NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK WIEENHOF, LOCATIE VENRAY EN YSSELSTEYN
Juni 2024
NIEUWSBRIEF
Beste patiënten, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk Wieënhof. Mocht u het niet op prijs stellen om periodiek een nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u onderaan deze nieuwsbrief op uitschrijven klikken.
 
LOCATIE YSSELSTEYN 14 JUNI VANAF 16.00 UUR GESLOTEN
Op VRIJDAG 14 JUNI zal onze locatie in Ysselsteyn vanaf 16.00 uur gesloten zijn in verband met een nascholing en aansluitend ons jaarlijkse praktijkuitje. Het apotheekservicepunt in Ysselsteyn is wel normaal geopend tot 17.00 uur. De huisartsenpraktijk locatie Venray is die dag tussen 16.00 en 17.00 uur alleen voor spoedgevallen bereikbaar.
 
AFSPRAAKHERNINNERING
Vanaf  21 mei zijn wij gestart met het versturen van afspraakherinneringen als u een afspraak heeft op het spreekuur. Dit geldt voor afspraken bij de praktijkondersteuner, huisarts en doktersassistente. Voor belafspraken en visites ontvangt u geen afspraakherinnering. U ontvangt de afspraakherinnering per mail. Op termijn zullen de herinneringen ook via SMS verstuurd gaan worden. Het is dus belangrijk dat wij de juiste contactgegevens van u hebben. U kunt uw eigen gegevens controleren en aanpassen via uw patiëntenportaal. Op het inlogscherm ziet u de melding 'Kloppen uw e-mailadres en telefoonnummer nog? Klik op de knop om uw contactgegeven te controleren.'  Door op controleren te klikken kunt u uw gegevens controleren en aanpassen. Via het menu "mijn gegevens" bovenin kan dit ook.
 
INLOGGEN PATIËNTENPORTAAL
Onlangs is de toegang tot uw patiëntenportaal veranderd. Met DigiD is het nu makkelijker geworden om in te loggen. Om in te loggen gaat u naar https://mijn.cohesie.org.
U kunt het patiëntenportaal gebruiken voor het maken van afspraken, het herhalen van chronische  medicatie, het inzien van uitslagen en correspondentie en het stellen van vragen aan uw huisarts (via het e-consult).
 
ONLINE AFSPAKEN MAKEN
Het is weer mogelijk om online via uw patiëntenportaal een afspraak voor het spreekuur in te plannen. Er waren aanvankelijk problemen, omdat wij vanuit 2 locaties werken, maar dat is nu gelukkig opgelost.
 
PROBLEMEN TELEFONIE
De problemen met de telefonie zijn helaas, ondanks alle inspanningen, nog steeds niet opgelost.  Weet dat de bestaande problemen hier bekend zijn en wij er alles aan doen om deze probleem zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak.
 
NIEUWE URINEBUISJES
Indien u urine in moet leveren in het ziekenhuis voor verder onderzoek, zult u merken dat VieCuri hiervoor nieuwe buisjes met gele dop is gaan gebruiken. Meer informatie over deze nieuwe buisjes en hoe deze te gebruiken, krijgt u via de doktersassistente.
 
 
VACCINEREN
Door een dalende vaccinatiegraad in Nederland komen kinkhoest en mazelen weer meer voor. Deze ontwikkeling baart ons zorgen. Voor kinkhoest en mazelen moet de vaccinatiegraad respectievelijk rond de 90 en 95 procent liggen om baby’s en kwetsbaren voldoende te beschermen. De motivaties om kinderen niet te vaccineren zijn aan het veranderen, het is niet langer alleen vanwege geloofsredenen. Sinds corona zien we dat steeds meer mensen nut en noodzaak van vaccineren niet meer inzien. Als je daar twijfels of vragen over hebt, bespreek die dan met de huisarts of jeugdarts.
 
HOOIKOORTS
Het hooikoorts seizoen is dit jaar al vroeg van start gegaan. Heeft u klachten van niezen, een verstopte neus, jeukende of tranende ogen, dan adviseren wij u om de adviezen op thuisarts.nl goed door te lezen. Mochten deze adviezen onvoldoende helpen, dan kunt u bij de drogist diverse medicijnen tegen hooikoorts kopen. Als u daar onvoldoende baat bij heeft, dan helpen wij u graag.
 
SPAAKVERWONDING
Als een voet tussen de spaken van een fiets komt, ontstaat een spaakverwonding. Een spaakverwonding komt vaak voor in Nederland. Vooral bij kinderen.
De meest voorkomende letsels door een spaakverwonding zijn oppervlakkige letsels zoals schaafwonden en kneuzingen. Er kunnen echter ook diepere beschadigingen en botbreuken optreden. Volgens cijfers van het Landelijk Registratie Systeem (LIS) was er in 33 procent van de gevallen sprake van een botbreuk.
Een spaakverwonding is altijd reden voor een controle bij uw huisarts. Nog belangrijker is het echter om deze verwondingen te voorkomen. Blijf dus alert!
 
CAK: MEDICATIE OP REIS
De vakantie periode staat weer voor de deur. Een periode waarin veel mensen op reis gaan. Wij krijgen in deze periode veel vragen over het meenemen van medicatie op reis en eventuele noodzakelijk verklaringen (Schengen verklaring/ medicijnpaspoort etc).
Wij willen u vragen om zelf te kijken op de website www.hetcak.nl/medicijnen-mee-op-reis. Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft.
 
Aandacht voor Veiligheid: Twee Minuten Stilte in Onze Praktijk
Recentelijk hebben wij als deel van een landelijk initiatief, georganiseerd door NU’91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals, deelgenomen aan een bijzonder moment van bezinning. Op donderdag 2-05 om 14.00 uur hebben we gezamenlijk het werk twee minuten neergelegd. Dit stille protest was een krachtig signaal tegen de toenemende agressie waarmee zorgverleners geconfronteerd worden.
De directe aanleiding voor dit protest was een tragisch incident eerder deze maand bij een ggz-instelling in Heerlen, waarbij een 39-jarige zorgmedewerkster, na een aanval door een voormalig cliënt, overleed. Dit staat helaas niet op zichzelf. Ook in andere zorgsectoren, waaronder jeugdzorg, zien we een zorgwekkende stijging van geweld tegen zorgprofessionals.
Onze deelname aan het protest benadrukt onze toewijding aan de veiligheid van zowel onze patiënten als onze medewerkers. Het is een moment geweest om stil te staan bij de risico's die onze medewerkers dagelijks lopen en de noodzaak om de veiligheidsmaatregelen binnen onze eigen praktijk continu te evalueren en te verbeteren.
We begrijpen dat veiligheid een fundamentele voorwaarde is voor het leveren van kwalitatieve zorg. Het is cruciaal dat we als zorggemeenschap samenwerken om een veilige omgeving te creëren waarin zowel patiënten als zorgverleners zich beschermd voelen.
We danken u voor uw begrip en ondersteuning tijdens deze momenten van protest. Samen kunnen we werken aan een veiligere zorgomgeving voor iedereen.
HUISARTSENPRAKTIJK WIEENHOF