Beste ondernemer,
 
Nieuwjaarsbijeenkomst leden Ondernemers Vereniging Hilversum Zuid West
Traditiegetrouw was ook dit jaar de nieuwjaarsbijeenkomst bij ons lid de Sligro alwaar de leden hartelijk werden ontvangen door het bestuur van de vereniging. En door personeel van de Sligro werden voorzien van een heerlijk glas champagne.
In aanloop naar zijn openingswoord bedankte onze voorzitter René Hoven Jan-Dam Stoon voor het beschikbaar stellen van zijn bedrijf voor het houden van deze bijeenkomst.
 
 
Camera beveiliging. 
In het openingswoord van de voorzitter René Hoven werd gerefereerd o.a. aan een lang gekoesterde wens van camerabeveiliging op zowel het Havenkwartier als ook de Kerkelanden incl. Zeverijnstraat. Deze wens zal deze avond zijn beslag krijgen door het ondertekenen van de intentieverklaring met o.a. het Stadsfonds en uitvoerende partij.
Ook sprak hij zijn wens uit naar de leden om zoveel mogelijk, bij het zaken doen, eerst te kijken naar bedrijven op ons bedrijventerrein i.p.v. zoeken buiten de regio. Dit versterkt niet alleen de bedrijven binnen ons gebied maar zal deze ook aantrekkelijker maken voor andere bedrijven om zich hier te gaan vestigen.
Ook werden nieuwe leden hartelijk welkom geheten en de hoop uitgesproken dat ze zich snel eigen zouden maken binnen de vereniging. 
 
 
 
Camera in beeld.
Tevens sprak de voorzitter over eerder in de nieuwsbrief gedane oproep om zo veel mogelijk bij onze wijkagent René Ten Teije aan te geven of men camera’s in of om het bedrijf heeft in het kader van “Camera in beeld”. Na deze opening hebben de aanwezige leden, ca 65 in getal, het glas geheven en elkaar alle goeds toegewenst voor het komende jaar.
 
Hierna was het de beurt aan Jan-Dam Stoon, bedrijfsleider en gastheer van de Sligro die de leden in het kort vertelde wat de Sligro zoal voor de leden te bieden heeft.
 
Er ontstond een zeer aangename samensmelting van gesprekken onder de leden die ook weer onderbroken moest worden door een pitch met de naam “on Stage” door Eleonore de Vette die aandacht vroeg voor het beschikbaar stellen van stage plaatsen binnen de bedrijven voor jongeren.
Informatie hierover kunt opvragen via www.hetgooionstage.nl
 
Uiteindelijk was het dan zover: Ingrid Geul Stadsfondmanager en René Hoven voorzitter van OVHZW gingen over tot het ondertekenen van de intentieverklaring voor het tot stand brengen van de camerabeveiliging. Wat werd afgesloten met een daverend applaus door de aanwezigen.
Hierna was het nog lang heel gezellig en kon een ieder terug zien op een mooi begin van het nieuwe jaar.
 
 
 
Winkeltijdenverordering ter inzage.
De gemeente heeft recent een nieuwe winkeltijdenverordening ter inzage gelegd. 
Insteek is om het aantal koopzondagen vrij te geven. U kunt in de periode dat de winkeltijdenverordening Hilversum 2018 ter inzage ligt uw zienswijze kenbaar maken. 
Dat kan tot en met 26 februari 2018. 
De verordening is te vinden op www.hilversum.nl en is in te zien in de digitale burgerleeskamer. 
Uw zienswijze kenbaar maken kan per post via de gemeente Hilversum, t.a.v. R. Sabbé, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum of per e-mail via r.sabbe@hilversum.nl onder vermelding van ‘inspraak Winkeltijdenverordening’. 
Alle inspraakreacties worden gebundeld en beantwoord. De gebundelde inspraakreacties met de beantwoording en de eventuele wijzigingsvoorstellen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. 
De planning is erop gericht om Winkeltijdenverordening 2018 in de raad van juni 2018 vast te stellen.
 
 
 
Volgend evenement bij:
Donderdag 22 maart zijn we te gast bij Fortezza, aanvang 17.00 uur. www.fortezza.nl
 
 
 
Per januari 2018 begroeten wij de nieuwe leden:
* Dohle Consultancy
* Rosco Catering
* Gooiland Beveiliging
* Drukkerij Drukkracht
* Locatie14
* Exalius
* De Toekomst
* Fixidee
 
BewarenBewaren
BewarenBewaren