Positief speelplaatsgedrag, 1F1
Beste ouders
 
In 1F1 zijn er het afgelopen trimester een aantal incidenten voorgevallen op de speelplaats. Daarom willen we met 1F1 het komende trimester werken rond positief speelplaatsgedrag.
 
Met de klas zullen we brainstormen over afspraken die nodig zijn voor een positief speelplaatsklimaat. Het idee is om de klas te belonen wanneer het hen lukt om de afspraken na te komen. De toezichthoudende leerkrachten zullen als speelplaatscoach de leerlingen hierbij aanmoedigen en coachen.
 
Met verder vragen kan u altijd bij de klasleerkracht, mevrouw Van ’t Hof, of de leerlingbegeleider, Griet Cleeren, terecht.
 
Vriendelijke groeten
Ann Van ’t Hof, klasleerkracht
Griet Cleeren, interne leerlingenbegeleider
Els Pitschon, directeur leerlingenzorg
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer ann.vanthof@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be