Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking  
DOS Nieuws Maart 2013
Beste ,
Uitnodiging: Informatieavond  over werk stedenband, 18 maart  op het stadhuis
DOS nodigt u uit voor een informatieavond over het werk van de stedenband Doetinchem-La Libertad op maandagavond 18 maart 2013 op het stadhuis. De ingang is op het bordes deur links van de hoofdingang.
 
19:00 uur Welkom en inleidend woord door Joost van Eekhout, voorzitter DOS
19:15 uur
Presentatie over het project ‘Schoon water voor La Libertad’ door Ellen Bollen hydroloog en Arie Koster adviseur bij het Waterschap Rijn en IJssel
19:45 uur

Samenwerking stedenbanden Nederland-Nicaragua voor de komende jaren door Ronald van der Hijden, directeur LBSNN (Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua).
         
Nieuwe burgemeesters omarmen waterproject
Afgelopen januari zijn de in november gekozen burgemeesters echt aan hun nieuwe taak begonnen. In La Libertad was een vertegenwoordiging van het waterproject de eerste Nederlandse delegatie die de nieuw gekozen burgemeester Damarys ontmoette. Zij brachten hartelijke groeten en succeswensen over namens burgemeester Kaiser en stichting DOS. Er was ook een bijeenkomst met de vijf burgemeesters van de deelnemende steden aan het waterproject. Gevraagd naar hun beleids-top-5 voor de komende ambtsperiode, stond bij allen water op nummer 1 of 2. Waarna men volmondig een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de komende periode tekende. Klik hier voor een foto-impressie van het werkbezoek van Ellen Bollen en Arie Koster.
 
 
 
Bestuurlijk werkbezoek aan La Libertad
Het landelijk beraad stedenbanden Nederland-Nicaragua organiseert in april een bestuurlijk werkbezoek aan Nicaragua. In de periode tot en met 2015 transformeren de stedenbandactiviteiten van hulprelatie naar meer business to business. Dit zal een belangrijk onderwerp van het werkbezoek zijn, zowel tijdens een plenaire bijeenkomst in Managua als tijdens de bezoeken aan de partnersteden. Ook vanuit Doetinchem vertrekt een delegatie naar Nicaragua en La Libertad. Zij bezoeken in La Libertad de projecten die met Doetinchemse middelen uitgevoerd worden en laten zich informeren over de voortgang. Via Facebook  houden ze ons op de hoogte en in de volgende nieuwsbrief volgt een uitgebreid verslag van de reis.
  Op veler verzoek…Duckrace 2013!
Op 30 april 2013 is er weer een Duckrace. Duizenden badeendjes gaan met elkaar de strijd aan op de Oude IJssel bij De Bleek. Op veler verzoek. Voor € 2,50 koopt u een Duckrace lot. De opbrengst komt ten goede aan het project ‘Schoon water voor La Libertad’. De race wordt georganiseerd door 7 leerlingen van de opleiding Sociaal Cultureel Werk van het Graafschap College. Zij gaan de komende weken sponsorpakketten aanbieden, prijzen verzamelen en loten verkopen.
 
Alle kinderen naar school
In februari hebben we het onderwijscontract voor 2013 ondertekend. Doetinchem draagt jaarlijks bij aan een integraal onderwijsprogramma in La Libertad. Wij hebben ons daarmee aangesloten bij een landelijk programma dat gecoördineerd wordt door het LBSNN. La Libertad heeft inmiddels meer eigen middelen, waardoor Doetinchem haar financiële bijdrage afbouwt. 200 kinderen ontvangen dit jaar een rugzakje met schoolspullen, 200 ouders krijgen een scholing in het belang van onderwijs, 100 schoolbankjes worden gerepareerd. Nieuw is dat we investeren in methoden die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daartoe is vorig jaar een start gemaakt door een uitwisseling van lesmateriaal dat door Lipkje Stolk en Mart Hopmans tijdens workshops is geïntroduceerd.  Het voorzag in een grote behoefte. Het doel méér kinderen langer naar school wordt in 2013 verder uitgewerkt.De Spaanstalige versie  van het PLAN DE ACCIÓN 2013 Programa de apoyo al Cumplimiento del Objetivo del Milenio No 2:  “Lograr la Enseñanza Primaria Universal” Enero 2013 leest u hier.
 
 
Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
In februari 2013 heeft DOS twee nieuwe bestuursleden verwelkomd, een nieuwe penningmeester en een nieuwe communicatiemedewerker. Hieronder stellen zij zichzelf voor.
 
Penningmeester Josée Fenneman (foto links)
Josée Fenneman is mijn naam. Tot 28 februari 2013 was ik werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs (Graafschap College) in Doetinchem, met andere woorden ik ben nu gepensioneerd!! Ik was 49  jaren werkzaam op onder andere een accountantskantoor, de gemeente Bergh en docent bedrijfseconomie Volwassenonderwijs (één van de voorlopers van het Graafschap College). Lees hier meer over de nieuwe penningmeester van DOS.
 
 
Communicatiemedewerker Elleke Stapelbroek (foto rechts)  
 Mijn naam is Elleke Stapelbroek. In tegenstelling tot veel bestuursleden heb ik nog geen lange carrière achter de rug. In 2011 ben ik afgestudeerd op Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds anderhalf jaar woon ik in Doetinchem en al een tijdje wilde ik graag vrijwilligerswerk doen. Tijdens mijn studie heb ik vijf maanden in Spanje gestudeerd. Spaans is hierdoor een extra vreemde taal geworden voor mij. Meer over Elleke.
 
    
 
                               
DOS en La Libertad op Iselinge en Rietveld Lyceum
Op 4 maart werkten leerlingen van de Iselinge Hogeschool aan educatief materiaal dat kan worden gebruikt in La Libertad. Dit alles onder bezielende leiding van Marieke Ubbink en Berieke Knüfkens. Zij zijn in 2008 zelf met een uitwisselingsprogramma naar La Libertad geweest en kennen dus de tekorten op de scholen. Een dag met verrassende resultaten voor alle partijen.
 
Het Rietveld Lyceum doet ook dit jaar weer een beroep op DOS om lessen te verzorgen in het kader van de antiracismedag op 21 maart. Het enthousiasme van de leerlingen geeft deze lessen een extra dimensie.
 
Actie bedrijfsdonateurs
DOS is blij met 10 nieuwe bedrijfsdonateurs. Dat is het resultaat van de actie die DOS in samenwerking met het Graafschap College heeft uitgevoerd. 60 leerlingen zijn op drie vrijdagen in november voor DOS in touw geweest en hebben alle Doetinchemse bedrijven benaderd. De bijdragen komen ten goede aan projecten in onze partnerstad voor meer onderwijs, meer werk en meer inkomen. Voor meer informatie over de projecten, zie onze website.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u relatie, donateur of vrijwilliger bent van DOS.
Wilt u zich afmelden? Klik dan hier.

© 2010