Voorwoord
We zijn weer begonnen! Na een zomer vol zon, vakantie, zelfreflectie en mijmer-momenten. Tijdens een van deze momenten stelde ik mijzelf de verwonderingsvraag: is tijd nodig? Een mooie vraag om uit te diepen. Want tijdens de vakantie vind ik het heerlijk als ‘tijd’ even niet nodig is. Even leven vanuit natuurlijke prikkels en behoeften in plaats van geplande taken op bepaalde tijdstippen. De tijd of de klok niet nodig hebben.

De vakantie gaf mij rust en ruimte om na te denken en te reflecteren op het afgelopen schooljaar, en om op te laden om met volle energie het nieuwe schooljaar te starten. Het was fijn om los te zijn van de tijd. Nu we weer zijn begonnen is het ook fijn om de tijd goed te gebruiken om samen met u alle jongeren in onze regio te ondersteunen in hun kracht en een stevige toekomst te bieden. Ieder vanuit zijn eigen drive, kracht en talent. En hen daarmee een fijne (school)tijd geven. 
 
Ik wens u een mooi nieuw schooljaar toe.
 
Hartelijke groet,
 
Anne Veldt
Directeur-bestuurder
 
Conferentie Samen leren leven op 28 september 2018
Heeft u zich al aangemeld vooor deze conferentie? De conferentie 'Samen leren leven' is uw kans om de invulling van passend onderwijs, passende zorg en passende opvoeding mede te bepalen. Lees verder ... 
Aanmelding voor trainingen met start in oktober 2018
Het samenwerkingsverband heeft een interessant aanbod van trainingen georganiseerd. U kunt zich nog aanmelden voor de volgende trainingen met start in oktober 2018. Lees verder ... 
Ga met uw team aan de slag met een begeleide zelfevaluatie
Hoe kan uw team leerlingen meer eigenaarschap geven over hun leerproces?
Wat is het effect van de extra ondersteuning volgens leerlingen, ouders en docenten? Is passend onderwijs voldoende geïntegreerd in de klas? Lees verder ... 
Hoe gelukkig zijn jongeren in Nederland?
Drinken ze minder sinds de minimumleeftijd om alcohol te drinken naar achttien is gegaan? En hoeveel tijd zitten ze nou echt op hun mobieltje? Lees verder ... 
Afwegingskaders toegevoegd aan meldcode
Het moet voor beroepskrachten makkelijker worden om te besluiten of ze een vermoeden van kindermishandeling moeten melden bij Veilig Thuis. Lees verder ... 
Samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL  Alkmaar, 072-7920100