NCZ Nieuws
 
OPGAVE VOOR TWEE NIEUWE MINISTERS VWS
Het nieuwe kabinet heeft plaats voor twee ministers voor VWS, één op ziekenhuiszorg en één voor de langdurige zorg. Zij gaan zicht bezig houden met verbeteringen. Het nieuwe kabinet stelt in het regeerakkoord goede zorg op de juiste plek op het juiste moment centraal.
In het hoofdstuk curatieve zorg ligt de nadruk op het verlagen van de kosten bij ziekenhuizen en wijkverpleging. Voor de geestelijke gezondheidszorg zijn de plannen van het nieuwe kabinet gericht op het aanpakken van de problemen die ggz-cliënten ervaren in het zorgaanbod, zoals wachtlijsten en onvoldoende crisiszorg. De nadruk ligt op ouderenzorg. Het was al bekend dat er 2.1 miljard euro beschikbaar komt voor de verpleeghuizen. Aanvullend staan er allerlei maatregelen in het regeerakkoord rondom ‘waardig ouder worden.’ Lees hier meer...

CLIËNTENRAAD OPELLA NODIGT UIT!
De Cliëntenraad van Opella organiseert een lezing en u bent van harte welkom!
Opella organiseert deze lezing in het kader van Beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties. Daarbij draait het om zorg en ondersteuning die mensen in staat stelt om te leven zoals zij dat willen, thuis of in een verpleeghuis. Daarbij worden grenzen opgezocht van wat mogelijk is om dat waar te maken. Lees hier meer...
 

BREINCOLLECTIEF BIEDT GERICHTE OPLEIDINGEN AAN
Het BreinCollectief is een samenwerkingsverband van deskundigen die de ‘moderne Hersenkunde’ toepassen in de dagelijkse praktijk van wonen, zorg en welzijn.
Hoe meer het brein beschadigd is, des te meer het gedrag afhankelijk wordt van omgevingsinvloeden. Gedrag wordt meestal uitgelokt door een omgeving die niet aangepast is aan hun cognitief vermogen.
BreinCollectief schept een gunstige omgeving voor mensen met dementie en hun aangedane brein, waarin zij weer mens kunnen zijn. Lees hier meer...
 
HANDREIKING VOOR ARTSEN OVER HET OPNEMEN VAN GESPREKKEN DOOR PATIËNTEN
Uit eerder onderzoek en vragen aan de KNMG Artseninfolijn is gebleken dat over dit onderwerp veel vragen onder artsen bestaan. Een nieuwe KNMG-handreiking biedt artsen handvatten om het opnemen van gesprekken door patiënten op een goede manier te integreren in de praktijk.
Veel artsen hebben wel eens meegemaakt dat een patiënt een gesprek in de spreekkamer wilde opnemen. Een geluidsopname kan de zorgverlening ondersteunen en patiënten grip geven op het zorgtraject. Tegelijkertijd kan het maken van een geluidsopname ook ongemakkelijk voelen en het gesprek beïnvloeden. Een deel van de artsen heeft zorgen over bijvoorbeeld verspreiding van de opname via sociale media en verstoring van de vertrouwensrelatie. Lees hier meer...
 

NCZ Academie 
 
Nieuw:
 
LEERGANG (ONAFHANKELIJK) VOORZITTER (CENTRALE) CLIËNTENRAAD
NCZ biedt een leergang aan van drie dagdelen voor (onafhankelijk) voorzitters van (centrale) cliëntenraden, patiënten adviesraden of andere medezeggenschapsorganen in de zorg.
Het voorzitten van een (centrale) cliëntenraad lijkt vaak gemakkelijker dan het is. Soms lijkt een cliëntenraad op een kruiwagen met kikkers: hoe houd je ze allemaal binnen? En je taak is ook om te zorgen voor focus binnen de raad: het uitvoeren van de medezeggenschap. En dan liefst ook nog in een prettige sfeer en met goed contact met de Raad van Bestuur of de directie.
Voor de leergang van drie dagdelen (anderhalve dag) moet als geheel worden ingeschreven. (NCZ behoudt zich het recht voor te annuleren bij te weinig aanmeldingen.)
De bijeenkomsten worden gehouden in Duiven op de volgende dagdelen: 8 februari 2018, 8 maart 2018 en 5 april 2018. Telkens van 13.00 tot 16.00 uur (inclusief inloop en pauze).
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname na de leergang met succes te hebben doorlopen. Lees hier meer…
 

OPLEIDING AMBTELIJK SECRETARIS CLIËNTENRAAD OF CLIËNTENRAAD ONDERSTEUNER 2018
Als Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad of Cliëntenraad Ondersteuner bevind je je vaak op het snijvlak van de zorginstelling en de cliëntenraad. je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent daar meestal ook in dienst. maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. hoe geef je vorm aan die rol? Lees hier meer...

Workshops:
 
 
 
 
Themadagen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Themadagen rondom het Kwaliteitsplan, door Pieter Adriaan Bruin in Hoogeveen
 
Op verzoek van cliëntenraden in het noorden van het land organiseert Pieter Adriaan Bruin speciale themamiddagen, waaronder: 
  • De integratie tussen kwaliteitsplan, zorginkoop en begroting - 19 oktober
  • Kwaliteitsplan, cliëntenraad en samenwerking - 16 november
  • Kwaltieitsplan en de toekomst van de cliëntenraad - 14 december
Klik hier voor meer informatie over de themadagen: https://ymlp.com/zF4saG
 

 

 
    
 
Aan informatie en adviezen in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
NCZ staat te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van deze nieuwsbrief.