Zorghulpatlas Nieuwsbrief
  Augustus 2012
In deze nieuwsbrief


Veranderingen in de Zorg & Hulp

Vanaf 2013 tot 2019 wordt de ingangsdatum van de AOW-uitkering steeds met enkele maanden verhoogd. In 2019 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar. Dat loopt geleidelijk verder op, tot 67 jaar in 2023.

Ouderen hoeven vanaf 1 juli 2012 niet meer vanaf hun 70e, maar pas op hun 75e, naar de verplichte medische rijbewijskeuring.
 
Meer veranderingen in de Zorg & Hulp 2012 en 2013
 

Mantelzorgcompliment en erfbelasting
 
Onlangs bracht EPN (Vereniging van Estate Planners in het Notariaat) aan het licht dat mantelzorgers onvoldoende worden voorgelicht door de overheid. Daardoor kunnen ze in sommige gevallen vrijstelling van erfbelasting mislopen. 
 
"Mensen die voor zieke familieleden zorgen, kunnen een zogenoemd mantelzorgcompliment aanvragen, een bedrag van 200 euro per jaar. Als ze dat niet weten, of niet willen, kunnen ze een verhoogde vrijstelling van de erfbelasting van ruim 600.000 euro mislopen", aldus EPN
 
Inmiddels is de gebrekkig communicatie van de overheid erkent en komt er een overgangsregeling.
 

NZa waarschuwt verzekerden

Verzekerden die een behandeling ondergaan bij een zorgaanbieder waar hun verzekeraar geen contract mee heeft, moeten goed opletten welke kosten zij zelf moeten betalen. Niet-gecontracteerde zorg wordt niet altijd meer volledig vergoed, waarschuwt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
 
Het advies is om bij het keuzemoment in het najaar goed te kijken naar: 
a) Welke zorgaanbieders hebben een contract met verzekeraars
b) Wat moet je zelf betalen als je kiest voor een niet-gecontracteerde aanbieder. Dit moet duidelijk vermeld staan op de website van verzekeraars.
 
Lees verder 

Zorgplan biedt patiënt veel voordelen, maar wordt nog weinig gebruikt

Chronische patiënten die een zorgplan hebben, worden veel beter betrokken bij hun behandeling dan patiënten zonder zorgplan. Ook zijn zij veel positiever over de samenwerking tussen zorgverleners dan mensen bij wie de afspraken over behandeling en ondersteuning niet zijn vastgelegd. Toch heeft slechts een minderheid van de chronische patiënten een zorgplan.


Politieke standpunten zorg   
 
Op 12 september 2012 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Wat zeggen de politieke partijen over onder andere het Pgb (Persoonsgebonden budget), de toekomst van de AWBZ/Wmo/Zvw, de invoering WWNV (Wet werken naar vermogen) en gelijke kansen en participatie?

Verschillende belangenorganisaties, waaronder Per Saldo, CG-raad (Chronisch zieken en Gehandicapten Raad) en VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) hebben een analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma's.
 
   Lees verder

 
 

 
 
Heb je vragen, opmerkingen of ideeën t.a.v. de Zorghulpatlas Nieuwsbrief?
Laat het weten via info@zorghulpatlas.nl.

Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven of wil je de vorige nieuwsbrieven nalezen, klik dan hier om ze online te bekijken

ZorghulpNieuwtjes  
 
Het boek 'Mijn partner wordt dement', geschreven door Sabya van Elswijk, is onlangs verschenen. Het is een praktische gids die familie helpt om de dementerende mens thuis te verzorgen 

Wat kan ik met mijn ZZP (Zorgzwaarte pakket)? Op de site www.zorgzwaarte-pakket vind je meer informatie over de mogelijkheden met een ZZP  
 
Festival 5D zoekt jongeren met een beperking voor leer-/werkplekken. Aanmelden kan nog tot 15 augustus a.s. Het festival zelf vindt plaats op 15 september 2012


ZorgvakantieNieuws
Vakantie en Pgb

 
Onder bepaalde voorwaarden is het  mogelijk dat je je vakantie voor een deel of zelfs helemaal kunt betalen uit je pgb


Agenda
Informatiedagen  
 
Op woensdag 29 augustus vindt in Nieuwegein Het Grote Zorgdebat plaats. Politici buigen zich over de vraag: Hoe houden we dezelfde kwaliteit voor meer patiënten in stand, met minder geld?
 
Op dinsdag 4 september vindt de tweede “Zorg-voor-Inspiratie” dag plaats, met als thema "Wie beslist?" Het is een dag over besluitvorming in de dagelijkse zorg, wie wat bepaalt en hoe instrumenten als het zorgleefplan daarbij kunnen helpen of in de weg zitten. Uitgenodigd zijn o.a. cliënten, behandelaars, projectleiders.

Inspiratiedag II 'Wie beslist' 
 
Events en Festivals

Op 10 en 11 augustus 2012 vindt de 23e editie van muziekfestival Huntenpop plaats in Ulft. Speciaal dit jaar, i.s.m. Stichting Dwarswerk, kunnen zowel mensen zonder als met een beperking samen genieten van muziek en theater.

Van 29 augustus tot en met 9 september 2012 worden de Paralympische Spelen in London gehouden. Er komt 2x keer per dag een live-uitzending op tv van een half uur. Een keer rond 19.00 en om 22.00 uur

Zorghulpatlas
De Wereld van Zorg en Hulp in kaart gebracht