Studiekeuzedatabase Bijblijver
maart 2014
 
Release Studiekeuzedatabase maart '14
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 14.2) is beschikbaar.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen:
 • Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) peildatum 21 februari 2014.
 • De opleidingsinformatie die door instellingen wordt aangeleverd is vernieuwd.
 • De arbeidsmarktprognoses van het ROA zijn vernieuwd (prognoses lopen nu tot 2018). 
 • De definitieve lijst met opleidingen met numerus fixus en decentrale selectie voor studiejaar 2014-2015 is verwerkt.
Lees meer over de release van maart 2014.

Aanleveren data voor release mei: uiterlijk 24 april 2014
In april vindt weer een release plaats. De wijzigingen die tot 18 maart jl. zijn aangeleverd worden daarin meegenomen. De daaropvolgende release vindt op 22 mei plaats waarin o.a. de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2014 worden meegenomen. Voor deze release kunt u wederom wijzigingen aanleveren, tot uiterlijk 24 april a.s.

De volgende wijzigingen worden op verzoek van de instelling door ons handmatig aangepast:

Opleidingsfactsheet:

 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Studiefactsheet:
 • Opleidingsbeschrijving
 • Beroepen
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
U kunt bovenstaande wijzigingen doorgeven via het contactformulier.
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 24 april 2014 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van 22 mei 2014.
 
Bijna 40% van de opleidingen toont informatie over studiekeuzecheck op Studiekeuze123.nl
Op dit moment toont 39.5% van alle bacheloropleidingen informatie over de studiekeuzecheck op Studiekeuze123.nl.

Wilt u weten hoeveel uw instelling al ingevuld heeft? Bekijk dan de factsheet.

We streven er uiteraard naar de studiekiezer zo volledig mogelijk over de studiekeuzecheck te informeren. Daarom roepen we u op om alle opleidingen zo volledig mogelijk te voorzien van informatie over de studiekeuzecheck!

Tips voor invullen:
 • Wees specifiek, verwijs naar de informatie over de betreffende opleiding en de studiekeuzcheck. Algemene informatie over de studiekeuzecheck is veel minder informatief voor de studiekiezer.
 • Nadat u in Hodex of het Studiekeuze Webformulier informatie heeft ingevuld, raden wij u aan de volgende dag te controleren hoe de informatie op de website Studiekeuze123.nl wordt getoond. Hiermee voorkomt u eventuele (opmaak)foutjes.
 • Houd er rekening mee dat alles wat u invult, wordt weergegeven als platte tekst; bold en cursief zijn soms wel zichtbaar in het invulscherm, maar worden niet op de site getoond.
 • Bekijk de handleiding voor het invullen van de informatie over de studiekeuzecheck.
De periode waarin de studiekeuzecheck door instellingen wordt aangeboden, wordt op dit moment nog niet op Studiekeuze123.nl getoond. Op korte termijn zal deze informatie wel vindbaar zijn op onze website.
 
Hodex in vogelvlucht
Sinds 1 januari jl. is Studiekeuze123 verantwoordelijk voor het technisch beheer van de Hodex-standaard. Omdat we nog een aantal vragen hebben ontvangen hierover, lichten we graag e.e.a. toe.

Wat is Hodex?
Hodex bestaat uit een aantal onderdelen:
 • een Hodex-standaard die bepaalt hoe informatie over opleidingen, instellingen en open dagen wordt beschreven (welke velden kunnen worden gebruikt etc). De Hodex-standaard is ondergebracht bij Edustandaard;
 • een infrastructuur die er voor zorgt dat alle informatie die volgens de Hodex-standaard wordt aangeboden, centraal beschikbaar is voor afnemers van deze informatie. Studiekeuze123 is verantwoordelijk voor het technisch beheer van deze infrastructuur;
 • een aantal invoersystemen waarin door u de informatie wordt aangeleverd.
Verschillende invoersystemen
Om informatie volgens de Hodex-standaard aan te kunnen bieden moet een instelling beschikken over een invoersysteem. Twee instellingen hebben een eigen invoersysteem ontwikkeld, een aantal maakt gebruik van een commerciële dienst en een aantal gebruikt het gratis beschikbare Studiekeuze Webformulier van Studiekeuze123.

Waar kunt u terecht met uw vragen?
Vragen over het invoeren van informatie kunt u stellen aan de beheerder van het invoersystemen waar u mee werkt (het systeem van de eigen instelling of het systeem van de commerciële aanbieder). Voor vragen over invoeren in het Webformulier kunt u terecht bij Studiekeuze123.

Verzoeken tot wijzigingen in de Hodex-standaard kunnen worden ingediend bij Studiekeuze123. Die zorgt voor de begeleiding van het verzoek naar Edustandaard. Ook vragen over de infrastructuur kunnen worden gesteld aan Studiekeuze123. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Meer weten?

Alle relevante informatie over Hodex is te vinden op: www.studiekeuzeinformatie.nl.

Studiekeuzeconferentie 'De keus van tegenwoordig' op 22 mei 2014
Op donderdag 22 mei a.s. organiseert Studiekeuze123 de Studiekeuzeconferentie:

De keus van tegenwoordig
Informatie, inspiratie en innovatie


Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De conferentie vindt plaats in Postillion Hotel te Bunnik. De toegangsprijs is € 125,-.

Voor meer informatie en inschrijven:
www.studiekeuzeconferentie.nl
 
Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
De Studiekeuzedatabase Access bevat een momentopname van het volledige aanbod van geaccrediteerd hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) van Nederland.

Om de Studiekeuzedatabase gratis te kunnen downloaden, vragen wij u de leveringsvoorwaarden aandachtig te lezen en het aanvraagformulier te ondertekenen en toe te sturen.

Wilt u volledig up-to-date blijven en gebruik maken van de meest actuele gegevens, dan raden wij u aan de Studiekeuzedatabase Access na elke release opnieuw te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze Bijblijver:
De Studiekeuzedatabase Bijblijver richt zich op afnemers en gebruikers van, en toeleveranciers van data aan de Studiekeuzedatabase.
 
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.