Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Wist jij dat je een geweldig krachtig scheppend vermogen gekregen hebt van God?
Jij bent geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en daarmee een scheppend wezen.
Mattheüs 9:29  U geschiede naar uw geloof (innerlijke overtuiging!).
Onbewust ben je continu aan het scheppen met gedachten, intenties, woorden en daden. Zelfs in je dromen gaat het scheppen door.
Zowel liefdevolle, hoopvolle en positieve gedachten en overtuigingen als negatieve overtuigingen/gedachten zoals angst en zorgen, haat en boosheid zijn scheppende krachten in ons leven.
De meeste dingen in je leven heb je onbewust zelf gecreëerd. Al je keuzes en al je woorden en daden vloeien voort uit je onbewuste overtuigingen.
Als je denkt iets niet te kunnen zul je het nooit gaan doen.
Als je dat eenmaal onder ogen durft te zien en je eigen verantwoordelijkheid voor je leven durft te nemen betekent dat ook dat jij samen met God je leven kun transformeren onafhankelijk van de situatie waar je nu in zit. Want bij God zijn alle dingen mogelijk.
Mattheüs 19:26  Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
Het probleem is dat ongoddelijke onbewuste overtuigingen ook scheppende krachten zijn in ons leven. Vaak kun je daar niks aan doen omdat ze soms al generaties lang aanwezig zijn.
Niet wat we uitspreken maar wat onze diepste overtuiging is gaat voor ons werken. Daarom dat positief spreken niet genoeg is.
Positieve proclamaties en het uitspreken van woorden van geloof werken niet als we niet bereid zijn aan onze diepste overtuigingen te werken. Dan is het slechts een overschreeuwen van een diepere overtuiging die we niet loslaten.
Het is belangrijk dat we helemaal van binnenuit echt zijn. Alleen als Gods Geest ons van binnenuit kan en mag transformeren en alle lagen van onze emoties, intenties en diepste overtuigingen mag helen en transformeren zullen er diepgaande veranderingen gaan plaatsvinden in ons leven omdat we dan anderen dingen gaat creëren vanuit onze herstelde overtuigingen vanuit Gods Liefde.
Daarom is het belangrijk om onze diepste hartsmotieven te onderzoeken samen met God door verootmoediging en onze diepste zelf blootgeven aan God, inclusief onze angsten, pijnen, boosheid en zorgen. Dan kan Gods Geest ons innerlijk gaan genezen en kunnen we geloven met heel ons hart, ziel, geest en kracht waardoor Gods Geest door ons heen kan creëren.
Markus 11:24  Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.
Johannes 15:7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.

Dat kan alleen vanuit het ontwikkelen van een intieme omgang met God.

In onderstaande video werk ik dit thema verder met je uit.
https://youtu.be/hofq9uIPGqU
 
Lezing 10 september: Intieme omgang met God - 19:30 uur Nieuwegein.
Uit bovenstaande blijk alweer hoe belangrijk het is om een intieme omgang met God te ontwikkelen. Niks kan dat vervangen.
Je kunt de Bijbel uit je hoofd kennen, iedere zondag naar de kerk gaan en je als een goed christen gedragen van buiten, maar als je geen intieme omgang met God hebt en ervaart is dat slechts een leeg omhulsel.
Van buiten kan het allemaal mooi lijken maar van binnen kun je leeg zijn.
Tijdens deze lezing help ik je om een diepere intieme relatie met God te ontwikkelen en te ervaren. Er zal ook een tijd van ministry zijn waarin je zelf Gods Liefde diep kunt ervaren.
Geef je op via de site en neem je vrienden mee. Het zal weer een bijzondere avond worden waarin ook diepe genezingen zullen gaan plaatsvinden en blokkades opgeruimd gaan worden. https://www.leveningod.nl/bijeenkomsten/event/77-lezing-intimiteit-met-god.html
 
Zegen gebed voor ongeboren kindje
Afgelopen week kreeg ik de vraag om voor een ongeboren kindje te bidden.
Juist in mijn pastoraal werk begin ik steeds meer te ontdekken hoe bepalend de eerste paar jaar van ons leven zijn en dat de vorming al begint in de baarmoeder door de sfeer waarin we ontvangen worden. Is daar liefde, veiligheid, vrede en geborgenheid en een diep welkom of angst, stress, ruzie, onveiligheid, schreeuwen en ongewenst zijn? De sfeer waarin een kindje opgroeit in de baarmoeder laat diepe sporen na.
Maar wat heerlijk om te weten dat God alle negatieve sporen kan uitwissen met Zijn oneindige liefde. Ieder mens is zeer geliefde en gewenst door God! Hoe mooi is het om al in de baarmoeder opgedragen te worden en gezegend te worden door Jezus!!
Het gebed heb ik met teksten op mijn website staan.
https://www.leveningod.nl/artikelen/gebed-en-meditatie/210-gebed-voor-ongeboren-kindje.html
 
Liefdevolle groet en Gods zegen,
 


Robert van Mierlo
Gebedstherapeut/counselor/coach/spreker
https://agapecoach.nl/
 
Cursussen online:
Helende reis met Jezus online, Jaartraining geestelijk groeien, Cursus leven vrij van angst, Heling seksualiteit, Energetisch Bijbel lezen.