Sports Media's Nieuwsflash


15 september 2012

Een nieuw schooljaar , een nieuwe klas … tips voor goed klasmanagement

Omgaan met lastige leerlingen is een thema dat bij het begin van het schooljaar sommige leerkrachten sterk bezig houdt.

Na de vakantie start elke leraar met een nieuwe groep. Zelfs als je dezelfde groep meeneemt, zal het effect van minstens 8 à 9 weken vakantie je niet ontgaan. Kinderen zijn letterlijk en figuurlijk gegroeid. De groep heeft elkaar een langere tijd niet gezien, waardoor het groepsvormingsproces van vooraf aan begint. Hoe kun je je schooljaar nu optimaal beginnen? Kies je ervoor om vanaf het begin meteen de teugels strak aan te trekken en dan later wat te laten vieren? Of observeer jij liever eerst wat er in de groep gebeurt? Op het moment dat je klas voor het eerst bij elkaar komt, start het proces van groepsvorming,waarbij de leraar een essentiële rol speelt.

Het belang van een positief pedagogisch klimaat, maar vooral een positieve relatie tussen leraar en leerling is dus groot. Juist omdat het effect ervan zo groot is, is het belangrijk die relatie vanaf het begin van het schooljaar op een effectieve, positieve en inspirerende manier op te bouwen.

Vandaar wil Sports Media aan de hand van een eindwerk van Willem De Nys en Sam Rely - bachelors in de lichamelijke opvoeding - een paar middelen voor doeltreffend klasbeheer meegeven.

Doeltreffend klasbeheer in beeld

Effectief omgaan met de klasgroep

Inleiding

Om klassikaal onderwijs te kunnen geven is meer nodig dan didactiek. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat een didactisch goed opgebouwde les door sociale onwennigheid met de leerlingen, door een slecht doordachte organisatie of een te permissieve aanpak de mist ingaat? Niemand zal durven ontkennen dat je als leerkracht naast didactische, ook over de nodige agogische en organisatorische vaardigheden moet beschikken. De beroepsbekwaamheid van de leerkracht wordt immers in niet geringe mate bepaald door het succes waarmee ze orde kan houden in de klas.

Graag nodigen wij jullie uit om het volledige eindwerk hier te raadplegen.

 

Sports Media wenst alle lesgevers ( lesgeefsters ) een aangename en veilige pedagogische leeromgeving.