SAC-Dag, 3E5+HW2
Geachte heer, geachte mevrouw
 
Vrijdag 6 maart 2020 brengen 3HW2 en 3E5 in het kader van de SAC-dag een bezoek aan woonzorgcentrum Bethlehem. Dit zal plaatsvinden in de namiddag. In de voormiddag doen we een stadsspel als klasbindende activiteit. ’s Middags eten we samen belegde broodjes. Mevrouw Brocatus zorgt voor beleg en de leerlingen kunnen dan zelf kiezen wat ze exact eten.
 
Onze school wil werken aan sociale vaardigheden, van het eerste tot het zesde jaar. In de eerste graad volgen we de methode van ‘Leefsleutels’. In de tweede graad willen we de leerlingen de aangeleerde sociale vaardigheden ook laten toepassen. Daarom krijgen de leerlingen van het derde jaar een dag in het tweede trimester om een ervaring op te doen in een meer zorgende context.
 
Woonzorgcentrum Bethlehem voorziet residentiële ouderenzorg voor maar liefst 335 bewoners. De leerlingen draaien een namiddag mee in het woonzorgcentrum om zo kennis te maken met het dagelijks gebeuren. Ze voorzien een (muziek)quiz en een heuse bingo.
 
Praktisch
  • Afspraak:9u00 op de speelplaats op school (Oude Markt 28, 3000 Leuven).
  • De leerlingen voorzien: een tienuurtje/vieruurtje.
  • De leerlingen brengen zelf mee: een bord, mes, vork, lepel mee (voor het middagmaal op school).
  • Verplaatsing: voorzie een fiets of een buskaartje. We worden daar om 14u00 verwacht (Bethlehem, Wilselsesteenweg 70, 3020 Herent). De leerlingen zullen in groep, zelfstandig naar daar gaan.
  • De kostprijs: maximum 10 euro (eten en activiteit inbegrepen) en wordt verrekend via de schoolrekening.
  • Als jullie nog toffe bingoprijzen hebben voor een ouder publiek, zijn deze uiteraard ook welkom. (GEEN must!)
 
Vriendelijke groet
Valentine Brocatus, klasleerkracht
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer valentine.brocatus@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be