Beste ,

Bijna een jaar geleden startte de lente in mineur. De aanslagen in Brussel en Zaventem lieten het dagelijkse leven even stilstaan.

Vandaag staan we terug voor de lente. Ik hoop dat u de tijd neemt om te genieten van de eerste zonnestralen en van de bloemen die boven de grassprietjes uitkomen. Onderaan kan u de gratis brochure 'De kust, het hele jaar door' aanvragen om te genieten aan onze Noordzee. We mogen de verschrikkelijke gebeurtenissen van een jaar geleden nooit vergeten. Maar het beste antwoord dat we kunnen geven is volop te leven.

In deze nieuwsbrief zal u zien dat we meer dan ooit werken aan de toekomst

Veel leesplezier!

 


Werkgroep politieke vernieuwing

Binnen de commissie Binnenlandse Zaken neem ik voor CD&V het luik politieke vernieuwing op. We streven naar meer transparantie en willen de mensen terug vertrouwen geven in de politiek. Er zal gewerkt worden rond de volgende 7 thema's: transparantie, vergoeding Kamerleden en statuut,  decumul en onverenigbaarheden, deontologie en belangenvermenging, burger-participatie en kieswetgeving, werking Parlement en varia.  Over deontologie en belangenvermenging schreef ik een opniestuk voor Knack.

Bekijk hier het fragment in VRT journaal
 
Lees hier mijn opiniestuk

Jeugdvakanties ziekenfondsen moeten behouden blijven

Minister De Block wil de aanvullende verzekering voor de ziekenfondsen wijzigen. Ik vind het goed dat er meer gelijkheid komt tussen de ziekenfondsen maar de jeugdvakanties moeten behouden blijven. Ik signaleerde dit aan minister De Block. Kinderen mogen niet de dupe worden van een concurrentiestrijd tussen de ziekenfondsen. Deze kampen zijn voor sommige kinderen vaak de enige kans om eens op vakantie te gaan. Daarnaast leren ze er heel wat sociale vaardigheden, zoals respect voor elkaar en verantwoordelijkheid opnemen als leid(st)er.

Klik hier voor meer info


Eerste cohousingproject is een feit

Ik gaf de eerste spadesteek voor het cohousingproject 'Stoer Huus' aan de Baliestraat in Brugge-Centrum, eveneens uniek in West-Vlaanderen. Elk gezin zal er zijn privéwoning hebben en een aantal (recreatieve) voorzieningen worden gedeeld. De aanpalende Bleekweide wordt publiek domein zodat de hele buurt ervan kan genieten. 

Klik hier voor het fragment in Focus

Klik hier voor meer info

Voor de zomer duidelijkheid voor Bombardier

De Brugse vestiging van Bombardier wordt niet gesloten maar er blijven onduidelijkheden over de orders van de NMBS en De Lijn. Deze orders zijn net van belang voor het behoud van de tewerkstelling. Ik vroeg minister Peeters naar een stand van zaken rond de geprekken met de vakbonden en de Europese top van Bombardier. De minister belooft er alles aan te doen om de tewerkstelling in Brugge maximaal te behouden en zegt dat er voor de zomer duidelijkheid moet zijn.  

Klik hier voor mijn vraag in de plenaire


Minimum bedragen voor ziekte- uitkeringen optrekken

Ik ondertekende het wetsvoorstel van collega Nahima Lanjri i.v.m. de minimumbedragen van de ziekte-uitkering. Met dit wetsvoorstel willen we deze minimumbedragen optrekken tot minstens de Europese armoededrempel. Dit stemt overeen met de Europa 20-20 doelstellingen, waartoe ook België zich verbonden heeft, om het aantal mensen met een risico op armoede te doen dalen tegen 20-20. 

 

Federaal Parlement
Paleis der Natie
Natieplein 2, 1000 Brussel

gsm kabinet Kamer: 0468 25 37 64
franky.demon@dekamer.be
www.frankydemon.be

spreekuur: op afspraak