Nyhetsbrev #3 2018
 
Mer om syntolkning. En valenkät och ny manustävling i pipeline. En rolig nyhet apropå manustävling. Nygammal styrgrupp. Det drar ihop sig till Bibu. Och lite till.

Vårens andra fåtöljsamtal, om syntolkning, blev väldigt uppskattat och tydligt är behovet av kunskapsspridning - hur syntolkning går till, hur man kan informera om syntolkade föreställningar, vilka finansieringsvägarna är. Vi bad syntolken Eli Tistelö sätta ihop ett infoblad som svarar på dessa frågor. Det bifogas med detta nyhetsbrev. Håll tillgodo och sprid gärna vidare!
 
Det är valår i år och vi planerar för en repris av den enkät vi gjorde till valet 2014. Vi skickade då ut sex stycken frågor om barnkultur till kulturpolitiker i riksdag och kommunfullmäktige.
Vill du skicka med någon fråga? Maila oss gärna på: info@barnteaterakademin.se
Vi behöver då ha din fråga senast 23 maj.
 
Under flera år har vi inom scenkonsten haft en spaning: Varför skrivs det så lite teatertexter för de yngsta barnen? Dramatiserade böcker: Ja. Men originaldramatik? Vi har därför börjat planera för en ny manustävling, denna gång med sökaren ställd på just denna målgrupp. Vi samtalar med svenska ASSITEJ om någon form av samarbete kring det hela. Men mer om detta längre fram! Så länge kan vi berätta att ett av grovmanusen från förra årets manustävling, har hittat hem till en teater: i höst får Johan Franzons pjäs Lite vatten med gurka urpremiär på Masthuggsteatern. Roligt!

Så kan vi berätta att det skett lite ändringar i vår styrgrupp, ett par som har slutat, andra som ansluter sig. Styrgruppen är sammansatt av personer med olika professioner och med förankring i stadens verksamheter på scenkonstfältet barn/unga. Tillsammans med projektledaren är det styrgruppen som står för inriktningen på BTA:s verksamhet. Gruppen samlas för ett möte en gång varje månad. Nedan finns en uppställning av den nygamla styrgruppen.
 
Om bara två veckor nu är vi på Bibu! BTA:s bidrag denna gång är två arrangemang tillsammans med finlandssvenska Ung Dramatik: Seminariet Ny text - nya metoder, samt en workshop med tillika finlandssvenska performancegruppen Blaue Frau. Till seminariet har vi just värvat ännu en medverkande, dramatikern och dramaturgen Gunnar Eriksson, och där finns det i skrivande stund fortfarande plats. Workshopen är sedan länge fullsatt. Läs mer om alltsammans nedan! Till höger finns en länk till hela Bibu-programmet.
 
Till sist: Missa för allt i världen inte Anna Bergs text I upplevelsens tjänst. En text för alla som arbetar med och bryr sig om konst överhuvudtaget, och för alla som vill få argument till konstens försvarande. Länk till texten till höger!

Skön maj till er alla & ses på Bibu, hoppas jag!

Kristina Ros
Projektledare

 
 
BARNTEATERAKADEMIN PÅ BIBU

NY TEXT - NYA METODER
 
Seminarium i samarbete mellan Barnteaterakademin och Ung Dramatik
 
Hur skapas optimala förutsättningar för den skrivande dramatikern att utveckla sin text? Vad ger det att arbeta nära den tänkta målgruppen? Hur designar vi textcoachning i kollaborativa processer? Kan den kollaborativt producerade texten bli klassiker? Hur definierar projekt som Barnteaterakademin och Ung Dramatik sina respektive uppdrag i en scenkonst med vidgat textbegrepp? Och hur definierar dramatikern sin roll?
 
Medverkande: Harriet Abrahamsson och Anki Hellberg-Sågfors från Ung Dramatik 
Kristina Ros från Barnteaterakademin, Johanna Emanuelsson - dramatiker, Gunnar Eriksson - dramatiker och dramaturg
 
När: 11:0-12:30, torsdag 17 maj, Helsingborgs Konserthus, Lilla salen
 
Ung Dramatik är ett tvåårigt finlandssvenskt projekt som bland annat har involverat målgruppen i sina processer samt arbetat med olika slags devisingmetoder. Barnteaterakademin tillämpar vid sina textbeställningar en viss form av manusutveckling med bas i dramaturgstöd.
I bägges uppdrag ligger att stärka kvalité och tillgång på dramatik/teater för barn och unga.
Johanna Emanuelsson är dramaturg och dramatiker med främsta inriktning barn/unga; hon var en av vinnarna i Barnteaterakademins manustävling 2008 och har sedan dess bl a spelats på Unga Dramaten, Riksteatern, Teater Tribunalen och Örebro Länsteater.

__________________________________________________________
 
 
HUR DU SKAPAR AVGÖR VAD
DU SKAPAR (HOW YOU CREATE DETERMINES WHAT YOU CREATE)
 
Workshop med Blaue Frau
 
Traditionella arbetsmetoder inom scenkonsten bygger på gamla patriarkala strukturer med en yttre blick som definierar det som sker på scenen. Med utgångspunkt i konstruktion och dekonstruktion av maktförhållanden inom en grupp undersöker workshopen:

Hur kan vi forma nya arbetsmetoder, utan att reproducera dem som redan finns? Hur kan vi på riktigt skapa ett tryggt rum där var och en förstår sin egen position? Där konst skapas utifrån gemensamma överenskommelser istället för invanda mönster, en regiplan eller resultatinriktning? Hur ger vi förutsättningar för ett parallelluniversum där det kan skapas som vi ännu inte har sett?
 
Workshopsledare: Joanna Wingren och Sonja Ahlfors
Workshopen vänder sig till: Skådespelare, dansare, regissörer, koreografer, dramatiker, dramaturger
Antal deltagare: Max 20
 
Workshopen hålls på engelska.
 
Blaue Frau har sedan starten 2005 utvecklats från att vara en rasande revolt mot rådande könsnormer inom teatern till en performancegrupp som ifrågasätter hierarkier och traditioner på ett bredare plan inom teater och föreställande konst. Deras arbete är förankrat i normkritik, safe spaces, feminism och dekonstruktion
 
Bägge arrangemangen sker i samarbete mellan Barnteaterakademin och Ung Dramatik
 
 
 
Barnteaterakademins styrgrupp
fr o m augusti 2018
 
Ledamöter från teatrar:
Heidi Saikkonen - Tamauer, scenograf & kostymdesigner
Kristina Ros - Masthuggsteatern, dramaturg
Lisa Nowotny - Backa Teater, producent
Lovisa Pihl - Angered, producent/marknadsförare
Rebecca Alverfors - Kurage, skådespelare & konstnärlig ledare
Stefan Åkesson - Backa Teater, dramaturg
Torben Sigelius Kulin - Teater Jaguar, skådespelare, konstnärlig ledare m.m.
(Regionteater Väst stol är tills vidare vakant)
 
Teatercentrums ledamot:
Marcus Lilliecrona, verksamhetsledare
 
Valbara ledamoter:
Anna Berg - styrelseledamot i ASSITEJ och Bibu. Samt dramaturg.
Johanna Larsson - frilansande regissör
Lars-Eric Brossner - frilansande regissör och kompositör (sitter t o m 31 dec 2018)
Ylva Ågren - barnkulturvetare, lektor i barn-och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
 
Valbar, adjungerad, ledamot
Ida Kaivola – Kulturförvaltningen, barnteaterkonsulent 
 
Projektledare
Kristina Ros

 
 
Vatten x 3
2017 års grovmanus
 
Presenterades vid en offentlig reading 9 oktober på Hagateatern. Intresserad teater kan nu sluta avtal med dramatikerna om beställning av färdig pjäs. Honoraret är då subventionerat med en tredjedel av Barnteaterakademin. För att detta ska gälla måste beställningen göras senast 9 oktober 2018.

Landet på andra sidan vattnet
av Paula Helander
För barn från 5 till 7 år. 2 skådespelare.
 
Lite vatten med gurka
av Johan Franzon
För barn från 6 till 9 år. 1 skådespelare
OBS! Färdig pjästext beställd av Masthuggsteatern
 
Nåt i djupet
av Emma Palmkvist
 
För barn på låg- och mellanstadiet. 3 skådespelare.

Läs gärna mer om pjäserna och dramatikerna på vår hemsida

Kontakt sker genom Barnteaterakademin: info@barnteaterakademin.se, 073-4347275 eller direkt med dramatikerna. Se hemsidan (länken ovan) för dramatikernas kontaktuppgifter. Den som vill läsa pjäserna kan maila till Barnteaterakademin.

 
 
Barnteaterakademins publikationer

Samtal om devising, Makt och maktlöshet, Kultur -nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser
 
Finns att hämta på en rad teatrar - Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Konserthuset (se info nedan), Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar, Teater Sesam och Teater Uno.
 
Det finns ingen garanti för att det alltid finns exemplar av samtliga publikationer på alla uthämtningsställen. (Och Makt och maktlöshet finns endast kvar i mycket få exemplar.) Så för säkerhets skull: maila eller ring i förväg till respektive ställe!
 
På Konserthuset sker avhämtning efter kontakt med Mats Kjelbye: mats@gso.se
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin startades 2005 och verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd.

I Barnteaterakademin uppdrag ligger att stimulera produktion av ny dramatik för barn och ungdom, att med olika medel bidra till en kvalitetsmässig utveckling av barn- och ungdomsteatern samt att främja samarbetsmöjligheter och kontakter mellan olika teatrar, dramatiker, arrangörsled och skola.
 
Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, bestående av representanter från barn- och ungdomsteaterfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 

 Tips och notiser 
 
 
 
Bibu 2018
Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst för ung publik. Föreställningar, seminarier, workshops, branschmingel.
16-19 maj, Helsingborg
 
 
Residensplats för Manusförfattare
Manusfabriken utlyser sin andra omgång av residensplatser som riktar sig till professionellt verksamma författare med tv/film-projekt i utveckling.
Du som söker är i behov av kontorsplats och vill ha utbyte av andra manusförfattarkollegor.
Residensplatsen löper över 6 månader med start i augusti (datum enligt överenskommelse). I residensplatsen ingår feedback-sittningar med Manusfabrikens författare.
Ansök senast 20 maj
 
 
I upplevelsens tjänst
På beställning av Kulturhuset Stadsteatern har dramaturg Anna Berg skrivit om vad möte med scenkonst är och kan vara. Texten är publicerad i Teatersalongen nummer 10 och kan läsas här:
 
 
Lärare ser på scenkonst
Att se och samtala om scenkonst ingår i skolans bildningsuppdrag. I läroplanens övergripande mål betonas vikten av demokratiska arbetsmetoder, individstärkande aktiviteter och reflektionsmöjligheter. Detta, tillsammans med förmågan att tolka intryck och att bygga på varandras resonemang, är några av de färdigheter som kan tränas genom att se och tolka scenkonst tillsamman. 
Backa Teater arrangerar tillsammans med Göteborgs stad, Kulturförvaltning två olika former av fortbildning till lärare i grundskola och på gymnasiet.
När 16 + 30 augusti, Backa teater 
Kontakta Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare
0734-347275

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
 
Hemsida: