Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking  
DOS Nieuws Februari 2014
Beste ,
Delegatie DOS bezoekt La Libertad
Van 17 tot 28 februari 2014 bezoeken Anneke van der Haar, Lipkje Stolk en Mart Hopmans La Libertad. Zij laten zich informeren over de lopende projecten. De afgelopen periode zijn een aantal belangrijke projecten van start gegaan na een lange voorbereidingstijd. Wat loopt goed, wat kan beter?  De rol van de overheid, bedrijfsleven en particulier initiatief in La Libertad wordt steeds belangrijker. Dat is een goede ontwikkeling. Doetinchemse hulp kan op termijn afgebouwd worden. Wat is de visie van La Libertad op de stedenband voor de toekomst? Hoe continueren we de vriendschapsband zonder financiële investeringen vanuit Doetinchem? 

Lipkje Stolk en Mart Hopmans gaan een vervolg geven aan een programma voor het vervaardigen van aanvullend interactief en duurzaam lesmateriaal. In 2011 is daarmee een begin gemaakt en het voorziet in een behoefte. Met name op de plattelandsschooltjes met maar één lokaal zijn onderwijsmiddelen waar de verschillende groepen zelfstandig mee aan het werk kunnen, van belang.
 
Tegelijk met de DOS-missie zijn er ook waterexperts van waterschap Rijn en IJssel in La Libertad. Zij hebben met vele stakeholders in de regio de nazorgfase in gang gezet van het omvangrijke project Schoon water voor La Libertad. 
 
In de volgende nieuwsbrieven zullen we uitgebreid verslag doen van de resultaten van dit bezoek.
Jonge ondernemers op De Mate
Afgelopen november stonden de lessen op basisschool De Mate in het teken van Nicaragua en La Libertad. Nadat ze een mooie muurschildering hadden gemaakt over het thema ‘Iedereen hoort op school’, hebben leerlingen van groep 7/8 een microkrediet van € 5 ontvangen. Een maand lang hebben ze een ‘bedrijfje’ gerund, incl. de boekhouding. Onlangs hielden zij een markt waar de producten te koop werden aangeboden. De groep heeft het kredietbedrag weten te vervijfvoudigen, een geweldige prestatie! Aan de penningmeester van DOS hebben ze € 608,87 overhandigd. Voor een fotoverslag, klik hier
 
Tijdens de kerstviering van de school speelde La Libertad een rol in het kerstspel. De collecte bij de viering bracht ook nog eens € 182,22 op.   
 
Afscheidscadeau burgemeester Kaiser brengt €5000 op voor kinderen met een beperking in La Libertad
Op 30 augustus 2013 heeft burgemeester Herman Kaiser officieel afscheid genomen van de gemeente Doetinchem. Hij was als portefeuillehouder nauw betrokken bij de stedenband met La Libertad.  Als cadeau voor zijn afscheid heeft hij een donatie gevraagd voor mensen met een achterstand in La Libertad. Tijdens zijn bezoek in april 2013 aan onze partnerstad La Libertad is burgemeester Herman Kaiser onder de indruk geraakt van Los Pipitos, een landelijk zelfhulporganisatie van ouders van gehandicapte kinderen. 
 
DOS heeft voor dit project een bedrag van bijna € 5000 ontvangen op haar rekening. Het project is ondergebracht in het programma Alle kinderen naar school. Daarop is de verdubbelingregeling van Hivos/LBSNN van toepassing, zodat € 10.000 geïnvesteerd kan worden.
 
In La Libertad is inmiddels een projectvoorstel gemaakt met daarin aandacht voor educatie en therapie. Tijdens een missie van DOS in februari 2014 en het bezoek van burgemeester Damarys van La Libertad in mei 2014 aan Doetinchem zullen we het project verder uitwerken. Lees verder..
 
Eerste diploma’s beroepsonderwijs uitgereikt
Technisch onderwijs is iets relatief nieuws in Nicaragua. Net als in Nederland willen ouders dat hun kinderen naar de universiteit gaan om dokter of advocaat te worden.
Sinds 2009 zijn er in La Libertad gesprekken gevoerd om te komen tot een vorm van beroepsonderwijs. In september 2011 is de eerste beroepsopleiding in La Libertad gestart, de opleiding tot landbouw en veeteelttechnicus. Inmiddels is er ook een eenjarige opleiding tot automonteur en elektrotechnicus.
 
10 leerlingen van de opleiding tot automonteur behaalden eind november 2013 hun diploma. De andere twee opleidingen zijn ook bijna afgerond.
 
Fietsen scoort!
De gemeente Doetinchem doet al vanaf 1999 mee met de actie Fietsen scoort! Personeelsleden noteren hun woon-werk gefietste kilometers. Per kilometer wordt 2 eurocent geschonken aan Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking (DOS).
In 2013 hebben de ambtenaren met elkaar 53.204 kilometer en daarmee een bedrag van € 1.064,08 voor DOS bij elkaar gefietst. Daarmee hebben ze bovendien 103.987,80 kg CO2-uitstoot vermeden. Namens DOS en onze partners in La Libertad hartelijk dank!
Studenten Graafschap College verkopen 750 vogeltjes
Honderd studenten van de opleiding marketing en communicatie en junior accountmanager van het Graafschap College hebben gedurende twee weken vanuit het “callcenter” op stadion De Vijverberg promotiewerkzaamheden voor onze stedenband met La Libertad verricht. Zij hebben meer dan 1000 bedrijven aangemoedigd een of meer balsahouten vogeltjes te bestellen, bijvoorbeeld als kerstattentie.
De vogeltjes zijn met de hand gemaakt door inwoners van de eilandengroep Solentiname in Nicaragua, vanouds een gemeenschap waar veel aan kunstnijverheid wordt gedaan. Zij zijn van balsahout en in frisse kleuren geschilderd.
700 vogeltjes kregen een nieuwe eigenaar. Daarmee hebben zij voor de projecten die Doetinchem in onze partnerstad ondersteunt, € 3500 binnengehaald. Dit bedrag wordt verdubbeld via het Caminando Juntos fonds van Hivos/LBSNN.
 
  
Twaalf degelijke betaalbare woningen in de komende twee jaar
In november 2012 waren Sergio Lazo en Jamileth Miranda uit La Libertad op werkbezoek in Doetinchem. Het thema wonen was de rode draad van het bezoek. Sité Wonen en bestuur en ambtenaren van de gemeente Doetinchem hebben zich ingespannen voor een interessant programma. Het blijkt dat er nog veel behoefte is aan woningen voor de middenklasse in La Libertad. Voor de mensen in hutjes bouwt de gemeente La Libertad een aantal zeer eenvoudige woningen; de Canadese goudmijn B2 Gold bouwt huizen voor werknemers van de mijn.
 
Wij vinden het fijn dat we aan de wensen uit La Libertad gehoor hebben kunnen geven en in de loop van 2013 middelen hebben gevonden bij de gemeente Doetinchem, Sité Woondiensten en LBSNN/Hivos om een substantiële bijdrage aan dit programma te leveren. De gemeenteraad heeft in november 2013 ingestemd met een amendement van de PvdA om nog eenmaal een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen. Sité Woondiensten heeft in december 2013 € 10.000 beschikbaar gesteld. Op de rekening van DOS konden we € 30.000 vrijmaken voor woningbouw. Door het project onder te brengen in een integraal programma voor de ontwikkeling van de lokale economie, kunnen we via het Caminando Juntos programma van LBSNN/Hivos het beschikbare verdrag verdubbelen, zodat er eenmalig een bedrag van € 120.000 beschikbaar komt.
 
 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u relatie, donateur of vrijwilliger bent van DOS.
Wilt u zich afmelden? Klik dan hier.

© 2010