niet consequent en doen dat als het hun goed uitkomt en vaak op hun eigen manier.
 
Wij leven in een tijd waarin mensen de Heer willen vervangen door de wet van Mozes. Zij zeggen het niet openlijk, maar hun onderwijs en geloofsbelijdenis gaan die richting op. De apostel Paulus werd ook geconfronteerd met deze wettische mensen. Zo erg, dat hij aan de Galaten zei, dat wie de wet wil houden, zich dan moet houden aan de gehele wet. Niemand heeft dat ooit gedaan. Zie wat hij schrijft in Galaten 3:10: “Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.”
Ook in deze tijd verwachten sommigen het van werken der wet, maar dat is zeer onverstandig. Christus is de Liefde en Hij is de vervulling van de wet. Hij is Heer. Duidelijk is dat allen die het van de werken van de wet verwachten, de genade door Jezus Christus afwijzen.. Willen wij onder de vloek liggen of willen wij in de armen van Jezus liggen?
Ik raad de wettische mensen aan om op te houden de wet van Mozes belangrijker te achten dan de genade door Jezus Christus. Hoe goed de wet ook mag zijn . En nu over te stappen op Gods genade-offer aan de mens. Zie op Jezus die gestorven is voor onze zonden en de wet heeft vervuld, in de liefde. 
Het is niet Jezus en de wet. Het is Jezus of de wet.
Het is liggen onder de vloek of leven onder de genade van Jezus.
Het is, zich houden aan alle (613) wetten of de vervulling der wet, de liefde, aanvaarden. 

Sprekers
Op zondag 7 mei spreekt onze voorganger, S.L. Hofwijks, in onze gemeente Maranatha Flevoland. De volgende sprekers zullen de gemeente in Amsterdam bemoedigen met het Woord van God:
Ochtenddienst – Astrando Castillion
Middagdienst –   Arjan Knevel

Vastendag
Denk aan de gemeentevastendag van zaterdag 13 mei. De gemeente wordt dan opgeroepen om deze dag in bidden en vasten door te brengen. U kunt desgewenst ook sober vasten.
Wij hopen van 12.00 tot 14.00 uur samen te komen in de kerk om te bidden voor de gemeente, de gelovigen, de voorganger van de kerk en tal van andere zaken. U bent van harte welkom.

Liefdemaal
Wij verzoeken de kinderen Gods die aan het Liefdemaal op 25 mei wensen deel te nemen, niet te vergeten het toegangsbewijs van euro 5,00 ( kinderen tot 12 jaar, euro 2,50) aan te schaffen.
Vakantie
Pastor John en zr. Belinda Uyleman hopen op 15 mei voor een week op vakantie te gaan naar het buitenland.

Livestream
De woensdagavondsamenkomsten worden ook via Livestream              (www.maranatha.nl) en Facebook (Maranatha Ministries Amsterdam) uitgezonden. De eerste uitzending vond plaats op woensdag 3 mei. 

Woensdagavond
Voorganger S.L. Hofwijks en pastora Eveline Hofwijks zijn van 10 tot en met 12 mei afwezig. De woensdagavonddienst van 10 mei wordt, DV, geleid door pastor Gustaaf Soekimo.
 
Op woensdag 24 mei is er vanwege het Liefdemaal op 25 mei, GEEN woensdag-avondsamenkomst. 

Kinderkamp
Denk aan het kinderkamp dat georganiseerd wordt door de zondagschool. Het thema is "Wat zegt de Bijbel?".
Van woensdag 2 t/m vrijdag 4 augustus gaan de kinderen van groep 1 t/m 8 naar de groepsaccommodatie "de Haverkamp" in Hengelo. De kosten voor het kamp zijn € 60 per persoon (volwassene /kind). Houdt u er rekening mee dat er een beperkt aantal plekken beschikbaar is.
Vindt u het fijn om een kind, dat anders niet mee zou kunnen, te sponsoren, dan kunt u het bedrag overmaken naar één van de rekeningnummers van Maranatha Ministries onder vermelding van "Sponsoring kinderkamp 2017". Indien u hierbij een specifiek kind in gedachten heeft, graag de naam en leeftijd van het kind ook bij de betaling vermelden.
Voor meer informatie over het kinderkamp, kunt u in Amsterdam terecht bij zr. Sherida Belfor-Julen en zr. Shelley-Ann Girwar en in Almere bij zr. Sharella Victoria en br. Roland Koch of u kunt een mail sturen naar mmkinderkamp@outlook.com.

Kinderwerk
Voor ons kinderwerk zijn wij op zoek naar gelovigen met een bewogenheid voor de kinderen van groep 1 t/m 8. Als u een passie voor de Heer heeft en trouw onze kinderen wilt helpen de Here te leren kennen, dan kunnen wij uw hulp goed gebruiken bij het kinderwerk. Wij hebben verschillende onderdelen waarmee u kunt helpen: registratie, inloop, kinderwerker, assistent- kinderwerker en deurdienst.
Bouwt u ook mee aan de toekomst van onze kinderen? Meldt u dan nu aan. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in de Infokamer.

Doopdienst
Op zondag 24 september vindt onze doopdienst plaats. Gelovigen die door onderdompeling gedoopt wensen te worden, kunnen dit kenbaar maken door het betreffende formulier in de Infokamer in te vullen. Voor inlichtingen over de doop in water kunt u desgewenst contact opnemen met ons secretariaat. U krijgt na aanmelding bericht van het secretariaat.

Parelen bruiloft
Op maandag 8 mei hopen br. Jozef en zr. Dulcy Kammeron-Nelom hun parelen bruiloft te vieren. Zij zijn dan 30 jaar getrouwd.

Gastsprekers
07 mei: 12.45 uur – Arjan Knevel
28 mei: 10.00 uur – Niko Njotorahardjo - Indonesië
25 juni: 12.45uur  – Elisabeth Syre – Zuid Afrika
23 juli: 10.00 uur – Moses Alagbe - MTCT
13 augustus: 12.45 uur – John Grant - Engeland
27 september: 19.30 uur – Nicole Ballosingh - Holder
01 oktober: 12.45 uur – Nicole Ballosingh - Holder

Huwelijk
Br. Sergio Bostdorp en zr. Jeanette Geelhoed hopen op 13 mei in het huwelijksbootje te stappen.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl