Is deze e-mail niet goed leesbaar? Ga dan naar de online versie.
Nieuwsbrief van het NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats - 12 oktober 2016
Nederlandse Kastelenstichting
Nederlandse Kastelenstichting op Facebook
Nederlandse Kastelenstichting op Twitter

In deze digitale nieuwsbrief aandacht voor:

Jet Bussemaker is niet goed bezig
Nieuwe publicatie van de NKS
Boek van de Maand
Encounter: The Northern European Country House
Studiedag Erfgoed in oorlogstijd. Noteer alvast in uw agenda!
Buitenplaatsbezoekers in de achttiende en negentiende eeuw
Korte berichten

Jet Bussemaker is niet goed bezig
Volgens onderzoek van de NKS zijn ca 300 kastelen en buitenplaatsen in particulier bezit. Hiervan zijn ongeveer 150 particulier bewoond. Minister Jet Bussemaker is voornemens de fiscale aftrek voor onderhoud en restauratie van particuliere Rijksmonumenten af te schaffen. Er zijn 60.000 rijksmonumenten met een particuliere eigenaar voor wie deze maatregel hard aankomt. Steun de petitie tegen deze voorgenomen bezuiniging die tot verval zal leiden.
Meer informatie
Nieuwe publicatie van de NKS
Herbestemmen wordt gezien als de manier om erfgoed te behouden. Vooral in de twintigste eeuw verkregen veel kastelen en buitenplaatsen een nieuwe functie als klooster, gemeentehuis, school, hotel of restaurant, ggz-instelling, museum of kantoor. De NKS onderzocht hoe herbestemming van kastelen en buitenplaatsen uitwerkt. In deze publicatie wordt aan de hand van concrete voorbeelden inzicht gegeven in de voor- en nadelen van nieuwe functies in monumentaal erfgoed.  Inschrijven op het boek kan hier.
Meer informatie
Boek van de Maand
Het standaardwerk 1000 jaar kastelen is nog steeds van groot belang voor kasteelonderzoekers. Hoewel het al twintig jaar geleden onder redactie van kastelenhoogleraar H. Janssen het licht zag, worden kastelen nog steeds benaderd vanuit een functionele en morfologische invalshoek, met nadruk op de functies verdedigbaarheid en bewoonbaarheid, hoewel ook andere functies in het boek niet onvermeld blijven. John Wendrich koos het als Boek van de Maand.
Meer informatie
Encounter: The Northern European Country House
Op 20 en 21 september jl. belichtten sprekers uit Groot-Brittannië, Nederland, Zweden, Denemarken, Ierland en Duitsland het thema buitenplaatsen vanuit verschillende invalshoeken. Fred Vogelzang was namens de NKS aanwezig bij deze tweede bijeenkomst van Encounter, het European Network for Country House and Estate Research in York.
Meer informatie
Studiedag Erfgoed in oorlogstijd. Noteer alvast in uw agenda!
Op zaterdag 3 december organiseert het NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats een studiemiddag op landgoed Bronbeek. De titel van deze studiemiddag die tevens de afsluiting zal zijn van ons jubileumjaar NKS70, is omgaan met kastelen in oorlogstijd en erna, bescherming, schade, herstel en herbestemming. Binnenkort volgt er een uitnodiging met een inschrijvingsmogelijkheid. Tevens zal hier de nieuwste publicatie van de NKS worden gepresenteerd.
Meer informatie
Buitenplaatsbezoekers in de achttiende en negentiende eeuw
Zeker 100 belangstellenden kwamen op 30 september 2016 bijeen op het symposium dat door Stichting Twickel en Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis georganiseerd was. Buitenplaatsbezoek en bezoekers werden die dag in historisch perspectief geplaatst. Vandaag de dag zijn buitenplaatsen een populaire bestemming voor een cultureel dagje uit. Een gebruik dat al in de 16e eeuw begon. In de achttiende en negentiende eeuw waren buitenplaatsen geliefd onder hooggeplaatsten op reis. Velen beschreven hun ervaringen in dagboeken en reisverslagen.
Meer informatie
Korte berichten
Minister redt Huis Doorn
Symposium Platform Utrechtse Buitenplaatsen
Oktobermaand Kindermaand op de Menkemaborg
11 november Platform Kastelen en Buitenplaatsen
Het is weer de Maand van de Geschiedenis
19-20 oktober Matchmaking restauratiebedrijven 

© 2016 | NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats