Beleef Brugge
Met Franky demon

 
 

maart

 
"lentekriebels"
Beste ,
 
De lente is in het land! Een ander seizoen brengt ook uitdagingen met zich mee. Met de bestuursploeg stelden we het nieuwe beleidsplan voor. Er zijn heel wat zaken waar we de komende jaren willen aan werken om Brugge nog beter te maken.
 
Eén van de doelstellingen is om de Bruggelingen nog meer te doen bewegen. Deze zomer kan je alvast zwemmen in de Coupure. Er staan ook verschillende bouwprojecten op stapel, waaronder het omvormen van kantoren in de Oude Burg tot appartementen en assistentiewoningen.
 
Voor mij betekent de lente ook de start van de campagne voor de verkiezingen van 26 mei.  Je vindt mij op de 3e plaats op de Kamerlijst. Helpende handen zijn meer dan welkom! Wil jij me graag helpen? Stuur dan een mailtje naar schepen.demon@brugge.be
 
Veel leesplezier,
 
 

 
 
nieuw woonproject in de oude burg

In de Oude Burg, in de schaduw van het Belfort, wordt een nieuw project met appartementen en assistentiewoningen gerealiseerd waarvoor ik de vergunning gaf. In een 1ste fase worden de 2 gebouwen met huisnummers 13 en 15 omgevormd van kantoor tot meergezinswoning. Deze fase is een onderdeel van een totaalproject waar ook op termijn het pand Oude Burg 17 in geïntegreerd zal worden en waar assistentiewoningen voorzien zullen worden. 

 

 
 
permanente zwemzone in coupure tijdens de zomer

Stad Brugge zal gedurende de zomermaanden een permanente zwemzone inrichten in de Coupure. Van zaterdag 29 juni tot zondag 1 september kan iedereen dagelijks, bij mooi weer en tussen 11.00 en 20.00 uur, zwemmen onder redderstoezicht. Als schepen van leefmilieu zal ik erop toezien dat de waterkwaliteit zeer nauwgezet opgevolgd wordt via het stadslabo. Ook een  goede afstemming met de buurt en het vermijden van overlast is belangrijk. Buiten de openingsuren zal het dus strikt verboden zijn om de zwemzone te betreden. Politie en preventiedienst zullen dit streng opvolgen. Ook ’s nachts wordt er bewaking voorzien.

 

 
 
provinciaal congres

Recent vond het provinciaal CD&V-congres plaats in Torhout. Heel wat leden waren aanwezig om de congrestekst mee te bespreken en te stemmen over amendementen. Ik begeleidde de werkgroep Geborgenheid waar boeiende gesprekken werden gevoerd over veiligheid en andere thema's. Op naar 26 mei! 

 

 
 
beleidsprogramma 2019-2024

Samen met mijn collega-schepenen heb ik recent het Beleidsprogramma 2019-2024 voorgesteld. Het is een overzicht van 515 beleidspunten waar we als stadsbestuur de komende jaren mee aan de slag gaan. We willen o.a. werk maken van een hedendaagse Brugse atletiekpiste en de Bruggelingen nog meer aanzetten tot bewegen. Ook willen we een community land trust (CLT) oprichten, waarbij de CLT eigenaar van de grond blijft, maar de woningen die er op staan worden eigendom van hun bewoners, via erfpachtcontracten. De opknappremie zal worden uitgebreid en nog meer ingezet worden als instrument voor de uitvoering van het Klimaatplan. Veel werk op de plank! 

 

 
 
 

schepen.demon@brugge.be