Infobrief Diaconie Brugge  Juni 2011, 3de jaargang nr. 11


Vergeet ze niet, de mensen in kansarmoede,
de keien die het vel niet meer kunnen afgestroopt worden.
De mensen die dagelijks in een kei-harde werkelijkheid moeten leven,
die keikoppen kunnen genoemd worden, omdat ze volhouden 
in een leven dat alleen overleven is.
 
Vergeet ze niet, de keien, die met velen samen 
de maatschappelijke stroming 
van richting kunnen doen veranderen.
 
Vergeet ze niet, de keien,
de uitgesloten klasse van vandaag,
toen het proletariaat, nu het subproletariaat,
de mensen van geen tel.
 
Vergeet ze niet. Denk niet langer in hun plaats.
Zorg niet alleen voor hen, maar geloof in hun waardigheid.
Breng ze samen, want zij zijn nog te bewegen.
Geloof dat je ze nodig hebt en maak het hen duidelijk.
Denk en handel vanuit de slachtoffers en hou niet op.
 
uit: "Woorden om te Bezinnen", Luc Vandenabeele
 
 
 2. Profetische Stem op 20 juni: Manu Vanhecke

 
Manu Van Hecke is sinds 1996 abt van de Sint-Sixtusabdij te Westvleteren. Met zijn gemeenschap van 23 monniken oefent hij er bestendig in twee typisch ‘diaconale’ disciplines: de kunst van het ‘afdalen’ om mens te worden – en de vaardigheid om restloos uit te delen van de heiligmakende genade der gastvrijheid. Strijd en inkeer, actie en contemplatie worden daarbij steeds weer tot een merkwaardig verbond en verband samengesmeed… 
 
Bedoeling van "Profetische Stemmen":
 
 • We willen met de Diocesane Dienst voor Diaconie mensen rond de tafel samen brengen die als vrijwilliger of professioneel met taken en opdrachten dienstbaar in de samenleving staan.
 • We willen ruimte creëren voor herbronning
 • We willen mensen in contact brengen met gelijkgezinden. De bedoeling is vooral: een soort “pitstop” te zijn voor mensen die zorgend bezig zijn voor anderen.
 • Via de ontmoeting “rond de tafel”, via rustmomenten, delen van onmacht en kleine “succes­ervaringen”, bezinning, gebed en confrontatie met iemand die wat verder staat in de “geaarde” spiritualiteit van de diaconie, willen we de aanwezigen de kans bieden om te groeien en zichzelf sterker te maken, zodat zij hun (vrijwilligers)werk van daaruit met meer kwaliteit en diepgang kunnen verder zetten.
Praktisch:
 • Waar: De Bremstruik / De Kerit, Sint - Alfonsusstraat 42, 8800 Roeselare
 • Dagindeling:
  9u.30: We Starten met een bezinningsmoment
  10u.30: Een geïnspireerde spreker zet ons op weg
  12u.00: Wij voorzien belegde broodjes, koffie, thee en frisdrank
  13u.00: We nemen de tijd om ons te verdiepen in de aangeboden spiritualiteit
  16u.00: einde
 • Meer informatie: info@diaconiebrugge.be of 0488/809178
 
 
  3. Leo Fijen over abt Manu Vanhecke
 
Leo Fijen, Nederlands bekende katholieke televisiegezicht, schrijft op zijn internetblog het volgende over abt Manu Vanhecke naar aanleiding van de serie "De mooiste abdijen van Vlaanderen":

Lievelingsplek
De meest ontroerende scène van deze kloosterserie langs de mooiste abdijen in Vlaanderen speelt zich af bij de boskluis van de trappisten in Westvleteren. Diep weggedoken in het groen, al een flink eind lopen van de abdij, ligt daar dat kleine huisje waar de monniken zich soms een dag en soms zelfs een week terugtrekken. Abt Manu van Hecke heeft mijn hart al lang veroverd met zijn wijsheid en onvoorwaardelijke gastvrijheid wanneer hij me meeneemt het bos in. Daar is zijn lievelingsplek, de kluis.
Heel gewone sterveling
Wanneer we voor zijn kluis staan, maakt hij zich kwetsbaarder dan ooit. Geen van de hoofdpersonen is zo open en kwetsbaar als deze Manu van Hecke. Hij legt uit waarom hij hier graag komt. Hij is hier in de stilte, hij heeft hier de kans om ruimte in zijn ziel te vinden, hij zoekt hier de bron van zijn leven. Hij probeert hier één dag in de week zich terug te trekken. Als ik hem vraag of hem dat lukt, moet hij lachen. Hij relativeert zijn persoon en zijn functie, hij wordt ineens een heel gewone sterveling: “Ik ben dit jaar nog niet één keer in de kluis geweest”, klinkt het uit zijn mond.
Agenda bepaalt zijn leven
Deze wijze abt van Westvleteren blijkt ook te leven in de greep van zijn agenda en verantwoordelijkheidszin. En wanneer broeders of bezoekers een beroep op hem doen, laat hij zijn vrije woestijndag varen en is hij op woensdag niet in de kluis te vinden. Net als zoveel mensen buiten het klooster bepaalt de agenda zijn leven en durft hij geen nee te zeggen. Met alle gevolgen vandien.
Niet goed voor de ziel zorgen
Wat is er erg aan wanneer een abt zijn wekelijkse woestijndag vergeet, vraag ik hem. “Ik zorg dan niet goed voor mijn ziel”, antwoordt hij. “En wie niet goed voor zijn ziel zorgt, berooft zichzelf van de ruimte en stilte om goed naar de ander te luisteren. Ik krijg een goed gevoel als ik mijn agenda afwerk, maar ik merk niet dat mijn broeders niet meer in mijn hart kunnen komen. Ze voelen dat, ze merken dat, hun woorden komen nooit bij mij aan. Dat is de prijs die ik en mijn gemeenschap betalen voor het vergeten van mijn woestijndag”, zo leert hij ons wat er gebeurt wanneer een mens niet goed voor zijn ziel zorgt.
De last van emails
Abt Manu van Hecke maakt van zijn hart geen moordkuil. Het is hem de afgelopen jaren wél gelukt om in de zomer een hele week in de kluis door te brengen. Dat is zijn vakantie. Maar deze vakantie heeft zo zijn beperkingen. Want hij vertelt daarna dat hij ook niet los kan komen van zijn email. Hij weet dat als hij een hele week zijn emails niet leest hij daar later voor moet boeten: hij heeft dan een dag nodig om zijn emails weg te werken. Dat wil hij niet, dat drukt als een last op hem. Daarom onderbreekt hij zijn week in de kluis drie keer om zijn emails in het klooster te lezen. Hij weet dat het niet goed is. “Benedictus komt zo op voor het evenwicht in mijn leven, waarschuwt mij ervoor dat ik mij niet moet laten inpalmen door wereldse zaken. Toch kan ik het niet laten. Ik ben niet rustig wanneer ik mijn email niet raadpleeg. Dus verlaat ik drie keer mijn kluis, dus weet ik dat ik dan te weinig tot diepe grond kom om werkelijk open te staan voor God en de medemens. Ik kom daar niet uit”, bekent hij.
Dezelfde vragen als ik
De abt van Westvleteren maakt indruk op de hele ploeg. Verslaggever Teun-Jan Tabak staat op een afstand te luisteren en heeft het gevoel dat deze eerlijke trappist ook over zijn leven praat. Cameraman Ron van der Lugt voelt zich getroost dat hij niet de enige is die moeite heeft met moderne technieken. En ik zelf weet niet wat ik hoor. Manu van Hecke praat over zijn leven, maar ook over mijn bestaan, over het doen en laten van ons allemaal. Hij leeft in het klooster, maar worstelt met dezelfde vragen als ik.
Eenzaam in het klooster
Het meest ontroerend blijkt dat wanneer ik vraag of hij eenzaam is in de kluis. Ook in het antwoord dat volgt herken ik hem. “In de kluis ben ik het minst eenzaam. Ik ben veel eenzamer in het klooster. Als overste sta ik vaak ook tegenover de broeders. Dat maakt echt eenzaam. Ik ben een tegenover, ik draag verantwoordelijkheid, ik ben niet 100% een medebroeder. Als een medebroeder mij niet groet of mij vervelend bejegent, is dat voor mij een fundamentele confrontatie met mijn eenzaamheid. In de stilte van de kluis is er de afstand. En op afstand ben ik meer verbonden met mijn broeders, zie ik ook beter hun positieve kanten en kan mijn liefde voor de broeders groeien”, zo vertelt hij over de opgave om leiding te geven en toch ook medebroeder te zijn. Ik dank hem voor zijn openheid en weet even niet goed wat ik moet zeggen. Ik kom dan niet verder dan een bevestiging: leiding geven maakt soms eenzaam. Maar ik troost me met de gedachte dat ik dan niet alleen ben. Ik geloof dat God met me meetrekt.

 

 
4. "Ook een stuk maand over op het einde van je geld?"
 
 

 
Provinciale trefdag armoede over een menswaardig inkomen, schulden en schuldbemiddeling
Dinsdag 28 juni 2011
van 9.00 uur tot 17.00 uur
in Duin en Zee
Oostende
 
 
Uit gegevens van de Nationale Bank blijkt dat in december 2010 er 86.500 gezinnen beroep deden op de collectieve schuldbemiddeling ( een soort persoonlijk faillissement, uitgesproken door de rechter). Daarnaast doen nog ruim 62.100 gezinnen beroep op schuldbemiddeling door de OCMW’s en CAW’s. De vervangingsinkomsten, het leefloon blijken laag te zijn. De ontwikkeling van de levensduurte pakte de laatste jaren vooral voor de lage inkomensgroepen verkeerd uit. Denken we maar aan de stijgende energieprijzen de laatste tijd… En er was ondertussen de economische crisis. De negende provinciale trefdag armoede zoemt in op het thema menswaardig inkomen, schulden en schuldbemiddeling. De keuze van dit thema en de invulling van de dag gebeurde in samenwerking met mensen met armoede-ervaring. We gaan tijdens deze trefdag op zoek naar steun, we onderzoeken de problemen en we bekijken kansen en mogelijkheden.
Er is keuze uit volgende workshops:
 • De wet op de collectieve schuldbemiddeling
 • Schuldbemiddeling: een bron van conflicten?
 • Microkrediet: in crisistijd meer dan nodig?
 • Consumentenbescherming
 • Eerste hulp bij schulden
 • SOS schulden op school
 • Valkuilen van het consumentenkrediet
 • Geld, voor iedereen een verschillende betekenis?
 • Wat heeft een gezin minimaal nodig?
 • LETS; goederen en diensten aanbieden en afrekenen zonder geld
Dit is een studiedag voor iedereen die zich betrokken voelt of is: hulpverleners, beleidsverantwoordelijken, begeleiders, organisaties en verenigingen, mensen in armoede, juristen, geïnteresseerden,...
 
Inschrijving is verplicht via het digitale formulier op www.west-vlaanderen.be/gelijkekansen


 
5. Atelier Groot Eiland uit Brussel wint Welzijnsprijs
 
 
BRUSSEL (KerkNet) – Het ‘Atelier Groot Eiland’ wint met zijn werking voor langdurig werklozen de ‘Prijs Armoede Uitsluiten’ van Welzijnszorg. Met de prijs worden nationale en lokale organisaties of projecten bekroond die werken met kansarme mensen. Groot Eiland heeft vier atelierwerkingen voor laaggeschoolde langdurig werklozen, ongeacht hun statuut en origine. Zij kunnen er een opleiding volgen, werkervaring opdoen of arbeid op maat te verrichten. Meer dan 80% van de cursisten komt daadwerkelijk terecht op de reguliere arbeidsmarkt. De winnaar is door een jury gekozen uit tien projecten die etnisch-culturele minderheden kansen op de arbeidsmarkt bieden. Atelier Groot Eiland ontving vanmorgen een kunstwerk en een geldprijs van 12.500 euro. 
Danielle Colsoul, directeur Welzijnszorg: “Werkloosheidscijfers van allochtonen liggen aanzienlijk hoger dan bij de autochtone bevolking. Bovendien worden zij dubbel zo hard getroffen door de crisis: de werkloosheid bij allochtonen steeg tijdens de crisis dubbel zo hard dan het gemiddelde. Het leek Welzijnszorg daarom logisch om, in opvolging van onze campagne, ook deze ‘Prijs Armoede Uitsluiten’ te wijden aan het verhogen van de kansen op tewerkstelling van etnisch-culturele minderheden.” 
Johan Martens, de voorzitter van de nationale projectencommissie van Welzijnszorg: “Bij de campagne 2010 ‘Werk armoede weg. Voor ons geen carrière in armoede’, formuleerden we vier politieke eisen. Van die vier campagne-eisen is tot nog toe alleen het principe van het veilige loket voor werknemers zonder verblijfsdocumenten echt verworven. De uitvoering ervan moet evenwel nog opgestart worden. We dringen aan op een snelle inwerkingtreding! De Vlaamse regering heeft intussen een voor alle ministers gedragen Vlaams Actieplan Armoede gepresenteerd. Maar dat plan is helaas nog te vrijblijvend: een concrete timing en een budget ontbreekt.“
 


 
6. "Armoede is een schandvlek op ons blazoen"


Greta d'Hondt, nationaal voorzitter van Welzijnszorg voer in haar toespraak voor Rerum Novarum in Gent uit tegen de beschamende armoedecijfers in ons land, tegen het responsabiliseringsdiscours. Ze pleitte voor een betere besteding van de beschikbare middelen en gaf een niet mis te verstane zelfkritiek voor 'de beweging'.
Greta d'Hondt gaf een opmerkelijke speech waarin ze uitging van een diepe verontwaardiging, "dat ondanks jaren van economische groei het aantal armen niet significant gedaald is, en dat op een aantal domeinen de kloof groeit. En dit ondanks Lissabondoelstellingen, Millenniumdoelen, Decenniumdoelen en andere goedbedoelde doelen."
Zoals zo vele middenveldorganisaties moet ook Welzijnszorg het stellen met minder middelen. “Dit betekent heel concreet Welzijnszorg verplichten haar activiteiten en acties als dé middenveldorganisatie in Vlaanderen in de strijd tegen armoede te verminderen.”
ARMOEDE
“Armoede – laat staan structurele armoede en generatiearmoede – is nooit eenduidig alleen gebrek aan geld. Maar een inkomen dat te laag is om te kunnen meedoen met de rest van de samenleving is oorzaak én gevolg van een hele reeks bestaansproblemen: lage scholing, geen werk of moeilijke arbeidsomstandigheden, slechte huisvesting, zwakke gezondheid; kleinere sociale netwerken die zich  bovendien vaak beperken tot personen die zelf ook met armoede worden geconfronteerd.”
MEA CULPA
Greta d'Hondt maakte van haar tribune gebruik om een zelfkritische blik te werpen op 'de Beweging'. De Beweging, de Christelijke Arbeidersbeweging, geeft "mee sturing aan de uitbouw van de samenleving; via structuren en voorzieningen.”
“Waarom heeft 'de actieve welvaartsstaat', waarom heeft dat 'Vlaanderen in actie', waarom hebben ook wij als christelijke arbeidersbeweging met onze economische takken, onze sociaal-culturele organisaties, met de grootste vakbond en het grootste ziekenfonds van dit land méér dan 10 procent van de Vlamingen, meer dan 15 procent van de Belgen achtergelaten op de weg van 'de actieve welvaartsstaat', uitgesloten uit de zo geroemde 'warme Vlaamse samenleving'? Waarom konden zij ons niet meer bijhouden, waarom kunnen zij ons niet meer inhalen?”
ARMOEDE ALS EIGEN KEUZE
Welzijnszorg stelt zich ernstige vragen bij wat zij noemen “het doorgedreven discours van de individuele verantwoordelijkheid". Dit is, volgens hen, "een gevaarlijk en onrechtvaardig discours. Het vertrekt van de stelling dat iedereen dezelfde kansen krijgt in het leven en dat je dus maar moet zorgen dat je die kansen waarmaakt. Dit is een grove ontkenning van de werkelijkheid. Veel hangt af van het milieu waarin je grootgebracht bent, de kansen en de tegenslagen tijdens het leven, je eigen mogelijkheden om daar mee om te gaan en of er mensen, instellingen en structuren waren die je ondersteunden."
Het discours zou er geen mogen zijn van responsabilisering, maar veeleer van emancipatie en zelfversterking, 'empowerment'.
HET VERSTERKEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID
Greta d'Hondt trok van leer tegen de te lage sociale uitkeringen in ons land, die behoren tot de laagste van de West Europese landen en die onder de Europese armoedegrens liggen. "Voor hen die moeilijk te activeren zijn, voor hen die zwaar gekwetst zijn door het leven, voor hen die pech hebben gehad, voor hen die minder mogelijkheden hebben, is de sociale zekerheid minder genereus, minder beschermend, minder sociaal en minder zeker geworden."
JE KUNT EEN EURO MAAR EEN KEER UITGEVEN
Voor het versterken van onze Sociale Zekerheid, voor het verhogen en welvaartsvast maken van onze uitkeringen is geld nodig, vèèl geld. Daarom doet Greta d'Hondt enkele suggesties:
Voor het optrekken van alle minimumuitkeringen tot aan de armoedegrens zou 1,25 miljard nodig zijn. "In 2010 berekende Dulbea, studiecentrum van de ULB, dat de fiscale fraude in ons land 45 miljard bedraagt, dus ongeveer 20 miljard aan fiscale inkomsten en Sociale Zekerheidsbijdragen die niet ontvangen worden. Tegelijkertijd spendeert de overheid vandaag 4,1 miljard euro aan de fiscale aftrek van bedrijfswagens."
EEN SCHANDVLEK 12O JAAR NA RERUM NOVARUM
120 jaar geleden kreeg de Christelijke Arbeidersbeweging een stevige duw in de rug met de encycliek Rerum Novarum van paus Leo XIII. Dit wordt volgens Greta d'Hondt overschaduwd door de armoede in ons land.
"Is het dan geen schandvlek op ons blazoen dat 120 jaar na Rerum Novarum, nà 125 jaar ACV en 90 jaar na de oprichting van het ACW wij nog altijd over armoede in België en Vlaanderen moeten spreken? Een Alleluja kun je er moeilijk voor aanheffen.
Maar laat het ons ook als een grote nieuwe uitdaging zien voor de grootste middenveldorganisatie van het land en al haar deeltakken en geledingen."
 
 
 
7. Oproep aan politici om wetswijziging collectieve schuldenregeling snel te behandelen
 
 
Schuldoverlast in Vlaanderen is een probleem. Dat blijkt maand na maand uit de cijfers van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank of het aantal schulden bij huur, elektriciteit- of gasrekeningen. Mensen in armoede, die moeten overleven met lage inkomens, blijken ook in verband met schulden een extra kwetsbare groep.
 
Naast de budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling bij OCMW’s en CAW’s is er sinds 1999 ook het wettelijk kader voor Collectieve Schuldenregeling. De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijk procedure die als doel heeft de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, in de mate van het mogelijke de schulden af te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat de schuldenaar en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden. Verschillende dossiers, van verenigingen waar armen het woord nemen of andere organisaties, tonen echter aan dat deze wetgeving en de controle erop te wensen over laat. Vele mensen in armoede ervaren vele hiaten in de wet en de controle er op, de relatie met advocaat-schuldbemiddelaars is het grootste pijnpunt.
 
Op 28 april 2011 dienden enkele parlementsleden een wetsvoorstel tot wijziging van deze collectieve schuldenregeling in. Wij vinden hier heel wat positieve elementen in terug, zoals het garanderen van een menselijk leefgeld en een betere informatieverstrekking aan de schuldenaar. Het wetsvoorstel vind je hier. Wij vragen alle politici dan ook om hun expliciete steun en medewerking bij de vermenselijking van deze collectieve schuldenregeling.
 
 
8. Terublik op de startavond van de Ecokerk-campagne in ons bisdom

Wat hebben schapen, de Antwerpse bisschop Bonny en Bert Anciaux met elkaar gemeen? Zij waren allen aanwezig op één van 3 de startavonden van Ecokerk! 
De bedoeling van deze diocesane startavonden was om genodigden in avant-première kennis te laten maken met de campagne “De Aarde op vakantie”. We beloofden een boeiende avond rond ecologie en spiritualiteit met diverse sprekers in een uniek ecologisch kader met een vakantiesfeer. 
Bisdom Brugge koos voor de ecologische vakantiehoeve en schapenkwekerij Open Huis. Antwerpen en Brussel trakteerden allebei op een boottocht. 
Vakantiehoeve Open Huis in Staden lijkt op het eerste zicht een gewone boerderij. Wie van naderbij kennis kan maken, door bijvoorbeeld een rondleiding te krijgen op het domein, ziet en hoort hoe de eigenaars al meer dan 10 jaar zeer vooruitstrevend bezig zijn rond ecologie.
Een ideale locatie dus om een avond op te zetten rond de Ecokerk-campagne. 
Maarten Devos, godsdienstleerkracht in Kortrijk, is reeds langer geboeid door én actief bezig met zorg voor de schepping. Hij bracht ons de theologische achtergrond waarop de campagne stoelt. Wat die campagne precies inhoudt, werd ons enthousiast gebracht door campagnemedewerkster Sophie Vanonckelen. Meer info over die inhoud is te bekomen bij de Dienst Diaconie (contactgegevens zie onderaan deze infobrief) of op de website van Ecokerk: www.netrv.be .
De avond werd afgesloten met een creatieve brainstormsessie over hoe we deze campagne laten slagen en meer kenbaarheid geven. Creatief, jazeker, want wie begint een brainstorm sessie nu met ideeën aanbrengen over hoe je een campagne grandioos kan doen mislukken? Gelukkig was dit slechts de insteek om uiteindelijk de nadruk te leggen op de positieve manieren om deze campagne te doen slagen. 
En laat dit berichtje in deze infobrief nu net één van die manieren zijn. 
 

 
 

9. De nationale aftrap van de Ecokerk-campagne op 25 juni 2011
 

 
 
“De Aarde op vakantie”, dat is het thema waarmee Ecokerk deze zomer Vlaanderen zal veroveren. Op zaterdag 25 juni geven we de aftrap voor een goedgevulde campagnezomer. Van 14u30 tot 17u vind je ons op de Antwerpse Handschoenmarkt, in de schaduw van de kathedraal.
 Als aperitief serveren we jullie 5 sprekers uit verschillende levensbeschouwingen (katholiek, protestants, joods, boeddhistisch en islamitisch) die ons vertellen wat ecologie betekent vanuit hun spiritualiteit. Daarna volgt een moment van dankbaarheid, geformuleerd door de aanwezige sprekers.
 We verwennen verder alle aanwezigen met gratis biologische frietjes, verzorgd door De Natuurfrituur: een sociaal tewerkstellingsproject met aandacht voor mens en milieu.
 Tussendoor kan je onze info- en boekenstands bezoeken en kom je alles te weten over de zomercampagne. 
 
 
10. Succesvolle website van Thuisfront (www.thuisfront.be)
 
 
Enkele statistieken in verband met de website van Thuisfront. Die cijfers zijn ronduit indrukwekkend en ze bewijzen tenvolle het belang van deze werking in het algemeen en de website in het bijzonder. (Met de hulp van google analytics.)
 
Bezoekersaantallen
 
We hebben de laatste maanden gemiddeld een 500 bezoeken per week, tegen ongeveer 300 vorig jaar, in totaal 22.694 bezoeken.

 
 
Twee derden van deze bezoeken komen van in totaal 15600 bezoekers die de site maar één keer bezoeken. Aan de andere kant is er een kleine groep van ongeveer 200 mensen die de site meer dan 10 keer bezochten gedurende het laatste jaar.
 
Forum
 
Op het forum staan er nu in totaal 243 onderwerpen, die regelmatig bekeken worden, en waar er ook steeds wel enkele mensen op reageren.
Er ontstaan ook onderwerpen die leiden tot een ketting van berichten tussen bezoekers die tot 20, 30 of 40 reacties kunnen gaan.
 
 
 
informatiepagina's
 
Na het forum zijn de meest bezochte pagina’s die met de informatie over de gevangenissen van Brugge  en Antwerpen.
 
 
 
11. Armoedefonds - Projectoproep
 

 
Zoals in 2009, geeft het Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel Fonds een financieel duwtje in de rug aan het Armoedefonds voor de ondersteuning van startende organisaties of vernieuwende initiatieven die de woon- en leefomstandigheden van dak- en thuislozen in België verbeteren. Organisaties die een dergelijk project indienen in het kader van de oproep van het Armoedefonds mogen tot 20.000 euro steun vragen (in plaats van 12.500 euro, de grens die voor de andere projecten van het Armoedefonds geldt). Verenigingen die initiatieven nemen om de situatie van dak- of thuisloze mensen van allochtone afkomst, en met name van allochtone vrouwen, te verbeteren, worden extra aangemoedigd om een kandidaatsdossier in te dienen. Dit kan tot 30 september. De verenigingen die in aanmerking komen voor een financiële injectie, worden in december 2011 geselecteerd.
Doelpubliek
Verenigingen en instellingen die zich in België uitdrukkelijk tot mensen in armoede richten, die een vernieuwend project van armoedebestrijding wensen te realiseren dat aansluit op een lokale dynamiek van solidariteit en dialoog met mensen die in armoede leven.

Timing
 • Datum lancering oproep: 01/04/2011
 • Uiterste datum indiening dossiers: 30/09/2011
 • Datum bekendmaking: 20/12/2011
Alle voorwaarden en een kandidaatsdossier staan op de website van de Koning Boudewijnstichting: www.kbs-frb.be
Bent u niet vertrouwd met internet, vraag dan een papieren versie aan via 070 23 30 65.
 
Diocesane Dienst Diaconie Brugge, Bosdreef 5 Torhout, info@diaconiebrugge.be, 0488/809178