Infobrief Diaconie Brugge  Maart 2013, 5de jaargang nr. 27


 
 
Om het licht
van jouw gelaat wil ik bidden.
Dat je geboren wordt in mij.
Dat je opstaat, Jezus, in mij
oog en oor van jou,
jouw handen en voeten,
jouw manier van leven dus.
Mijzelf verlatend
om de ander nabij te zijn
en om de aarde die mij lief is
te helpen dragen.
En als ik jouw woord mag geloven,
zal ik nog grotere wonderen doen dan jij.
 
Om het licht
van jouw gelaat wil ik bidden.
Voor mensen in het donker,
verstrooid over de hele wereld;
voor kinderen,
vroeg groot gemaakt in oorlog en haat,
en voor volwassenen,
nog altijd klein gehouden
in het harde spel  om de macht.
Dat ze jouw gezicht
mogen zien in mensen
die niet meer praten
over privé en bezit,
maar die komen als jij,
om te delen en te helen.
 
Om het licht
van jouw gelaat wil ik bidden.
Voor allen die eenzaam zijn,
die verkleumd en verschrompeld
wachten of ooit nog eens iemand
van al die voorbijgangers
hen zal aankijken
en op weg helpen naar een nieuw begin.
 
Ik bid jou voor iedere mens
die wacht op een ander,
op jou misschien wel
in mij.

     (Kompasliturgie)

 
 
            
 

 

3. 33ste Romerodag in Brugge - 23 maart 2013

 
Op 23 maart 2013 organiseren het Latijns-Amerikacomité, De West-Vlaamse Basisgroepen, Onthaalkerk Onze Lieve Vrouw Brugge en de provincie West-Vlaanderen voor de 33ste maal een Romerodag. Hiermee herdenken zij de moord door doodseskaders op de sociaal bewogen bisschop Oscar Romero, op 24 maart 1980. Thema van deze Romerodag:
 
  Verwondering – Verontwaardiging – Verandering
 
 • Gesprek met Jozef De Witte

  Bart Bode, sinds jaren bezieler van de Romerodagen, gaat in gesprek met Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. De Wittes broer Michaël kwam in 1987 bij een granaatinslag om in El Salvador.
 
 • Getuigenis en optreden van Guillermo Cuéllar - Piquin

  Guillermo Cuéllar is de eerste Salvadoreense antropoloog, bekwaamde zich verder via sociale, filosofische en theologische studies in binnen- en buitenland. Hij ontving diverse internationale prijzen. Vandaag heeft hij belangrijke verantwoordelijkheden in het culturele en sociale leven van El Salvador. 
  Piquin zal in Brugge te gast zijn, eerst en vooral als zanger en componist, maar ook als bondgenoot van onze vrienden in Midden-Amerika, als gewaardeerde vertrouweling van Monseñor Romero, en als uitzonderlijke getuige van 40 jaar bewogen geschiedenis in El Salvador.
 
 • Optreden van het koor Belladonna

  Belladonna bestaat uit 11 vrouwen die plezier vinden in het samen zingen en musiceren. Ze willen graag stem geven aan vrouwen, mannen en kinderen uit alle windstreken. Zij brengen warme melancholische melodieën, pittige zigeunermuziek en krachtige liederen die raken.

Praktisch:
 
Onze Lieve Vrouwkerk Brugge
23 maart 2013
vanaf 16 uur
 


 
 
 
 
4. 1 op 10 te zien op Eén
 

 
Eén gezin op tien in Vlaanderen moet leven van een inkomen dat onder de armoedegrens ligt. Dat is veel, zeker voor één van de rijkste regio’s van Europa. En het ziet er niet naar uit dat dat cijfer spoedig zal dalen, integendeel.
1 op 10 vertelt in vijf afleveringen over mensen die onder de armoedegrens leven. De vijf verhalen vormen samen één nieuwe levenslijn: van jongere tot bejaarde, en weer terug - want de armoede komt als een gesloten cirkel waaruit het moeilijk ontsnappen is. Netwerk tegen Armoede werkte mee aan de reeks.
Bijzonder aan 1 op 10 is dat mensen in armoede voor zich spreken. Zonder commentaarstem, zonder analyse van experts of politici. Zij vertellen hun verhaal en tonen hun eigen deskundigheid. Een expertise waar geen enkele studie of analyse tegenop kan. Expertise in de dagelijkse strijd om te overleven.
Elke aflevering zoomt in op een personage dat heel uitgebreid aan het woord komt. Meteen worden een aantal clichés deskundig gesloopt. Mensen in armoede worden naar de marge van de samenleving geduwd, maar het zijn allesbehalve marginalen. In wezen zijn het mensen zoals u en ik. In de praktijk blijven ze verstoken van een aantal rechten en kansen, waardoor ze in armoede gevangen blijven. De personages uit 1 op 10 maken dat op een heel herkenbare manier duidelijk.
 
Voor verdere info: 

 
 

 
5. Een gemeente besturen zonder racisme - 21 maart 2013
 
 
 
 
 
6. 35ste fakkels en kruisen - 29 maart 2013
 
 
 
 
7. Keuzevrijheid sociale huurders gevrijwaard
 
 
Sociale kandidaat-huurders in Vlaanderen behouden hun keuzevrijheid bij inschrijving voor een sociale huurwoning. De Raad van State besliste in haar arrest van  18 februari 2013 om een artikel uit het besluit van de Vlaamse regering daaromtrent te vernietigen. Het besluit, van 30 september 2011, betekende een aanzienlijke beperking van de keuzevrijheid voor kandidaat-huurders van een sociale woning.
 Tot voor kort hadden sociale huurders een grotere keuzevrijheid. De sociale huisvestingsmaatschappij kon die wel inperken, maar pas  nadat ze kon bewijzen dat de huurder een toewijzing onmogelijk maakte, bijvoorbeeld door alleen maar aanbod te aanvaarden in een welbepaalde buurt.
Het besluit van 30 september 2011 draaide de bewijslast echter om. De sociale huurder kon voortaan enkel een woning weigeren met een grondige motivering op basis van 5 criteria: financiële draagkracht, gezondheidsredenen, fysieke mobiliteit, bereikbaarheid van school, werk, sociaal en familiaal netwerk en het verlenen of ontvangen van mantelzorg. Buiten die criteria kon de huurder in principe geen woning meer weigeren.
Lees verder: 

 

Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178