Beste ondernemer,
 
De onderwerpen in deze nieuwsbrief:
* Toekenning aanvraag Stadsfonds Parkmanagement 2019.
* 26 maart, de Gooise Bedrijvendag.
* 29 maart, Lenteborrel bij Van der Wal & Bekenkamp.
* Gilde Leren.
* 17 mei, Melkhuisje Masters.
* Calamiteiten- telefoonkaart Kerkelanden en Havenkwartier.
* 22 maart, volgend bijeenkomst OVHilversum ZuidWest bij Fortezza.
 
 
 

 
 
 
Van Keurmerk Veilig Ondernemen Havenkwartier en Kerkelanden 2018 naar gezamenlijk Parkmanagement in 2019. Schoon, heel, veilig bindt elkaar.
 
    
Een speerpunt is camera beveiliging in het hele trekking gebied (Kerkelanden, Havenkwartier en Zeverijnstraat).
Dit wordt In 2018 gerealiseerd.
 
De KVO vergaderingen voor Havenkwartier en Kerkelanden werden eerder apart gehouden, maar in maart 2018 wordt het samengevoegd tot één gezamenlijke vergadering. De implementatie van camera beveiliging is een onderdeel hiervan.
Er zijn 6 vergaderingen per jaar inclusief twee schouwen, één dagschouw en één avondschouw.
 
De culturen tussen de twee KVO’s zijn verschillend. Doormiddel van gezamenlijke bijeenkomsten leren ondernemers elkaar beter kennen, ken je je buurman en zijn activiteiten dan kan je meer zaken met elkaar doen.
Er zal een verbindende werking vanuit gaan. Wij willen in 2018 van 135 leden naar 200 leden in 2019.
Dit willen we o.a. ook realiseren door middel van werving en individuele bezoeken aan ondernemers op het gehele bedrijventerrein Hilversum Zuid West door lokaal bekende en vertrouwde personen.
 
Voor de collectieve camera beveiliging zijn structureel o.a. de volgende abonnementen nodig: service onderhoud en updates, meldkamer activiteiten, beveiliging en alarmopvolging, nutsvoorzieningen en verzekeringen, opslag, begeleiding, voorzieningen ter vervanging van de camera’s ( vijf jaar afschrijving) en coördinatie overleg KVO.
De toekomstige parkmanager moet vóór maart 2019 de (lokale) kennis en kunde hebben om de functie uit te voeren.
Het project van de kerstbomen op de bedrijven terreinen wordt per maart 2018 opgetuigd, vergunning aangevraagd en bestellingen t.z.t. gedaan.
Er wordt vier keer per jaar persoonlijk een nieuwsbrief rondgebracht met in december een kleine attentie voor alle aangesloten ondernemers.
In september 2019 wordt parkmanagement geëvalueerd.
Voor het jaarplan 2018 is door het stadsfonds een bedrag van €. 54.000,00 euro toegekend.
 
Mede mogelijk gemaakt door het Stadsfonds
 
 
 
 
26 maart, De Gooise Bedrijvendag.
De Gooise Bedrijvendag 2018 wordt gehouden op maandag 26 maart 2018 in Spant! in Bussum.
Thema: welke kansen en mogelijkheden zijn er om de economie te stimuleren in de regio Gooi-en Vechtstreek.
Zie verder onze website.
 
 
29 maart, Lenteborrel bij van der Wal.
Ambiance van der Wal en Vivante Bekenkamp willen de lente met u en uw collega’s goed beginnen en nodigen u daarom uit voor een lente borrel op donderdag 29 maart. Zie verder op de website.
 
    
 
 
 
Gilde Leren.
Vanaf het schooljaar 2018-2019 start het MBO College Hilversum met Gildeleren. Het antwoord op de vraag vanuit de arbeidsmarkt naar breed opgeleide studenten op niveau 2.Bedrijven in het gebied Hilversum Zuid West zijn van harte uitgenodigd om hierin te participeren. Voor meer info stuurt u een mail naar gildeleren@rocva.nl.
Tijdens ons evenement op 22 maart zal de heer Boudewijn Gruwel van het MBO een korte toelichting geven.
   
 
 
 
Melkhuisje Masters  17,18 en 19 mei.
Dit concept is speciaal samengesteld om ook de kleinere bedrijven en ondernemers een mogelijkheid te bieden met klanten, relaties of medewerkers. Lees hun nieuwsbrief hier >
 
    
 
 
 
Calamiteitenkaart.
Deze is te hier te vinden op onze website en papieren versie is aan te vragen bij info@ovhilversumzuidwest.nl
 
 
Nieuwe Leden.
Wij verwelkomen de nieuw leden:
Care dienstengroep
 
Care for Coffee
 
 
 
 
Donderdag 22 maart, ondernemersbijeenkomst 
OVHilversum ZuidWest bij Fortezza.
 
aanvang 17.00 uur.
Graag aanmelden bij info@ovhilversumzuidwest.nl
 
Verlengde Zuiderloswal 8
1216BX  Hilversum
 
 
 
BewarenBewaren
BewarenBewaren