NIEUWSBRIEF 1 E
  
Gent, oktober 2019
 
Beste vrienden van Christen Forum Gent,
 
Het nieuwe werkjaar is begonnen en ook Christen Forum Gent laat dan weer van zich horen. Het komende jaar zal een bijzonder jaar zijn. Voor twee van de drie lezingen slaat Christen Forum Gent de handen ineen met zusterorganisaties om een aantal heuglijke gebeurtenissen extra onder de aandacht te brengen.
 
Ook Christen Forum wenst aan te sluiten bij het grote Van Eyck jaar dat reeds een kerkelijke opening kende in de Gentse Sint-Baafskathedraal op 11 oktober. Daarom verwelkomen wij samen met CCV Bisdom Gent op 2 december 2019 E.H. Kanunnik Ludo Collin, rector van de kathedraal, die sinds vele decennia mede de verantwoordelijkheid voor het retabel helpt dragen en zonder de minste twijfel als een der allergrootste specialisten over het Lam Gods mag gelden. Onder de titel Het Lam Godsretabel en de kern van het Christelijke geloof zal hij een aspect onder de aandacht brengen dat binnen alle herdenkingsvieringen wat in de verdrukking lijkt te komen: het Lam Gods als een religieus werk.
‘Het Lam Gods dat een veelluik is met niet minder dan 18 panelen leest als ‘een christelijk stripverhaal’. Het drukt de kern van het christelijke geloof uit. Wat is de context waarin Van Eyck dit retabel schilderde? Wat en wie heeft hem geïnspireerd? Als we daar zicht op krijgen, dan komen de belangrijkste vragen: hoe kunnen we dit werk vandaag ‘lezen’? Welk appel kan er voor de hedendaagse mens uitgaan van dit meesterwerk?’
 
Op 3 februari 2020 hebben wij het genoegen Mevr. Brigitte Herremans te verwelkomen die jarenlang medewerker bij Broederlijk Delen en Pax Christi was en verantwoordelijk voor het Midden-Oosten. Onder de titel De mens in opstand in het Midden-Oosten zal zij proberen deze oude haard van conflicten vanuit een menselijke zijde te belichten.
‘“Wat is een mens in opstand?”, vroeg Albert Camus in zijn boek ‘De mens in opstand’. “Een mens die nee zegt. Maar ook al weigert hij, hij geeft niet op: het is ook een mens die ja zegt, vanaf zijn eerste impuls.” Het intrigeert mij waarom mensen plotseling breken met de stilte, en hun gekende leven hierbij in gevaar brengen. Toch stuit dissidentie in streken die geplaagd worden door tirannie en uitzichtloze armoede vaak op onbegrip bij ons. De stilte van de onderdrukten wordt al te vaak aanvaard of zelfs aangemoedigd, uit angst voor het ontwrichtende effect van opstanden. In deze lezing zoom ik in op burgerprotesten in Palestina, Israël, Syrië, Libanon en Egypte en licht ik toe waarom hoop, dromen en de wens voor rechtvaardigheid zich niet laten neerslaan omdat ze niet realistisch zijn.’
 
We sluiten het werkingsjaar feestelijk af op 23 maart 2020 in het kader van het twintigjarig bestaan van Tertio. Samen met de redactie organiseert Christen Forum een internationale lezing, waarvoor wij E.H. Prof. Dr. Tomáš Halík hebben uitgenodigd om te spreken over Christen-zijn en geloven in de 21ste eeuw. De lezing zelf zal in het Engels gegeven worden maar voor vertalingen wordt gezorgd.
Tomáš Halík (Praag, 1948) volgde clandestien theologie en werd in het geheim in 1978 tot priester gewijd. De geheime politie zag hem als een vijand van het regime en verbood hem te doceren aan de universiteit. Naast zijn activiteiten als psychotherapeut was Halík betrokken bij de ondergrondse kerk waar hij samenwerkte met kardinaal František Tomášek en Václav Havel, de latere president. Na de val van het communisme behaalde hij bijkomende doctoraten in sociologie en theologie. Steeds meer engageerde de hoogleraar en pastoor van de universitaire parochie in Praag zich internationaal in de interculturele en interreligieuze dialoog. Als geen ander weet hij de tekenen van de tijd, de levensproblemen en de geloofstwijfel van de moderne mens te vatten, en helpt hij te onderscheiden waar het op aan komt. Voor zijn inzet voor de interculturele en interreligieuze dialoog, voor de mensenrechten en de godsdienstvrijheid ontving de veelgevraagde spreker diverse prijzen zoals de Kardinaal König Prijs in 2003, de Romano Guardini Prijs in 2010 en de Templetonprijs in 2014. Ook zijn vlot leesbare boeken die in 9 talen verschenen, bleven niet onopgemerkt. Zo bekroonde de Europese vereniging van katholieke theologie zijn boek Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven met de prijs van beste theologische boek van het jaar 2010. Voorts verschenen in het Nederlands ondertussen ook zijn boeken Raak de wonden aan. Over niet zien en toch geloven; De nacht van de biechtvader. Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid en Ik wil dat jij er bent. Over de God van liefde. Deze Europese eersterangs intellectueel is dan ook bijzonder goed geplaatst om te duiden wat christen-zijn in de 21ste eeuw kan betekenen.
 
Wij denken hiermee opnieuw een kwalitatief hoogstaand programma aan te bieden dat ingaat op vragen waar Christenen vandaag mee zitten. We hopen u dan ook bij deze lezingen talrijk te mogen verwelkomen die opnieuw zullen plaatsvinden in de Handelsbeurs te Gent, steeds op maandagavond om 20u00.
 
Wij willen ons programma nog steeds gratis blijven aanbieden. Daarom doen wij opnieuw een beroep op u om ons hierbij te steunen. Dat kan door een overschrijving op BE26 8900 1409 3929 van VZW Christen Forum Gent. Dank hiervoor.
 
Wij danken tevens VDK Bank voor haar blijvende structurele ondersteuning.
 
Namens de stuurgroep van Christen Forum,
 
Wim Verbaal 
Voorzitter
 
Christiaan Beyaert
Secretaris
 
U treft de nadere informatie aan op onze website: www.christenforum.be/programma.htm en op https://www.facebook.com/christenforum
  
* * *
 
 
Christen Forum Gent VZW geniet de structurele steun van VDK Bank.
 
Uw bijdragen zijn welkom op rekeningnr. IBAN BE26 8900 1409 3929 en BIC VDSPBE91
  
 e-mail : info (at) christenforum.be / www.christenforum.be / Christen Forum Gent VZW