Foto: toespraak tijdens academische zitting 11 juli-viering

 

 

Beste ,

De eerste schooldag is altijd een dag vol tegenstrijdige gevoelens. Weemoed naar die mooie zomer zonder verplichtingen, maar ook enthousiasme om terug aan de slag te gaan. Bij sommigen gaat die eerste schooldag ook gepaard met een beetje angst, omdat ze voor een nieuwe uitdaging staan. Maar elke uitdaging begint met die eerste moeilijke stap, daarna starten de verrassingen.
 
In Brugge staan heel wat verrassingen op til dit najaar. Er komen leuke evenementen aan voor jong en oud! Hierbij denk ik onder andere aan Autoloze Zondag, waarbij onze binnenstad terug wordt omgetoverd in een autovrije zone, of Dag van de jeugdbeweging.
 
Tijdens de zomer deed ik alvast voldoende energie op om er weer 100% tegenaan te gaan. Ik genoot van de muziek, de cocktails en de familiesfeer op het Cactusfestival en bezocht buurtfeesten en kermissen. Ik verraste ook enkele jeugdverenigingen met een bezoekje op hun kampplaats. Verder maakte ik ook wat tijd voor cultuur en woonde de Ode aan de Last Post bij, als eerbetoon aan de 30.000ste Last Post die werd geblazen onder de Menenpoort. 11 juli ging ook niet onopgemerkt voorbij. Tijdens de academische zitting mocht ik een toespraak houden voor de aanwezigen. 
 
In onze regio blijven de mooie dagen verder duren. Het belooft een hete herfst te worden!
 
Ga het najaar vol enthousiasme tegemoet! Veel leesplezier!

Op kampbezoek bij de Brugse jeugdbewegingen

De grote vakantie is voorbij. Ook deze zomer stond voor vele kinderen en jongeren het jaarlijkse kamp van de jeugdbeweging met stip op de kalender aangeduid. Ik ging de sfeer ter plaatse opsnuiven bij enkele Brugse jeugdbewegingen. Klein en groot, dichtbij of verder van huis, allen zagen ze er heel enthousiast uit. Het kamp is immers steeds dé bekroning van een geslaagd werkjaar binnen de jeugdbeweging.

 

Foto: Deelname aan activiteit op kampbezoek

Brugse binnenstad wordt archeologische zone

 Vanuit Onroerend Erfgoed Vlaanderen werd beslist om een eerste reeks archeologische zones af te bakenen en hiervoor de procedure voor vaststelling in te zetten. Binnen het grondgebied Brugge gaat het over de volledige historische binnenstad. Onroerend Erfgoed Vlaanderen organiseert hiervoor een openbaar onderzoek dat loopt van 17-08-2015 t.e.m. 15-10-2015.

 

Foto: archeologische zone Brugse binnenstad

Gunstig advies voor veiligere oversteekplaats

Ik heb een positief advies gegeven voor de aanpassingswerken die het Agentschap Wegen en Verkeer wil uitvoeren aan de oversteekplaats ter hoogte van "De Berkjes" en "De Karmel", op de Torhoutse Steenweg. Bij het structureel onderhoud wordt de oversteekplaats beveiligd en de gracht aan de zijde van de Karmel overkapt. Door de nabijheid van jeugdverblijf de Karmel en de Berkjes, school voor buitengewoon onderwijs, is dit een punt waar veel jeugdige weggebruikers oversteken. 

Foto: Oversteekplaats ter hoogte van De Berkjes

Groen licht voor uitbreiding KTA Brugge

De uitbreiding van KTA Brugge in de Rijselstraat kan starten. De vergunning werd toegekend door Ruimte Vlaanderen. Vanuit de buurt kwam de vraag om de voorziene ontsluiting langs Ter Zwaenekerke te herbekijken. Deze ontsluiting wordt nu niet opgenomen in de vergunning. Met deze uitbreiding van de campus Sint-Michiels worden alle afdelingen van de school gecentraliseerd. Ik ben blij dat we op deze manier een oplossing hebben gevonden voor dit dossier. De bouw van de school kan beginnen, zonder dat de uitbreiding overlast voor de buurt met zich meebrengt.  

 Foto: KTA RijselstraatBrugsche Tot: Joannes Logghe

Joannes Logghe werkt bijna 4 jaar voor Kazou Brugge. Zijn passie voor het jeugdwerk startte echter al bij KSA Sint-Trudo,  waar hij hoofdleider was. Als leider bij de KSA maakte hij kennis met Kazou door er de basis- en hoofdanimatorencursus te volgen. Hij was direct verkocht en startte als vrijwilliger bij de jeugddienst van CM. Na enkele jaren gewerkt te hebben als educatief medewerker, is Joannes sinds 1 april 2015 diensthoofd bij Kazou. De dynamiek en de werkomgeving zorgen ervoor dat hij elke dag opnieuw met volle goesting aan de slag gaat.

 

 

Foto: drie generaties diensthoofden van Kazou Brugge. Van links naar rechts: Pieter Billiet, Joannes Logghe en Franky Demon

Brugge nu ook Onroerend Erfgoedgemeente?

Recent werd beslist om een aanvraag voor te bereiden voor de erkenning van Brugge als Onroerend Erfgoedgemeente. De mogelijke erkenning veronderstelt op lokaal niveau een doorgedreven samenwerking en afstemming tussen de verschillende stadsdiensten. Ook worden de belangrijke taken van het Vlaamse niveau volledig overgedragen aan de lokale besturen. De mogelijke erkenning geeft kansen aan de gemeenten om een grotere autonomie in het erfgoedbeheer te krijgen.

 

 

Foto: Brugge bereidt een aanvraag voor voor erkenning als Onroerend Erfgoedgemeente

Tweede editie Techniekacademie

De Techniekacademie is sterk aan het uitbreiden... Er zijn reeds 61 gemeenten/steden in West-Vlaanderen die ingetekend hebben om een Techniekacademie te voorzien. Voor het 2e jaar op rij zullen we ook in Brugge mee onze schouders onder dit project steken. Werken aan techniek in je vrije tijd is helemaal in! Kriebelt het nu al om aan de slag te gaan? Registreren kan nu al via de website van de techniekacademie.

 


  Foto: techniekacademie voor het tweede jaar op rij in Brugge

Jaques Brelsteiger wordt gesloopt

De Jaques Brelsteiger in het Tijdok te Zeebrugge zal gesloopt worden. Op dezelfde plaats zullen nieuwe, aluminium drijvende steigers aangelegd worden. De sloop is noodzakelijk omdat de stabiliteit van de constructie niet meer te garanderen is. Daarnaast zullen er ook nog andere steigers en een bijhorende toegangsbrug aangelegd worden in het Tijdok. De nieuwe steigers zullen aan het ponton van de sportvissers gekoppeld worden. De werken zijn voorzien na het toeristisch seizoen.

  

Foto: Jaques Brelsteiger te Zeebrugge

Nieuw herkenningsteken voor onroerend erfgoed

Voortaan bestaat er één herkenningsteken voor alle beschermd onroerend erfgoed. Stad Brugge is een grote erfgoedbeheerder, als eigenaar van zo'n 134 beschermde monumenten. Daarom wil Brugge als één van de eerste Vlaamse steden het nieuwe Vlaamse herkenningsteken aan haar eigendommen bevestigen. Met het ophangen van dit nieuwe herkenningsteken aan onze eigen monumenten willen we privé-eigenaars aanmoedigen hetzelfde te doen. Het nieuwe bordje kan door alle eigenaars, beheerders, huurders en erfpachtnemers kosteloos besteld worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen. Bestellen kan door te mailen naar info@onroerenderfgoed.be

Foto: nieuw herkenningsteken voor beschermd erfgoed

Buiten-maten

Enkele maanden geleden lanceerden we een wedstrijd rond "tuindelen". De bewoners van de Koude-Keukenstraat 12 en 14 te Sint-Andries wonnen de eerste prijs en begonnen in het voorjaar met de aanleg. Tijdens het buurtfeest mocht ik dit nieuwe tuindeel-project feestelijk openen. Ik kon meteen ook het tuindeel-embleem voorstellen. Met dit bordje willen we initiatieven zichtbaarder maken voor de buurt en nieuwe projecten stimuleren.

 

 

 Foto: Eerste gedeelde tuin in Sint-Andries, met voraan het tuindeel-embleem

 

 

Online cafégids voorgesteld

 In het Brugs Biermuseum werd onlangs de online cafégids voorgesteld met een overzicht van 90 cafés in Brugge. Aan de hand van een zoekmachine zal je snel zaken kunnen opzoeken aan de hand van criteria zoals soort café, muziekgenres, bepaalde wensen of specialiteiten. Deze nieuwe cafégids is een mooie aanvulling voor Brugge Leeft. De cafégids zal ook een prominente rol krijgen op de site van de stad. In het najaar komt er ook een printversie van de cafégids. De Brugse hogescholen nemen alvast 3.500 exemplaren af om te verdelen onder de studenten. De studentenperiode is dan ook het moment om het caféleven van hier te ontdekken.


 Foto: voorstelling online cafégids

Opening Padelclub

Op de site "Gulden Kamer" in Sint-Kruis Brugge werd deze zomer de eerste padelclub van West-Vlaanderen officieel geopend. De sport, met elementen van tennis en squash, komt overgewaaid van Zuid-Europa en wint nu ook bij ons snel aan populariteit. Club Brugge-spits Tom De Sutter zette mee zijn schouders onder de nieuwe padelclub. Ik had de eer om samen met TV-persoonlijkheid en West-Vlaming Guga Baul de openingsmatch te mogen spelen... En we hebben gewonnen!

 

 


 Foto: openingsmatch padelclub op site "Gulden Kamer"

11 juli - viering

Op 11 juli, de feestdag van de Vlaamse gemeenschap, herdenken we sinds 1302 de Guldensporenslag. Ook in Brugge wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. Tijdens de academische zitting in het stadhuis mocht ik een toespraak houden voor de aanwezigen. Er werden naar jaarlijkse traditie ook een aantal prijzen uitgereikt, waaronder de Gulden Spoor voor Culturele Uitstraling. Deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon die een opmerkelijk spoor getrokken heeft in het Vlaamse culturele leven. Dit jaar ging deze onderscheiding naar Jan Dewilde, één van onze meest gerenommeerde muziekwetenschappers.

 

Foto: overhandiging Gulden spoor voor Culturele Uitstraling aan Jan Dewilde

 

 

Iedereen parlementair!

In de vorige nieuwsbrief vroeg ik jullie mening over de politie te paard. Vraag was of het nodig is deze tak van de politie te blijven bekostigen? Welke taken zien wij voor de politie te paard weggelegd in de toekomst? Jullie reacties hierrond waren uiteenlopend maar zeker zeer zinvol. Ik neem ze dan ook zeker mee in het lopende kerntakendebat dat na de vakantie hopelijk in een stroomversnelling terecht komt.
 
Klik hier om je zegje te doen over de nieuwe vraag over de veiligheidscontroles op de luchthaven.
 
 
 

 

 

Maagverkleining vanaf 16 jaar

Steeds meer kinderen en jongeren kampen met obesitas. Er zijn al preventieve maatregelen, maar hier moet nog meer op ingezet worden. Hun probleem kan immers niet enkel herleid worden tot hun zwaarlijvigheid. Vaak kampen deze jongeren ook met andere problemen, bijvoorbeeld op psychisch vlak. Deze jongeren hebben vaak al een intensieve behandeling achter de rug. Een maagverkleining wordt vandaag pas terugbetaald vanaf 18 jaar. Ik pleitte, samen met mijn collega Nathalie Muylle, in de commissie volksgezondheid voor een terugbetaling van een maagverkleining vanaf 16 jaar. Dit moet mogelijk zijn mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan en dient steeds binnen een multidisciplinaire context te gebeuren.

 

Wetsvoorstellen

De voorbije maanden was ik mede-ondertekenaar van enkele nuttige wetsvoorstellen. Hier vind je enkele onderwerpen:

 

  • voorstel van resolutie betreffende het labelen van voedsel
  • Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, wat het Controleorgaan op de politionele informatie betreft.

 

 

 

Klik hier voor een totaaloverzicht van al mijn wetsvoorstellen...

 

 

 

Verbeteren van treinvervoer voor reizigers met een beperkte mobiliteit

Ik ondertekende mee de resolutie voor de verbetering van treinvervoer voor reizigers met een beperkte mobiliteit die werd ingediend door collega Jef Van den Bergh. Onze resolutie werd in de plenaire vergadering van de Kamer op 2 juli unaniem goedgekeurd. Deze resolutie moet ongemakken die treinreizigers met een beperkte mobiliteit ondervinden bij het nemen van de trein aanpakken.  Enkele voorbeelden zijn het aanvragen van assistentie, onaangepaste treinstellen en stations, hoge opstappen etc. Met deze resolutie willen we extra aandacht vragen voor deze reizigers.

 

 

Schepen stad Brugge
Oostmeers 17, 8000 Brugge
tel.: 050 44 85 04
schepen.demon@brugge.be
- www.frankydemon.be

Federaal parlement
Paleis der Natie
Natieplein 2, 1008 Brussel
gsm kabinet Kamer: 0468 25 37 64
franky.demon@dekamer.be
- www.frankydemon.be

Spreekuur: vrijdagvoormiddag op afspraak