Nieuwsbrief Oldtimer Club Leusden
Beste ,
 
Tot op heden hebben wij 10,-- euro van je mogen ontvangen.
Hierbij verzoeken wij je vriendelijk het verschil op onze bankrekening te storten.
 
Op de ledenvergadering is door de leden de contributie voor het kalenderjaar 2017 vastgesteld op € 20 per jaar. Dit garandeert dat onze vereniging ook in 2017 een goede financiële basis heeft om de continuïteit  in de toekomst te waarborgen. Hierbij verzoeken wij je vriendelijk om € 20 over te maken op onze bankrekening nummer NL55SNSB0927607743.Bij voorbaat dank!
 
Met "oldtimer" groeten,

Oldtimer Club Leusden
Anja Ikking
Bart Birkhoff
Hans Zuidema

FEHAC lidnummer 2016350