Nieuwsbrief december 2015

 

Beste lezer,

 
Velen van u hebben ook dit jaar het werk van MISSIO ondersteund, waarvoor wij u heel hartelijk danken. Financiële steun is en blijft nodig, maar dat morele steun minstens zo belangrijk is, vertelde zuster Viji tijdens haar bezoek aan MISSIO. U leest erover in deze nieuwsbrief. 
Onlangs is er een nieuwe informatieve folder verschenen over het werk van MISSIO. Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat doet MISSIO? en Hoe wordt het ingezamelde geld besteed? U kunt de folder downloaden van de website, maar u kunt hem ook aanvragen bij missio@missio.nl. Graag sturen wij u het gewenste aantal exemplaren (gratis) toe.
 
Namens het Bestuur, de Nationaal Directeur en de medewerkers van MISSIO wens ik u een
 
Zalig Kerstmis en een Voorspoedig Nieuwjaar
 
Marianne Baijens
Coördinator Bureau Missio 

Zr. Viji: morele steun belangrijk
 
Zuster Viji van DMI, Daughters of Mary Immaculate, bracht onlangs een kort bezoek aan MISSIO in Den Haag. Samen met haar medezuster, zuster Selvi vertelde ze over de situatie in Zuid-Soedan waar de oorlog maar voortduurt. Desondanks blijven haar zusters standvastig om de mensen daar bij te staan.
 
Nieuwe folder over MISSIO
 
Onlangs heeft MISSIO een handzame folder gemaakt waarin we in het kort uitleggen wie we zijn en wat we doen. Ook wordt in de folder duidelijk gemaakt wat de werkwijze van MISSIO is en hoe de ingezamelde gelden besteed worden. 
 

Katholieke Kerk groeit
 
Volgens de laatste statistieken van het Vaticaan (2013) is het aantal katholieken over de hele wereld gegroeid met 25 miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor (2012) tot een totaal aantal van 1.253.926.000. Vooral de beide Amerika's (+ 15.051.000) en Afrika (+ 7.637.000) zijn verantwoordelijk voor deze toename.
 

Eerste zaligspreking in Zuid-Afrika
 
Op 13 september jl. werd Benedict Daswa als eerste Zuid-Afrikaan zalig gesproken. Benedict Daswa werd in 1946 geboren in de republiek Venda bij Tzaneen in het huidige Limpopo. Hij was vader van acht kinderen, een geëngaeerde katholiek en catecheet in zijn geboortedorp.