Coronavirus HDC: Update 4, Alle Jaren
Beste leerlingen, collega’s en ouders
 
Vandaag vernam de directeur van de lagere school van HDC dat een besmetting met coronavirus is vastgesteld bij een ouder en een zus van een leerling.
Het CLB en het Agentschap Zorg en Gezondheid stelden een handelingsplan op, enerzijds voor de leerlingen van de betrokken klas, anderzijds voor de rest van de lagere school.
Vermits lagere school HDC en secundaire school HDC op dezelfde site gehuisvest zijn, vind u in bijlage het handelingsplan voor de lagere school. Het is verstandig de handelingen die voor leerlingen, personeelsleden en ouders gelden, ook toe te passen in de secundaire school. Ik haal uit de bijlage de voornaamste punten:

o   De leerling van de lagere school wordt uit voorzorg 2 weken thuis gehouden.
o   Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met een contactonderzoek. Dat gaat na met wie een besmet persoon allemaal contact heeft gehad.
o   Voor niet zieke kinderen en personeel raadt men op dit moment aan om alert te blijven voor mogelijke symptomen (koorts boven 37°, hoesten, spierpijn, keelpijn en hoofdpijn). Indien de symptomen optreden bij je kind, neem contact op met de huisarts, die – naargelang de inschatting – mogelijks een onderzoek naar het coronavirus doet. Bij een positief onderzoeksresultaat verwittigen de arts en het labo het Agentschap Zorg en Gezondheid, die op hun beurt de school op de hoogte brengt. Samen belijken zij wat er kan of moet gebeuren.
o   Indien iemand (een leerling of een personeelslid) op school ziektesymptomen zou krijgen, verwittigt de school (in het geval van een leerling) de ouders om hun kind op te halen en contact op te nemen met de huisarts.
o   We begrijpen de bezorgdheid, maar de huidige situatie op school vormt geen substantieel risico. Kinderen en personeelsleden die niet ziek zijn en niet in quarantaine moeten, zijn dan ook ongewettigd afwezig indien ze thuis worden gehouden.    
 
Gepaste waakzaamheid is dus geboden, onrust niet.
 
Sommige mensen zullen zich afvragen waarom scholen niet preventief gesloten worden. Daarom volgende boodschap van het ministerie van onderwijs dat ons op regelmatige basis brieft:
 
“Elk land beslist op basis van richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) welke maatregelen het neemt. Er zijn verschillende redenen waarom het Agentschap Zorg en Gezondheid in Vlaanderen adviseert om scholen niet te sluiten:
In ons land is het virus niet wijdverspreid en is sluiten om medische redenen dus niet aan de orde. In andere landen sluiten scholen omdat daar zeer veel gevallen van de coronabesmetting zijn en er al dodelijke slachtoffers vielen.
  • Scholen preventief sluiten vermindert het risico op besmetting nauwelijks. De leerlingen komen immers ook op andere plekken met elkaar in contact. Kinderen maken overigens zelden de infectie ernstig door.
De Unesco, de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties, wijst er bovendien op dat scholen sluiten het recht op onderwijs in gevaar brengt.” 
 
 
Vriendelijke groeten
Frank Baeyens, directeur.
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer frank.baeyens@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be