Nieuwsbrief Sensomotorische integratie
 
Maart  2013
 
In deze nieuwsbrief aandacht voor sensomotorische integratie problemen bij dementerende ouderen. Omdat daar veel vragen over zijn, is hierover een pagina aan de website toegevoegd. Deze informatie in de nieuwsbrief en op de website is tot stand gekomen met medewerking van Stephanie Geurts en Jessica van Rosbergen beiden werkzaam als ergotherapeut bij Laurens, locatie Stadszicht, te Rotterdam. Daarnaast aandacht voor mooie en leuke meubelen voor jonge kinderen om op of mee te bewegen. En enkele internetadressen voor mensen die zelf een paardenschommel of een andere schommel van een autoband willen maken. Tot slot de data van de cursussen sensomotorische integratie of sensorische informatieverwerking die in september 2013 beginnen en informatie over deze nieuwsbrief. 
 
Veel leesplezier. 
 
   Els
 
In deze nieuwsbrief:
 
  
Sensomotorische integratie problemen bij dementerende ouderen
 
 
Dementerende ouderen kunnen last hebben van problemen met de sensomotorische integratie, sensorische integratie of sensorische informatie verwerking. Van de drie verschillende manieren waarop ze op zintuig informatie kunnen reageren, neemt het gebruiken van informatie en het leren van nieuwe dingen af. Zie hiervoor ook: Wat doet sensomotorische integratie.
Er wordt anders gereageerd op informatie van de zintuigen. De informatie wordt minder goed begrepen. Hierdoor worden er meer prikkels als vervelend ervaren en laten deze ouderen meer prikkels langs zich heen gaan. Hierdoor ontstaat een tekort aan prikkels die adequaat gebruikt kunnen worden. Dit heeft invloed op hun alertheid. Daarnaast verarmt bij deze doelgroep de omgeving en zijn ze minder in staat om zelf hun alertheid te reguleren.
We kunnen de alertheid in vijf niveaus indelen.
 1. Slapen.
 2. Lage alertheid. Men is ongericht passief of actief
 3. Optimale alertheid. Men is gericht actief.
 4. Hoge alertheid. Men is gespannen actief of passief.
 5. Emotionele ontlading. Boos worden, huilen en lachen.
Bij een lage alertheid (toestand 2) laten deze ouderen veel prikkels langs zich heen gaan en bij een hoge alertheid (toestand 4) zijn de prikkels gauw bedreigend of worden als vervelend ervaren. Bij dementerende ouderen blijkt het aanbieden van zintuigprikkels die geen betekenis meer voor hen hebben, te leiden tot een lage of hoge alertheid. Dit veroorzaakt respectievelijk passiviteit of extra spanning en onrust -wat zich uit in afweer, agressie en roepgedrag. Het is ook mogelijk een afwisseling te zien tussen onrust en passiviteit (hoge en lage alertheid). In beide gevallen wordt het opdoen van informatie ernstig belemmerd.

Wat kunnen we doen?

Het blijkt dat sensomotorische integratie ook voor mensen met dementie een zinvolle ingang kan zijn. Iedereen heeft het voor zijn welbevinden nodig om zintuigprikkels te krijgen die als prettig worden ervaren, die betekenis voor hem hebben en zo mogelijk in zinvolle activiteiten en handelingen kunnen worden gebruikt. Hoewel het proces van dementie over het algemeen niet is te stoppen, is het zinvol om zoveel mogelijk prikkels aan te bieden die als prettig en betekenisvol worden ervaren. Zinvolle activiteiten helpen op hun beurt weer om in een zo optimaal mogelijke toestand van alertheid te blijven. Uit ervaring blijkt, dingen en activiteiten die als prettig worden beleefd en een optimale alertheid tot gevolg hebben gedurende tenminste gedurende een deel van de dag, een positief effect hebben op de nachtrust en het gedrag van deze doelgroep. Zie hiervoor ook: slaapproblemen.

Het is van belang om eerst de alertheid te reguleren. Bewegen is bij uitstek het middel daarvoor. Maar om bewegen leuk te vinden en om te kunnen bewegen moet er lichaamsgevoel zijn. Je moet je arm voelen voordat je die arm kunt bewegen. De doel van het aanbieden van zintuigprikkels is dan als volgt.

 • Versterken van het lichaamsgevoel
 • Alertheid reguleren
 • Zinvolle activiteiten
Lees verder over sensomotorische integratie bij dementerende ouderen: 
  
 
 
Speelmeubelen voor kinderen.
 
De firma Diss-id Interieur Design levert mooie speelmeubelen voor kinderen. Er zijn zogenaamde Donuts en allerlei meubelen in de vorm van dieren waarop kinderen kunnen wiebelen, rollen, zitten en staan. Ze lokken uit tot eindeloos veel speelplezier. Geschikt voor thuis maar zeker ook voor peuterspeelzalen, kinderpraktijken en andere voorzieningen voor jonge kinderen.  
 
 
Speelmeubelen voor kindern
 
 Donuts van bObles
 
 
 
Donut
De Donut is vergelijkbaar met skipyballen en andere ballen om op te zitten. Kinderen kunnen rollen, schommelen, springen en wiebelen op de bObles Donut. De bObles Donut is een ‘meubel’ voor actieve en rustige activiteiten. De bObles Donut is gemaakt van opblaasbaar elastisch materiaal. Geschikt vanaf 3 jaar.
dObles Vis
 
 
 bObles Vis
 
 bObles Vis
 
Vis is een van speelmeubelen in de vorm van een dier. Het kan als krukje worden gebruikt maar ook om er over heen te rollen. Zie informatie en andere speelmeubelen in de vorm van een dier:  bObles Tumbling animals
 
 
  
 
 
Zelf maken van een paardenschommel van een autoband.
 
Een paardenschommel en andere autobandschommels zijn ook zelf te maken, hoewel dat niet eenvoudig is. Er zijn verschillende beschrijvingen met werktekeningen op het internet te vinden:
 
Zie verder ook schommels
  
 
 
Cursussen sensomotorische integratie voor paramedici:
 
 
De verschillende cursussen sensomotorische integratie worden onder de naam sensorische informatieverwerking door Facet trainingen georganiseerd. Aan de opzet en inhoud van de cursus is verder niets veranderd. Deze cursussen zullen in Ermelo plaats vinden.

Cursussen sensomotorische integratie die in september 2013 beginnen:
  
Voor  ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen:
 
 • 19 en 20 september, 31 oktober en 1 november, 21 en 22 november, 19 en 20 december, 23 en 24 januari 2014.
Deze cursus wordt gegeven door Esther Fleurbaay.
 
Voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.  
 • 12 en 13 september, 10 en 11 oktober, 14 en 15 november, 12 en 13 december, 16 en 17 januari 2014.
Deze cursus wordt gegeven door Cor Reusen.
Zie voor verdere informatie cursussen
 
 
 
Cursus sensomotorische integratie voor andere professionals:
 
 
Zesdaagse cursus voor leerkrachten,remedial teachers, sociaal pedagogische hulpverleners, groepsleiders, verpleegkundigen en andere hulpverleners of professionals met een HBO opleiding.
 
Deze cursussen sensomotorische integratie worden onder de naam sensorische informatie verwerking door Facet trainingen georganiseerd. Aan de inhoud en de opzet van de cursus is verder niets veranderd. Deze cursussen zullen in Ermelo plaats vinden
 
Cursussen sensomotorische integratie voor andere professionals die in 2013 beginnen:

Voor groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, remedial teachers, leerkrachten, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met kinderen:

 • 26, 27 september,7 en 8 november 2013, 9 en 10 januari 2013
Deze cursus wordt gegeven door Esther Fleurbaay.
 
 
Voor groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, remedial teachers, leerkrachten, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.
 • 23, 24 september, 4 en 5 november 2013, 13 en 14 januari 2014.
 
Deze cursussen worden gegeven door Cor Reusen.
 
Zie voor verdere informatie cursus voor anderen
 
 
Nieuwsbrief:
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in mijn adressenbestand voorkomt.
 
Iedereen die belangsteling heeft voor sensomotorische integratie, sensorische integratie, sensorische informatie verwerking of sensory processing kan zich voor de nieuwsbrief aanmelden via de website sensomotorische integratie.  Aanmelden.
 
Heeft u geen behoefte aan deze informatie dan kunt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden. Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
U kunt de nieuwsbrief ook naar andere belangstellende doorsturen.  Stuur deze email door naar een vriend
 
Deze nieuwsbrief is gemaakt met het YMLP your mailinglist provider.
 
Deze nieuwsbrief zal afhankelijk van de beschikbare wetenswaardigheden verschijnen. U kunt ook informatie voor deze nieuwsbrief insturen.  
 
 
Met vriendelijke groet
 
Els Rengenhart