Teambuildingsnamiddag, 5HW
Beste ouders
Beste leerlingen van 5 HW
 
Zowel leerlingen, leerkrachten als ouders gaven de voorbije weken signalen dat de studiemotivatie, de klassfeer en de samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten niet zo goed verloopt in onze klas. Omdat we daar graag iets willen aan doen, gaan we samen op teambuildingsnamiddag. Deze teambuilding gaat door op maandagnamiddag 27 januari van 12u10 tot 16u05.
 Concrete afspraken:
  • De lessen van de voormiddag gaan gewoon door.
  • De teambuilding vindt plaats op een locatie buiten de school Ziekelingenstraat 37 in Leuven.
  • We verzamelen maandagmiddag om 12u10 aan de poort. Wie met de fiets naar school komt verplaatst zich in groep naar de locatie met de fiets. De andere leerlingen nemen in groep de lijnbus. Wie met de bus gaat neemt een Buzzy Pazz of een lijnkaart  mee.
  • Er is als middagmaal een broodje en drank op de locatie voorzien.
  • Om 16u05 mogen de leerlingen rechtstreeks naar huis vertrekken met de fiets of de bus.
  • De kostprijs van deze teambuildingnamiddag wordt verrekend via de schoolrekening en zal ongeveer 6,- euro bedragen.
We duimen voor een toffe groepssfeer, goede gesprekken, leuke teambuildingsoefeningen en een positieve ingesteldheid van iedereen om er iets constructiefs van te maken.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Hilde Van Wichelen
Klastitularis 5 HW
 
Marleen Maertens
 
Co-titularis 5 HW
Frank Baeyens
Directeur
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be