April 2020
Nieuwsbrief 135
Zondag 3 mei: 

Op deze dag is de kerk NIET geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.
Vandaag, bevrijdingsdag van Rhenen, zal pastoor Henri ten Have, voorgaan in een Eucharistieviering in de Gedachteniskerk.
 
Deze Eucharistieviering  is live te volgen via:

de facebook site van de parochie

 
De viering is op internet terug te vinden via:


De Emmausgangers
'Heer blijf bij ons, de zon gaat onder.'
Wij boden dan het avondbrood
de vreemde man, die langs de baan
met ons was meegegaan.
En wijl hij, ‘t zegenend, de ogen sloot,
gebeurde het: Zijn aangezicht
verklaarde in een hemels licht,
waarin Hij plotseling verdween…
Dit was het wonder.
Wij stonden weer alleen,
doch vouwden blij onz’ handen.
Het was alsof Hij door ons heen verdween
en ‘t licht in ons is blijven branden.
Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder!
 
(door Felix Timmerman)
De Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming-kerk in Renkum maakt kans op de titel:
Meest gastvrije kerk van Oost-Nederland. De stichting 'Welkom in de Kerk'
heeft vijf kerken in Gelderland en vijf in Overijssel genomineerd.
Stem voor de publieksprijs via internet op  
op onze kerk en zeg het voort! 
Wij staan nog op nummer1, maar we worden al een beetje ingehaald.
We hopen, dat veel mensen via hun
eigen bestanden anderen vragen op onze kerk te willen stemmen. Dit kan via de pc en/of een mobielnummer.
De kerk, die de meeste stemmen krijgt ontvangt €1000.00
Aanpassing verschijningsdata TitusBreed
Gezien de huidige situatie van de coronacrisis heeft de    hoofdredactie van TitusBreed - na intern overleg én raadpleging van  het pastoraal team en het parochiebestuur - besloten om in deze periode slechts één nummer uit te brengen. 
Dit nummer van TitusBreed zal (naar verwachting half juni) verschijnen wanneer er m.b.t. de coronacrisis nieuwe landelijke en kerkelijke besluiten bekend gemaakt zijn
De Gedachteniskerk is geopend op:
Zondag 10 mei:  
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.      
 
Zondag 17 mei:  
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.      
 
Zondag 24 mei:   
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.    
 
Zondag 31 mei:
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden
Kinderwoordvieringen
De Eucharistievieringen, die via Facebook rechtstreeks uitgezonden worden
             https://www.facebook.com/rkpztb/
 kunt u ook op internet
terugvinden.
 
Nieuw is dat er nu ook kinderwoordvieringen
via facebook
              https://www.facebook.com/rkpztb/
 verzorgd worden door pastoor ten Have.
Op een plezierige wijze kunnen de kinderen kennis maken met de verhalen uit de Bijbel.
 
Ook deze vieringen kunt u via internet terugvinden:
 
Overigens ook voor volwassenen een aanrader.
R.K. geloofsgemeenschap voor
Rhenen - Achterberg - Elst (U) - Kesteren - Ochten - Lienden