______________________________________________________

31 mei 2020 – nummer 451

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

 

Pinksterpuzzeltocht. U doet toch ook mee?

 

Kijk verderop in de Nieuwsbrief hoe u mee kunt doen!In juni blijft Kerkelijk Centrum gesloten

De afgelopen maanden heeft Zeist-West de vieringen verzorgd in samenwerking met de NoorderLichtgemeente en het Witte Kerkje. Vanaf Pinksteren zullen de drie wijkgemeenten ieder weer zelf de kerkdiensten verzorgen. Dat zal in juni nog geheel digitaal zijn, zoals u nu gewend bent.
In de wijkkerkenraad van 28 mei is besloten dat we gaan onderzoeken of vanaf  juli een beperkt aantal kerkgangers weer aanwezig zou kunnen zijn bij de vieringen. Er moet hiervoor heel veel geregeld worden. Wettelijk zijn vanaf juli maximaal 100 kerkgangers mogelijk, maar het is nu al duidelijk dat dat alleen al vanwege de 1.5-meterregel in het KC niet mogelijk is.
Wij houden u op de hoogte als we meer weten.

Namens de wijkkerkenraad, Jelmer Martens

 

VIERINGEN

Bij de dienst en de speurtocht

Pinksteren wordt vaak gepresenteerd als een vurig feest vol extase en opwinding. Maar de lezingen en de liederen vanmorgen corrigeren dat eenzijdige beeld. De Geest is ook ons geheugensteuntje, onze trooster, de koele bries die ons zuivert van alle onrust. Kwestie van omdenken?
Vandaag hebt u de kans om bij de kinderen in de wijk langs te gaan, als u de speurtocht gaat lopen. Laat die kans niet liggen! En ook die speurtocht is een vorm van omdenken: waar we meestal de kinderen vanuit het jeugdwerk op pad sturen langs anderen, nodigen we nu juist u uit om op pad te gaan!

Diensten in juni
De dienst op Kerkendag komende zondag 7 juni wordt uitgezonden via RTV Slotstad. De diensten op 14, 21 en 28 juni zullen - net als de afgelopen maanden - zonder kerkgangers worden uitgezonden. Op die manier hebben we meer tijd om goed na te denken hoe we mondjesmaat vanaf juli de toegang kunnen openstellen.
Ook praktisch gezien zitten we door de aanwezigheid van de NGK al snel aan het maximum aantal van 30 mensen in een gebouw. We hopen dat eind juni ook meer duidelijkheid is over de mogelijkheid om te zingen. In elk geval kunt u thuis naar hartelust en uit volle borst wel meezingen met de liederen!
De vieringen worden uitgezonden via Kerkomroep en YouTubekanaal van Zeist-West.

Uitzendingen van kerkdiensten worden na een week verwijderd van het openbare YouTube kanaal in verband met auteursrechten op de liederen.
Via de webmaster kunt u zonodig nog toegang krijgen tot oudere diensten.


Uitzendingen Zeist-West

  Kerkomroep Zeist-West
 
YouTube Zeist-West

Oecumenische kerkendag, zondag 7 juni

Op zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren wordt traditiegetrouw de Kerkendag gehouden.
Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk deze uitgebreid op het Zusterplein te vieren.
De viering wordt online gehouden met een beperkt aantal mensen en zal livestream worden uitgezonden ( zie www.ebgzeist.nl) en via Slotstad Radio ( FM 107.0).
De viering begint om 10 uur.
Deelnemende kerken zijn: Parochie Sint Maarten, de PKN wijkgemeenten NoorderLicht, Oosterkerk en Zeist-West, de Doopsgezinde Gemeente Zeist en de Evangelische Broedergemeente.

Het thema van deze viering is: ‘Gods schepping als knipoog’.
Maaike de Jong, predikant Doopsgezinde Gemeente Zeist, Martin Rus namens de Protestantse wijkgemeente Oosterkerk en gastheer Markus Gill, predikant Evangelische Broedergemeente zijn de voorgangers.
De muzikale begeleiding is in handen van organist Niels Fischer en enkele blazers.
Er zijn zangers vanuit de deelnemende kerken en vanuit de kinderkerk wordt een filmpje vertoond.
Tijdens de viering is een schilderij van Jolien van der Velde- van Braak te zien; dit is speciaal voor deze viering gemaakt.

We nodigen u van harte uit deze viering mee te beleven via Slotstad Radio of via de livestream verbinding.

Zie ook de website van de Raad van Kerken Zeist www.raadvankerkenzeist.nl

 

Voorbeden

Als er iets of iemand is waarvoor u wilt danken of wilt bidden: stuur mij een mailtje of een WhatsApp berichtje. U kunt ook uw voorbeden op een briefje schrijven en die in de brievenbus bij onze kerk stoppen.
Ik zal die ingeleverde voorbeden verwerken in mijn eigen dienst (als ik dienst heb).
Dit gebeurt natuurlijk altijd anoniem en met zorg voor uw privacy. Ik zal zelden de 'letterlijke' tekst van uw gebed overnemen. Maar ik zal altijd de intentie zo nauwkeurig mogelijk proberen over te brengen.

Kinderkerk-zomaar te gaan met een stok in je hand

In de veertigdagentijd voor Pasen en de afgelopen weken hebben we de verhalen gevolgd van Mozes en het volk van God. Hoe het volk bevrijd werd en door de zee trok; over de lange tocht door de woestijn; over het manna uit de hemel en het water uit de rots, en over de tien geboden. De tocht van het volk door de woestijn is hiermee nog niet afgelopen. Ze zijn nog niet aangekomen in het beloofde land en hebben nog een lange zware tocht te gaan. Maar ze mogen weten dat God met hen meegaat.

Voor ons stopt het verhaal van de reis door de woestijn hier wel. Vanuit de kinderkerk Zeist-West volgen we de verhalen uit Kind op Zondag en die gaan verder met verhalen uit Matteüs.
In deze verhalen horen we wat Jezus vertelt. Soms geeft hij zijn discipelen een opdracht, soms vertelt hij een mooi verhaal om ons dingen te leren.
Opnieuw een soort reis dus, maar nu een reis samen met Jezus.
Maar eerst vieren we het Pinksterfeest.
Het is niet altijd makkelijk om je ‘begeesterd’ te blijven voelen in deze Coronatijd. Waar worden de kinderen en ouders enthousiast van, wanneer voel je je bemoedigd en vrij om te vertellen wat je bezig houdt? Wat je aandacht geeft, groeit.
Dus kunnen de kinderen en ouders aan de slag met de verhalen, filmpje, het recept en natuurlijk: de Speurtocht! Die staat trouwens open voor jong en oud. Doet u ook mee?

Namens de Kinderkerk, Coby, Hettie en Tjallie

 

GOED OM TE WETEN

Geen Nieuwsbrief meer op woensdag

Bij de start van de lockdown zijn we begonnen met een extra nieuwsbrief op woensdag als extra contactmoment.
Nu de situatie rond corona voor het gevoel weer wat normaler is geworden en meer onderdeel van ons dagelijks leven kan de midweekse nieuwsbrief komen te vervallen.
De vaste bijdrgen van Jolien en Samen Zeist-West worden opgenomen in de zaterdagse nieuwsbrief, die dan natuurlijk weer wat dikker wordt.
Maar dat is in deze zomertijd geen probleem, omdat andere kopij gaat opdrogen.
Vanaf komende week is er dus alleen op zaterdag een Nieuwsbrief.

Bereikbaarheid pastoraat

In overeenstemming met de landelijke richtlijnen, zullen bezoeken aan huis in de komende weken tot een noodzakelijk minimum worden beperkt.
Voor wat betreft het pastoraat geldt de volgende regeling:
* Voor zaken met betrekking tot gemeenteleden van 80 jaar en ouder graag contact opnemen via de desbetreffende bekende contactpersoon. En indien die niet bekend is, dan via Corrie de Koning (030-6911968).
* Voor zaken met betrekking tot leden jonger dan 80 graag contact opnemen met Jeannette van Andel (pastoraal medewerker; 030-6955221) of Kees Manintveld (ouderling pastoraat; 06-15097230).
* In geval van overlijden is Kees Manintveld (06-15097230) eerste aanspreekpunt. Per situatie wordt bekeken of Tineke de uitvaart leidt of dat een collega hiervoor wordt gevraagd.

Tineke Dronkert is gewoon bereikbaar via haar telefoonnummer en mailadres. Zij zal echter niet altijd reageren op een mail of ingesproken bericht. Het kan voorkomen dat zij de mail doorstuurt naar iemand anders die plaatsvervangend de mail beantwoorden zal of het ingesproken bericht afhandelt.
Hebt u vragen van bestuurlijke aard: neem dan contact op met de scriba/voorzitter via de mail (scriba@pknzeistwest.nl).

Distributie Opgang

De Opgang is voor de distributie van het kerkblad op zoek naar iemand die 11x per jaar op een donderdag overdag 13 Opgang pakketjes ophaalt bij de Oude Kerk en kan bezorgen bij de bezorgers van Opgang in Zeist-West.
U kunt zich aanmelden bij het kerkelijk bureau. U kunt er ook voor kiezen om het eerst 1x te proberen.
Tel: 030-6920300 of verzending@opgang.info 

 

 

Samen Zeist-West: onze eigen “Keek op de week” 7

Voor de achtste editie van Samen Zeist-West willen we stilstaan bij ‘Vertrouwen’. Met Pinksteren, komende zondag, vieren we de komst van de Heilige Geest. Kan dat ons helpen om de volgende stappen te zetten, deze nog onbekende toekomst in waarin zoveel anders zal blijven gaan dan we voorheen gewend waren?

Vertel er iets over met een foto en/of korte tekst, stuur dat naar samenzeistwest@yahoo.com - en wij maken er weer een PDF van. U kunt uw bijdrage (foto, tekst of tekening) uiterlijk maandagmiddag 1 juni, 17.00 uur insturen.

 

 

 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Bijdrage Voedselbank Zeist

Tweemaal per jaar houden we in onze wijkgemeente een inzamelingsactie voor de Voedselbank Zeist.
Mensen uit Zeist, met een inkomen onder bijstandsniveau, kunnen bij de voedselbank wekelijks een voedselpakket halen.
De steun is niet vrijblijvend: onze klanten werken onder professionele begeleiding aan het oplossen van hun problemen.
Het voedselpakket bestaat uit levensmiddelen die zijn geschonken door producenten, supermarkten en inzamelingsacties . Zo helpen ze mensen die het nodig hebben en gaan ze verspilling van voedsel tegen.

Begin april heeft de diaconie een dringend verzoek ontvangen van de voedselbank om hen te bevoorraden met producten omdat de aanvoer van de supermarkten in het begin van de corona crisis bijna helemaal stil viel. Omdat onze kerk toen ook al was gesloten en het onwenselijk was op dat moment op een andere manier goederen in te zamelen voor de voedselbank hebben besloten hen te ondersteunen met een gift van €.400.

De Voedselbank houdt nog steeds inzamelingsacties bij supermarkten. Op de website van de Voedselbank (www.voedselbankzeist.nl) vindt u meer informatie over de Voedselbank, de acties en hoe u hen kunt steunen.

In september hopen we weer een actie in onze wijkgemeente te organiseren, waarbij u zelf producten kunt aanleveren.

 

 

 

 

Stroopwafelconcerten

Donderdagmiddag 28 mei heeft Stichting Stroopwafelconcerten een muzikale tocht gehouden langs drie zorgcentra in Zeist waaronder de Amandelhof en Looborch.
Leden van het Amersfoorts Koper Ensemble gaven voor de deur voor de bewoners, die vanwege het corona virus al maanden opgeloten zitten, een concert.
De bewoners ontvingen om de dag nog meer kleur te geven een pakje stroopwafels met een mooi kaartje.
Het college van diakenen heeft door een gift het mede mogelijk gemaakt deze middag te kunnen houden.
Hier een impressie in foto's.

Pinkstercollectes – Kerk in Actie

In de afgelopen nieuwsbrieven hebben wij u al geïnformeerd dat we, zoals met Pasen, ook met Pinksteren in één keer willen collecteren met terugwerkende kracht vanaf Pasen. Om u een idee te geven welke doelen de 1e, 2e en 3e (deur) collectes in deze periode van toepassing zijn hier een overzicht:

 

1e collect 

2e collecte 

3e collecte 

19 april 

Diaconie 

Plaatselijke gemeente 

Onderhoud gebouwen 

26 april 

Diaconie 

Plaatselijke gemeente 

Binnenlands diaconaat 

3 mei 

Diaconie 

Plaatselijke gemeente 

Predikantsplaatsen 

10 mei 

Diaconie 

Plaatselijke gemeente 

Timon 

17 mei 

Diaconie 

Plaatselijke gemeente 

Onderhoud gebouwen 

24 mei 

Diaconie 

Plaatselijke gemeente 

Algemeen kerkelijk werk 

31 mei 

Pinksterzending 

Plaatselijke gemeente 

Diaconie 


Pinksterzendingscollecte van 31 mei

Wij willen graag extra uw aandacht voor de Pinksterzendingscollecte van 31 mei
(1e collecte). De opbrengst is voor het Kerk in Actie doel "Jonge kerk in Marokko".In dit land is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Als u hier extra voor wilt geven kunt u dit aangeven bij uw gift.

Hoe kan ik geld overmaken?

U kunt er voor kiezen om uw gift onder te verdelen in 3 collectes, waarbij de 1e collecte bestemd is voor de diaconie, de 2e collecte voor de plaatselijke gemeente en de 3e collecte voor de doelen zoals hierboven aangegeven. Maar u mag ook een groot bedrag overmaken naar de 1e collecte en dan zullen de kerkrentmeesters dit bedrag verdelen over de verschillende doelen. Als dat uw bedoeling is kunt u dit aangeven op het invulformulier of in het opmerkingenveld van uw overschijving.

Er zijn drie manieren om uw bijdrage over te maken. Via een iDeal-betalingVia een eigen overschrijving (online of met overschrijvingsformulier)Via collectebonnen

iDeal-betaling

Door het Kerkelijk Bureau is een speciale site aangemaakt voor alle wijkgemeenten in Zeist. U vindt daarop de verschillende mogelijkheden om via iDeal geld over te maken.
Maar met de volgende link komt u rechtstreeks bij de pagina voor Zeist-West: Collectes Zeist-West. Via het formulier kan er een gift/donatie gedaan worden.

Op de site kiest u voor gift/donatie, waarna u op een nieuwe pagina komt waar u het formulier kunt invullen.
1. Er kan er een e-mailadres worden opgegeven waar een bevestiging naartoe verzonden wordt zodra de gift afgerond is. Het is niet verplicht om dit veld in te vullen.
2. Het proces eindigt met het invullen of selecteren van een bedrag.
3. Desgewenst kunt u eventuele opmerkingen met betrekking tot de gift kwijt in het opmerkingenveld.
4. Door verder te gaan kunt u daarna via iDeal uw betaling doen.

Als u via uw telefoon wilt betalen kunt u gebruik maken van de QR code hierboven, waarna u de keuze maakt om via de webpagina verder te gaan.

Zelf overschrijven

-1e collecte: NL96 INGB 0663 9114 94 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zeist o.v.v. 1e collecte
-2e collecte: NL46 RABO 0373 7335 34 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist o.v.v. 2e collecte wijkgemeente Zeist-West
-3e collecte: NL46 RABO 0373 7335 34 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zeist o.v.v. 3e collecte wijkgemeente Zeist-West


Collectebonnen

De collectebonnen kunt u in een envelop inleveren in de brievenbus van het Kerkelijk Centrum. Vermeld op de envelop voor welke collecte of welk doel de bonnen bestemd zijn.

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met één van de kerkrentmeesters via het e-mail adres kerkrentmeesters@pknzeistwest.nl.
We kijken uit naar uw bijdragen en vertrouwen op een net zo goede opbrengst als met Pasen. Tot nu toe heeft u ons nog nooit in de steek gelaten. De kerk is er ook voor U.

Piet Jan Keymel, kerkrentmeester
Nicolette van de Kuilen, kerkrentmeester
Lo van Yperen, diaken

 

Gedichten in coronatijd

Omdat deze tijd ook een tijd is van lange adem willen we elke week een gedicht in de Nieuwsbrief zetten, door een van de gemeenteleden geschreven of uitgezocht.
Gedichten van hoop, troost, bemoediging, geduld, bijzondere ervaringen etc.
De schrijver geeft de pen over aan een volgende ( na overleg).

Vandaag een gedicht uitgezocht door Wimke van Noord.
Zij geeft de pen door aan Bétha Wits.

Toen wij in 1977 trouwden wilden wij graag als trouwtekst Johannes 14 vers 26. De predikant vond dat een wat vreemde keuze. Het moest toch over de liefde gaan?!
Deze tekst heeft ons altijd geïnspireerd. De Geest leert ons te leven in liefde en de juiste beslissingen nemen. De Geest is als de wind: soms een storm, die het vuur van verontwaardiging bij onrecht aanwakkert. Die aanmoedigt om in beweging te komen. Soms een zachte bries, die je hoort in het ritselen van de bladeren, en die je omgeeft als een mantel. Moge die Geest van Pinksteren met ons allen zijn nu en alle dagen.
Wimke van Noord

De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons met onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

De Geest van God is als een vuur,
als vlammen fel bewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

In stilte werkt de Geest van God,
Stuwt voort met zachte krachten,
Een wijze moeder die ons hoedt,
Een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
Doet mensen weer elkaar verstaan,
Omgeeft ons als een mantel.


Lied 691
Tekst: Marijke de Bruijne


Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

* De afgelopen weekzijn er twee kaarten verstuurd. De eerstekaart ging met een hartelijke groet en wens van beterschap gaat naar Mw Nel Karst. Afgelopen week heeft ze een knieoperatie gehad. Ze herstelt thuis.
De tweede kaart is met een hartelijke groet en felicitatie gegaan naar het echtpaar v.d. Veen Zij waren afgelopen week 60 jaar getrouwd.  

Bedankjes 

* Hierbij onze hartelijke dank voor het prachtige boeket bloemen dat wij mochten ontvangen t.g.v. ons 60 jarig huwelijk. Het was een echte verrassing. Piet en Ali van der Veen 

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  Bloemengroet

Zondagse bloemen
We gaan door met dit blijk van medeleven en onderlinge betrokkenheid. Bij moeilijke én mooie gebeurtenissen sturen we een bloemenkáárt.
U bent onze ogen en oren, helemaal in deze tijd.
Daarom verzoeken we u om berichten van verdrietige, moeilijke, maar ook mooie gebeurtenissen te blijven versturen naar ons, via bloemengroet@pknzeistwest.nl zodat wij weten wat er speelt in de gemeente.

ACTIVITEITEN               

Pinksterpuzzeltocht – Voor iedereen!

Jammer, nog even geen Kinderkerk, Basiscatechese, Eigenwijze zonder digitale media. En ook geen kerkdienst, gespreksgroep of vergadering in één ruimte.
Maar hoera! We mogen wel een speurtocht doen op veilige 1,5 meter afstand! En iedereen mag meedoen.

Hoe werkt het?
1. Download het puzzelformulier [516 KB] van de website. Volgende week als bijlage bij de Nieuwsbrief.
2. Op de plattegrond staan 12 adressen aangegeven. Bij ieder huis hangt er op 1e en 2e Pinksterdag een poster met een nummer en een afbeelding.
2. Vul de eerste letter in van wat je ziet bij het juiste vakje.
3. Alle letters gevonden en ingevuld? Dan moet je nog even puzzelen. Maak met de letters een zin die past bij Pinksteren.
4. Schrijf deze uitdrukking op, maak er eventueel een creatieve verwerking bij en stuur die op naar pinksterpuzzel@pknzeistwest.nl of stop hem in de bus op Nicolaas Beetslaan 14.
5. Vergeet niet je naam, adres en emailadres erbij te zetten!
6. Doe dit uiterlijk op woensdag 3 juni.

Let op: Bewaar altijd tenminste 1,5 meter afstand!
En….zwaai naar de mensen in de huizen! Daar worden zij blij van!

Kom je er echt niet uit?
Neem dan contact op met 06-13625161 of 06-22976044.
Maar eerst goed zelf puzzelen.

Veel plezier!
Groetjes leiding jeugdwerk Zeist-West

Wil je deze uitdrukking op een creatieve manier verbeelden?
Dan mag je dat via een aparte bijlage naar ons mailen, met vermelding van naam en adres. Leuk voor Keek op de Week.

Download hier het puzzelformulier. [516 KB]

Agenda deze week

Alle ontmoetingen zijn stopgezet. Maar natuurlijk kunt u via telefoon nog heel veel contacten onderhouden.

Eerder verschenen

 

Illustraties Jolien van der Velde Elke week is Jolien van der Velde creatief rond het thema van de viering van de afgelopen week.

#Nietalleen Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? Je bent #Nietalleen.

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring