In deze nieuwsbrief:
 
 
 
Oproep Kind en Ziekenhuis aan cliëntenraden van ziekenhuizen
 
Onlangs is het advies van de NFU en NVZ geweest om te stoppen met patiënten keurmerken. Een gemiste kans aldus Stichting Kind en Ziekenhuis en zij komen dan ook met een uitgebreide reactie.
De Smiley is een kwaliteitsinstrument om kind- en gezinsgerichte zorg te stimuleren, geen doel op zich. Met de Smiley leg je als zorgorganisatie vast waar je staat op het gebied van kind- en gezinsgerichte zorg.
Van alle keurmerken en kwaliteitsinstrumenten in de zorg is de Smiley de enige die inzoomt op de kwaliteit van generieke kindzorg. Kinderen zijn namelijk geen kleine volwassenen. In tegenstelling tot een JCI of een Niaz die dit onvoldoende meenemen.
 
Zeer betreurenswaardig vindt Stichting Kind en Ziekenhuis dan ook het advies van de NVZ over het verminderen van keurmerken met 50% waarin het lijkt alsof de vier specifiek genoemde patiëntkeurmerken de belangrijkste zijn om mee te stoppen. Het advies betreft: ‘Denk goed na als ziekenhuis over verminderen van keurmerken met de suggestie 50% te verminderen’, maar de keuze of en hoe je dit doet is aan elk ziekenhuis zelf.
 

 
 
Werken met het Kwaliteitskader Wijkverpleging
 
Het Kwaliteitskader Wijkverpleging stelt de cliënt centraal. Wat iemand zelf wil en kan, vormt het uitgangspunt voor zorgprofessionals om goede zorg en ondersteuning te geven. Verpleegkundigen en verzorgenden zullen daarbij steeds meer een beroep doen op de zelfredzaamheid van de cliënt en zijn omgeving.
 
Preventie, de beste zorg voor cliënten en leren en verbeteren staan centraal in het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Het is de bedoeling dat in 2019 iedereen in de wijk met het Kwaliteitskader werkt.
V&VN maakte een werkdocument waarmee wijkverpleegkundigen aan de slag kunnen.
 

 
 
 
 
SAVE THE DATE: 20 mei Themadag Thuiszorg
 
20 mei staat de Themadag Thuiszorg (10.00 – 16.00 uur)  gepland in Nieuwegein. Voorlopig op het  programma:
 
  • Hans van Dinteren, senior trainer, coach en adviseur medezeggenschap: presentatie/workshop contact met de achterban en andere thema’s waar cliëntenraden van thuiszorg tegenaan lopen.
  • Peter van de Burg, cliëntenraad AllerZorg met aansprekende praktijkvoorbeelden van o.a. contact met de achterban. 
  • Ria van Haren, voormalig wijkverpleegkundige en bestuurder ouderenzorg, heden lead auditor HKZ en deskundige scheiden wonen & zorg en financieringsstromen en indicatiestellingen verpleeghuiszorg: presentatie over wijkzorg, actuele ontwikkelingen, indicatiestelling, rol zorgkantoor, financieringsstromen, scheidslijn wmo, wijkteams, rol gemeenten, wel/niet gecontracteerde zorg. 
 
Verder veel ruimte voor vragen, discussie en netwerken.
 
Binnenkort meer op onze website en in deze nieuwsbrief! 
 
 
VACATURE: Allerzorg zoekt ondersteuner
 
Allerzorg is een (bijna) landelijk werkende thuiszorgorganisatie die duizenden cliënten bedient.
 
De cliëntenraad is op zoek naar een nieuwe ondersteuner. Op freelance basis voor ca. 8 uren per week
Het takenpakket is gevarieerd: enerzijds secretarieel en administratief, anderzijds inhoudelijk en organisatorisch.

De werkzaamheden zijn voor een groot deel thuis te verrichten. Gemiddeld twee keer per maand is er een vergadering op een plek gewoonlijk in het midden des lands.
 

 
 
 
 
 
 
 
Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad zoekt collega's om mee te sparren!
 
Ellen de Mooij is een ervaren en bevlogen ambtelijk secretaris die binnenkort gaat werken in een voor haar nieuwe sector; een algemeen ziekenhuis. Via deze weg is Ellen op zoek naar collega ambtelijk secretarissen die werkzaam zijn binnen de ziekenhuis sector, om met elkaar te kunnen sparren en ervaringen uit te kunnen wisselen.
 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Ellen de Mooij, via e-mail adres helenademooij@gmail.com of telefonisch, 06-180-25710.
 

 
Leergang (onafhankelijk) voorzitter (centrale) cliëntenraad
 
De leergang (onafhankelijk) voorzitter (centrale) cliëntenraad is geschikt voor (onafhankelijk) voorzitters van (Centrale) Cliëntenraden, Patiënten Advies Raden of andere vormen van Cliënten Medezeggenschap in de Zorg. Managers, Bestuurders in de zorg, andere belangstellenden.
Wanneer de leergang met goed succes wordt doorlopen ontvangt u een certificaat. 
De leergang kan ook per onderdeel worden besteld en op maat worden aangeboden. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. 
De leergang wordt verzorgd door Hans van Dinteren, op 9 april, 14 mei en 11 juni 2019 in Nieuwegein
 
 
 
 
 
 
 
Gratis Kennis- en Leer netwerkbijeenkomsten: Ke(r)nNetwerken
 
Om de positie en verbondenheid van de Nederlandse cliëntenraden verder te ontwikkelen, organiseert NCZ  in samenwerking met VWS, 85 gratis kennis- en leer netwerkbijeenkomsten voor
clientenraden, voorzitters en ondersteuners van verpleeghuiszorg (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg)   
 
 De volgende punten komen in de bijeenkomsten aan de orde:
-De rol en positie van de professionele ondersteuning
-De rol en positie van de voorzitter
-Kennis opdoen over inspraak en medezeggenschap voor cliëntenraden (Wmcz2018)
-Kennis opdoen over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
-Ervaringen uitwisselen over nieuwe vormen van medezeggenschap
-Leren van elkaars ervaringen met medezeggenschapswerk
  
 
 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl