Nieuwsbrief Sensomotorische integratie
 
April 2014
 
Er wordt gelukkig regelmatig gereageerd op informatie uit de nieuwsbrieven. Hiervoor uiteraard heel veel dank. Op die manier komt vaak nieuwe of aanvullende informatie beschikbaar. Allereerst hiervan een overzicht.
Daarna een kort verslag van mijn niet-virtuele maar werkelijke bezoek aan de webshop Toys42hands. Ook twee speelgoedtips naar aanleiding van dat bezoek.
Een recensie van het Nederlandse boek Werken met Aandacht van André Rietman en een onderzoek naar het nut van verzwaringsvestjes bij kinderen met ADHD.
Tot slot de data van de cursussen sensorische informatieverwerking voor paramedici en andere professionals die in september en oktober bij Facet traingen beginnen.
 
Ik hoop voor iedereen weer veel leesplezier. 
 
Els
 
In deze nieuwsbrief:
 
 
Sensomotorische integratie op Facebook
 

Sensomotorische integratieop Facebook

Sensomotorische integratie is al door veel mensen gevonden op Facebook. De 'activiteit van de week' trekt veel belangstelling. En ook de links naar wetenschappelijk onderzoek worden veel gelezen. Er zijn ook al verschillende vragen op Facebook gesteld. Alle vragen zullen in ieder geval door mij beantwoord worden maar ook reacties, ervaringen en ideeën van anderen zijn zeer welkom. Om de vragen duidelijk herkenbaar te maken staan ze nu paginabreed vermeld. Hopelijk leidt dat nog tot wat extra reacties. Met name op de vraag van Caroline Timmermans over mondzorg bij mensen met een tactiele afweer, en de vraag van Linda Rijvers over ervaring van ouders van een kind met SI problemen in het regulier onderwijs. 
Heb je zelf vragen of handige tips plaats het op facebook.com/SI.prikkEls.
 
We hopen op nog meer reacties, 'likes' en volgers.
 
 
  
Schommelstoelen voor volwassenen                   
 
In de vorige maand verschenen nieuwsbrief werd een therapeutische schommelstoel voor volwassenen, de VMcare 'Rock en Roll chair', genoemd. Deze stoel wordt ook geleverd door de firma Sarkow. Daarnaast zijn zij al jaren leverancier van de 'Glider chair' een schommelstoel die met name in de ouderenzorg veel wordt gebruikt. 
 
 
.
Glider chair
 
 
Samen met 80 andere alternatieven is deze stoel is ook opgenomen in gratis te downloaden 'Alternatievenbundel Vrijheidsbepering' van Vilans. Het doel van Vilans is om langdurige zorg blijvend te verbeteren. In de bundel worden meer alternatieven gebaseerd op sensomotorische integratie genoemd.
 
De firma Sarkow is ook te vinden bij Leveranciers. 
      
 
 
 
Boeken van Sally Goddard:
 
Het boek Reflexes, Learning and Behavior is in oktober 2013 in het Nederlands verschenen. Zie voor verdere informatie Boeken voor professionals
 
Deze informatie is afkomstig van Henriëtte Mol.  
 
 
  
 Zindelijk worden
               
In de nieuwsbrief van januari werd het specifieke probleem 'zindelijk worden' besproken. Aad Tender-Hendriks, kinderfysiotherapeut te Bunschoten, heeft daaraan nog waardevolle tips en informatie toegevoegd. Zij heeft de opleiding kinderbekkenbodemtherapie aan het SOMT gevolgd en de cursus sensomotorische integratie in Groningen.    
 
 
 
  
  
Toys42hands webshop ook voor SI materialen
               
In maart 2014 ben ik op bezoek geweest bij Tanja van webshop Toys42hands. Zij had mij een proefsetje van vier verschillende soorten zand aangeboden om uit proberen.
 
Tanja woont met Jan en haar vier kinderen in Zuidlaren. Haar oudste, nu twaalfjarige dochter Jessica, is te vroeg geboren en heeft daar een hemiplegie aan over gehouden. Hetgeen inhoudt dat zij haar rechterhand niet zo goed kan gebruiken.
Voor Jessica ging Tanja op zoek naar speelgoed dat tweehandigheid stimuleerde, haar uitdaagde en vooruithielp. Er ontstond een ware zoektocht naar geschikt speelgoed.  Vaak was een artikel maar beperkt leverbaar. Er ontstond wel een lijst met geschikt speelgoed. Omdat ongetwijfeld hier meer mensen tegen aanlopen werd het idee geboren om een webshop te beginnen.
 
Toys42hands heeft een groot assortiment 'gewoon' speelgoed dat meestal toch niet bij reguliere speelgoedwinkels te koop is. Naast het speelgoed geschikt voor twee handen, is er speelgoed dat uitlokt tot bewegen, en om te voelen, te horen, te kijken te proeven en te ruiken. Speelgoed dat de sensomotorische integratie stimuleert. Speelgoed dat eigenlijk geschikt is voor alle kinderen.
 
De twee speelgoedtips in deze nieuwsbrief zijn afkomstig uit de webshop Toys42hands. De webshop is ook te vinden bij Leveranciers. 
 
 
  
  
Kinetisch zand, toverzand, 'shape it' en bubberzand                  
 
Proefset van vier soorten zand.
 
 • Kinetisch zand. Het voelt als zand maar plakt enigszins aan elkaar als klei. Het is hierdoor heel geschikt om binnen te gebruiken op een placemat, een bord of een ander glad oppervlak. Het voelt heel prettig aan je handen en geeft iets meer weerstand dan gewoon zand. Door het 'zand' met je handen te bewegen valt het in slow-motion uit elkaar. Hierdoor ontstaan allerlei figuren en heeft het iets fascinerend om naar te kijken. Daarbij veroorzaakt het tast-, druk- en bewegingsprikkels aan je handen. Hierdoor heb je de neiging om ermee te blijven spelen. Door het 'zand' met je handen plat te drukken, kun je er in tekenen of het versieren met steentjes, kralen, legoblokjes of wat ook maar voorhanden is. Op Youtube zijn hierover verschillende filmpjes te vinden. Het is zowel geschikt voor kinderen of volwassenen die niet zo goed voelen, als voor kinderen og volwassenen die materialen al gauw vervelend vinden voelen aan hun handen.
Toverzand
 Toverzand
 
 • Toverzand. Dat is fijner van structuur dan kinetisch zand, waardoor het beter in vorm blijft als je er bijvoorbeeld zandtaartjes mee wilt maken of iets in wilt tekenen.  Het valt ook mooi in vormen uiteen, maar minder mooi als kinetisch zand. Het 'zand' voelt zacht aan waardoor het vooral geschikt is voor kinderen of volwassenen, die niet zo goed voelen. Het is minder geschikt voor kinderen of volwassenen die materialen al gauw vervelend vinden voelen.
 • 'Shape it'en bubberzand.  Naast kinetisch- en toverzand is er ook nog 'shape it' en bubberzand. Deze soorten lijken iets meer op klei omdat ze niet zo mooi in vormen uit elkaar vallen wanneer je het 'zand' met je handen beweegt. Wat betreft het gevoel zitten ze tussen het kinetisch- en toverzand in. Ze geven minder gauw een vervelend gevoel aan je handen. Met beide soorten kun je goed  'zandtaartjes bakken'. In bubberzand kun je ook heel goed tekenen of het zand op een andere manier versieren. Met 'shape it' lukt dat minder goed omdat het wat brokkelig van structuur is.
 
De proefset en de vier soorten zand zijn verkrijgbaar bij de webshop Toys42hands te vinden bij Leveranciers. 
 
 
 
 
  
Het kleine sensomotoriek spel                   
 
 
 
Het kleine sensomotoriek spel. 
 
Het spel van het merk ExMocise is nu uit het Duits in het Nederlands vertaald. Het bestaat uit 32 kaarten met sensomotorische oefeningen die de zintuigen en beweging stimuleren. Er is ook ook het kleine blaasspel, het kleine voetenspel, het kleine rugspel en het kleine motoriekspel. Kleine oefeningen met een groot effect. Elk spel bestaat uit 32 kaarten. Acht verschillende dieren voeren vier oefeningen uit die oplopen in moeilijkheidsgraad. Het is de bedoeling dat de kinderen de oefeningen nadoen, en op die manier spelenderwijs motorische vaardigheden aanleren en verbeteren. Met de kaarten is een actief kwartetspel te spelen, maar ze nodigen tevens uit om zelf allerlei spelvarianten te verzinnen. Door er bijvoorbeeld een grote dobbelsteen met insteekhoesjes bij te bestellen, kunt u daar zes kaarten met oefeningen insteken. De dobbelsteen bepaalt dan welke oefening het kind of de kinderen moeten doen.
 
De kleine spelletjes en de grote dobbelsteen met insteekhoesjes zijn verkrijgbaar bij de webshop Toys42hands te vinden bij Leveranciers.  
 
 
 
 
Werken met Aandacht                   
 
Een neuropsychologische benadering van de werkhouding
 
 
  
Werken met Aandacht
 
   
 
Auteur: André Rietman. Ingenaaid, A4 formaat, 113 pagina's, Bazalt, 2009. 
 
Een Nederlands boek waarin André Rietman in eenvoudige bewoordingen de invloed van de verschillende hersenniveaus op de werkhouding beschrijft. De functie van vier niveaus wordt schematisch onderscheiden: het autonome zenuwstelsel zorgt voor het functioneren van het lichaam, de hersenstam voor de prikkelverwerking of de alertheid, het limbische systeem voor de motivatie en de hersenschors voor bewust gebruik van aandacht. Problemen in de werkhouding kunnen op alle vier niveaus worden veroorzaakt en beïnvloed. In een schema wordt aangegeven dat de lagere niveaus meer invloed hebben op de hogere niveaus dan omgekeerd. Een kind waarvan het lichaam niet goed functioneert - te weinig slaap, ziek, verkeerde voeding - zal ook moeite hebben met alertheid, motivatie en aandacht.  
Het duidelijke en zeer schematisch opgezette boek geeft handvatten om inzicht te krijgen in de invloed die de verschillende niveaus op de werkhouding uitoefenen. Daarnaast is er een uitgebreide beschrijving hoe die werkhouding op de verschillende niveaus beïnvloed kan worden met veel praktische voorbeelden en observatielijsten. Het boek plaatst sensomotorische integratie, prikkelverwerking of alertheid in een wat breder perspectief. 
 
Zeer aanbevolen voor leerkrachten en andere professionals werkzaam in het onderwijs.


U kunt dit boek bestellen via boeken voor professionals in het onderwijs
 
 
 
Wetenschappelijk onderzoek
 
Effects of Weighted Vests on Attention, Impulse Control, and On-Task Behavior in Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
 
In het nieuwste tijdschrift van de Amerikaanse Vereniging voor Ergotherapie (AJOT) is een artikel verschenen over het gebruik van een verzwaringsvest bij kinderen met ADHD. Het onderzoek omvatte 110 kinderen. Het verzwaringsvest bleek een positieve invloed op de aandacht van de kinderen te hebben. Ook werden de kinderen minder afgeleid door andere activiteiten. Er was geen invloed op de controle van impulsiviteit.
De directe link naar het abstract van dit artikel kunt u vinden in de lijst met artikelen  die de laatste jaren in het Amerikaanse tijdschrift voor ergotherapie zijn verschenen. Wetenschappelijk onderzoek
 
 
 
Cursussen sensomotorische integratie/sensorische informatieverwerking voor paramedici:
 
 
De verschillende cursussen sensomotorische integratie worden sinds september 2012 onder de naam sensorische informatieverwerking door Facet trainingen georganiseerd. Aan de opzet en inhoud van de cursussen sensomotorische integratie die sinds 1983 in Groningen werden georganiseerd is verder niets veranderd. Er wordt nu ook een cursus georganiseerd voor paramedici werkzaam met ouderen. 
 
Cursusplaats: Ermelo.

Cursussen sensorische informatieverwerking die in september 2014 beginnen:
  
Cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen (zonder verstandelijke beperking):
 
 • 25 en 26 september, 30 en 31 oktober, 27 en 28 november, 11 en 12 december 2014, 22 en 23 januari 2015.
Deze cursus wordt gegeven door Esther Fleurbaay  .
 
Cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking:  
 • 18 en 19 september, 9 en 10 oktober, 13 en 14 november, 18 en 19 december 2014, 15 en 16 januari 2015.
   
Deze cursus wordt gegeven door Cor Reusen.
 
Zie voor verdere informatie cursussen en Facet trainingen.
 
 
Cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten en andere professionals met een HBO opleiding werkzaam met ouderen:  
 • 25 en 26 september, 30 en 31 oktober, 27 en 28 november, 18 en 19 december 2014.
   
Deze cursus wordt gegeven door Erik Storck.
 
Zie voor verdere informatie Facet trainingen.
 
 
 
 
Cursus sensomotorische integratie /sensorische informatieverwerking voor andere professionals:
 
 
Cursussen voor orthopedaggogen, psychologen, leerkrachten, remedial teachers, sociaal pedagogische hulpverleners, groepsleiders, verpleegkundigen en andere hulpverleners of professionals met een HBO opleiding.
 
Deze cursussen sensomotorische integratie worden sinds september 2012 onder de naam sensorische informatieverwerking door Facet trainingen georganiseerd. Aan de inhoud en de opzet van de cursus is verder niets veranderd.
 
Cursusplaats: Ermelo.
 
Cursussen sensorische informatieverwerking die in september en oktober 2014 beginnen:

Voor orthopedagogen, psychologen, groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, remedial teachers, leerkrachten, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met kinderen (zonder verstandelijke beperking):
 • 2 en 3 oktober, 20 en 21 november 2014, 8 en 9 januari 2015.
Deze cursus wordt gegeven door Esther Fleurbaay.
  
Voor orthopedagogen, psychologen, groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, remedial teachers, leerkrachten, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking:
 • 8 en 9 september, 27 en 28 oktober, 8 en 9 december 2014.
Deze cursus wordt gegeven door Cor Reusen.
 
Zie voor verdere informatie cursus voor anderen en Facet trainingen.
 
Voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten en andere professionals met een HBO opleiding werkzaam met ouderen:  
 • 25 en 26 september, 30 en 31 oktober, 27 en 28 november, 18 en 19 december 2014.
   
Deze cursus wordt gegeven door Erik Storck.
 
Zie voor verdere informatie Facet trainingen.
 
 
 
 
Nieuwsbrief:
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in mijn adressenbestand voorkomt.
 
Iedereen die belangsteling heeft voor sensomotorische integratie, sensorische integratie, sensorische informatie verwerking of sensory processing kan zich voor de nieuwsbrief aanmelden via de website sensomotorische integratie.  Aanmelden.
 
Heeft u geen behoefte aan deze informatie dan kunt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden. Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
U kunt de nieuwsbrief ook naar andere belangstellende doorsturen.  Stuur deze email door naar een vriend
 
Deze nieuwsbrief is gemaakt met het YMLP your mailinglist provider.
 
Deze nieuwsbrief zal afhankelijk van de beschikbare wetenswaardigheden verschijnen. U kunt ook informatie voor deze nieuwsbrief insturen.  
 
 
Met vriendelijke groet
 
Els Rengenhart