Dag ,


Het is hopelijk nog volop zomer als je deze nieuwsbrief ontvangt. We hebben dit jaar mogen genieten van een lange koude winter en zo mogelijk een nog langere warme zomer. Deze wisselwerking tussen zomer en winter, warmte en koude zien we ook terug gespiegeld in ons menselijk functioneren en wel tussen buik, zomers warm en hoofd, winters koud.

In deze nieuwsbrief vind je een aantal voorbeelden van deze functionele spiegeling tussen hoofd en buik.


Onderzoek
Binnen de onderzoekskamer artes techne zijn we naast het verder ontwikkelen en in beeld brengen van systeemdynamiek al geruime tijd bezig met het gedrag van onze hersenen. Het is een van de onderzoek items van Folkert Brugman. Je vindt de extrapolaties van dit neurologisch onderzoek o.a. terug in de verwoording van onze BHAG:

´knowledge with a heartbeat´

...forming a functional framework is performing a neural network...
Waar zitten onze hersenen dan zoal? Inmiddels, op basis van voortschrijdend onderzoek, mogen we aannemen dat ze niet alleen in het hoofd zetelen, maar zeer wel in de buik en ja zelfs rond en in het hart. Was het niet o.a. Blaise Pascal, die dat al niet eerder onder woorden heeft gebracht? Op zijn inbreng voortbordurend: Heeft het hart niet zo haar redenen die het hoofd op zijn wijze weer vermag te leren onderkennen.
Nog spannender wordt het onderzoek naar ons enteric neural system, zeg buikbrein, in het engels 'gut feeling'. Wellicht krijgt onze intuitie nu ook een fysiologische onderbouwing waardoor we in alle rust de drieledige dynamiek tussen denken, voelen en willen systeemdynamisch kunnen funderen.

In de diagrammen rond change management bijvoorbeeld vinden de stuudjes enige heel concrete veranderingsmodellen. Wil je deze wisselwerking tussen hoofdbrein, hartbrein en buikbrein live meemaken (eens in je life), dan kan dat zeer wel in een aantal van onze trainingen.
Fenomenologie
Zo bijvoorbeeld in onze fenomenologieweek van 15 tm 20 september 2013. We hebben in onze feno-training deze dynamiek tussen hoofd en buik op velerlei wijzen vorm gegeven, onder andere in de dynamiek tussen waarnemen (hoofd) en gewaarworden (buik). Echt leren kijken en leren luisteren naar wat respectievelijk hoofd en buik je willen toevertrouwen omtrent het ´wezen´ dat we die week als gast in ons midden mogen verwelkomen. Uiteindelijk dienen we begrip (voortgekomen uit de gewaarwording/buik) en beeld (voortgekomen uit de waarneming/hoofd) spelenderwijs te spiegelen tot een functioneel
werkend harte inzicht. Klik hier voor meer informatie omtrent fenomenologie.

Vorstelijk Vasten
Zo een training vraagt zeer wel de nodige inspanning, je kunt deze dynamiek echter ook op een ontspannen wijze aan den lijve ervaren in een van onze artes-vitae producten, zoals vorstelijk vasten. Die week vindt plaats van 11 tm 18 oktober.

In de kuurweek werken we altijd met een uitdagend thema, dat zet je bewust en onbewust aan het werk terwijl je ondertussen de lichamelijke genietingen van massages, begietingen, yoga, chi kung, sauna, etc. mag ondergaan.

In de komende najaarskuur leggen we het accent op de longdynamiek naar lichaam, ziel en geest. Het beste kun je deze longdynamiek aan den lijve ervaren. Zie onze webpagina voor meer info.
Werk aan de Winkel
Na alle genoten ontspanning heb je misschien weer zin in `werk aan de winkel´, onze kuren zijn immers bedoeld om schoon schip te maken, in buik, hart en hoofd, naar lichaam, ziel en geest. Deze drieledige dynamiek o.a. kan je op basis van je eigen casus grondig leren uitwerken in een 12 half-daagse training, die we dan ook Werk aan de winkel genoemd hebben. Zie onze flyer en websitepagina.
Jezelf in beeld
Deze polaire dynamiek tussen hoofd en buik kan je ook bewust worden door de workshops van Nell creemers te volgen, die de vier seizoenen als uitgangspunt neemt om deze polaire dynamiek spelenderwijs te verkennen aan de hand van het werken in het veld. Het veld is een belangrijk begrip geworden, zowel in de nieuwste fysica als binnen systeemdynamiek; de resultaten van het leren werken in het veld worden vorm gegeven in een dictogram (dicto gram maakt visueel zichtbaar wat in een veld als van verre is doorgekomen in het hier en nu). Je kunt de dictogrammen van Hananja over wie is de sophia vinden op de betreffende websitepagina.Als je het niet op prijs stelt om expliciet op de hoogte te worden gehouden van Artes Sophiae, dan kun je jezelf voor deze nieuwsbrief uitschrijven door onderaan deze nieuwsbrief op de link te klikken.

We stellen het op prijs als je deze nieuwsbrief onder de aandacht wil brengen van belangstellenden en of wilt verspreiden in je netwerk.

Hartegroet, namens de medewerkers van Artes Sophiae,
Bart Muis.

Nieuwsbrief zomer 2013